Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Φιλοσοφική Αθηνών: Μηνιαία Υποτροφία 900€ για μεταπτυχιακό ή διδακτορικό στο εξωτερικό (2023-2024)

Μηνιαία Υποτροφία 900€ σε φοιτητές & πτυχιούχους της Φιλοσοφικής Αθηνών για σπουδές β' και γ' κύκλου στο εξωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

ΥποτροφίεςΗ Διαχειριστική Επιτροπή του Σαριπολείου Κληροδοτήματος του Ενικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Μηνών, λαμβάνοντας υπόψη της τον Κανονισμό του Κληροδοτήματος Σοφίας Σαριπόλου, προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση 4 (τεσσάρων) υποτροφιών για σπουδές στο εξωτερικό, β' και γ' κύκλου σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, στα ακόλουθα αντικείμενα:

• Κλασσική Φιλολογία: 1 θέση
• Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία: 1 θέση
• Αρχαιολογία του ελληνικού κόσμου: 1 θέση
• Ιστορία: 1 θέση

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε Αμφιθέατρο στο κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής τον Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημιούπολη-Ζωγράφου). Η ανακοίνωση σχετικά με τον ακριβή χώρο διεξαγωγής του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στην είσοδο του ανωτέρω κτηρίου της ΦΛΣ και στην ιστοσελίδα της Κοσμητείας.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν, πριν από τα κατά κλάδο μαδήματα σε μια ξένη γλώσσα: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, την Τετάρτη 3 Μαίου 2023 και ώρα από 10:00 έως 12:00. Η επιτυχία στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις σε μια από τις παραπάνω γλώσσες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις των υπολοίπων μαδημάτων.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα επιτύχουν στην ξένη γλώσσα θα εξεταστούν γραπτώς την Τετάρτη 10 Μαίου 2023 και ώρα από 10:00 έως 13:00 και προφορικώς την Πέμπτη 11 Μαίου 2023 και ώρα από 10:00 έως 13:00 στα κατά κλάδο μαθήματα, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη.

Η βαθμολογία θα γίνει με την κλίμακα 0-20, οι δε διαγωνιζόμενοι πρέπει να συγκεντρώσουν στα μαθήματα του γνωστικού αντικειμένου μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 14/20 αντίστοιχα.

Αιτήσεις για αναβαθμολόγηση δεν γίνονται δεκτές γιατί δεν προβλέπεται από το νόμο. Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται μέχρι δυο (2) έτη, με δυνατότητα να παραταθεί για δυο ακόμα χρόνια. Το μηνιαίο ποσό που χορηγείται ανέρχεται σε εννιακόσια (900) ευρώ. Στους υποτρόφους θα καταβληθούν και τα έξοδα μεταβάσεως στη χώρα των σπουδών τους και τα έξοδα επιστροφής, εφόσον προσκομίσουν το απόκομμα εισιτηρίου μετάβασης-επιστροφής, boarding pass και απόδειξη πληρωμής. Για την έναρξη καθώς και τη συνέχιση της υποτροφίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται κάβε χρόνο να προσκομίζουν πρωτότυπη δεδαίωση εγγραφής στο Παν/μιο και κάβε εξάμηνο πρωτότυπα πιστοποιητικά προόδου, επικυρωμένα υπό το Ελληνικό Προξενείο ή την Ελληνική Πρεσβεία, ή με την σύμβαση της Χάγης καθώς και επίσημες μεταφράσεις αυτών. Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα τους, οι υπότροφοι υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας, που έχουν λάβει μέχρι τότε, άρθρα 57-60 τον Α.Ν. 2039/1939.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr