Μεταπτυχιακές υποτροφίες για σπουδές σε ΗΠΑ και Καναδά ύψους 50.000 δολαρίων έκαστη

Μεταπτυχιακές υποτροφίες για σπουδές σε ΗΠΑ και Καναδά ύψους 50.000 δολαρίων για κάθε υπότροφο

Το Πανεπιστήμιο Πατρών χορηγεί μέχρι πέντε (5) «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια των Η.Π.Α και του Καναδά, σε τελειόφοιτους και απόφοιτους των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικής Σχολής, Σχολής Επιστημών Υγείας, καθώς και των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η έναρξη της χορήγησης των υποτροφιών θα γίνει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Google News! Πατήστε εδώ.


Περισσότερες Μεταπτυχιακές Υποτροφίες μπορείτε να δείτε εδώ.

  • Το ποσό κάθε υποτροφίας θα ανέρχεται μέχρι τα 50.000 δολάρια Η.Π.Α. ετησίως.
  • Η καταβολή μέρους της υποτροφίας θα αρχίσει από την έναρξη του εξαμήνου στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία και θα διαρκέσει μέχρι δύο χρόνια, εφόσον η επίδοση κρίνεται ικανοποιητική.
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί από διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια των Η.Π.Α. ή του Καναδά, για μεταπτυχιακές σπουδές, επιπέδου Masters ή Ph.D.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.                                                               

Ο Δωρητής, για να ενθαρρύνει την επιστροφή των υποτρόφων στην Ελλάδα καθόρισε ότι οι υπότροφοι που παραμένουν μετά το τέλος των σπουδών τους στο εξωτερικό θα επιστρέφουν το ήμισυ της υποτροφίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Η επιστροφή θα αρχίσει ένα χρόνο μετά το τέλος των σπουδών τους και θα γίνει σε έξι (6) ετήσιες δόσεις. Ο υπότροφος που επιστρέφει μόνιμα στην Ελλάδα, παύει να εξοφλεί την υποτροφία.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 4η Μαΐου 2018, μετά την οποία καμμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Γενικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών (Κτίριο Α΄, ισόγειο), Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 26504 Πάτρα. Με την ένδειξη «Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος για μεταπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ ή τον Καναδά».

Υποβολή αιτήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι δυνατή.

Mεταπτυχιακές σπουδές στις Η.Π.Α. και Καναδά

Το Πανεπιστήμιο Πατρών χορηγεί «Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος για το Πανεπιστήμιο Πατρών» για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια των Η.Π.Α και του Καναδά σε τελειόφοιτους και απόφοιτους των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικής Σχολής, Σχολής Επιστημών Υγείας, καθώς και των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η έναρξη της χορήγησης των υποτροφιών έχει ξεκινήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.

Το ποσό κάθε υποτροφίας θα ανέρχεται μέχρι τα 50.000,00 δολάρια Η.Π.Α. ετησίως. Η καταβολή μέρους της υποτροφίας θα αρχίσει από την έναρξη του εξαμήνου στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία και θα διαρκέσει, κατ’ αρχήν, για δύο χρόνια, εφόσον η επίδοση κρίνεται ικανοποιητική. Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει οικονομικά στις υποτροφίες αυτές με ποσοστό 25%.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί από διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια των Η.Π.Α και του Καναδά για μεταπτυχιακές σπουδές, που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master) ή Διδακτορικό (Ph.D.).

Ο Δωρητής, για να ενθαρρύνει την επιστροφή των υποτρόφων στην Ελλάδα καθόρισε ότι οι υπότροφοι που παραμένουν μετά το τέλος των σπουδών τους στο εξωτερικό θα επιστρέφουν το ήμισυ της υποτροφίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Η επιστροφή θα αρχίσει ένα χρόνο μετά το τέλος των σπουδών τους και θα γίνει σε έξι (6) ετήσιες δόσεις. Ο υπότροφος που επιστρέφει μόνιμα στην Ελλάδα, παύει να εξοφλεί την υποτροφία. 

Τα κριτήρια επιλογής θα είναι:

  • Η απόδοση του υποψηφίου στις σπουδές του έως την υποβολή της αίτησης.
  • Η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου.
  • Η ποιότητα του προτεινόμενου μεταπτυχιακού προγράμματος.
  • Η επιπρόσθετη οικονομική υποστήριξη του αιτούντος από άλλες πηγές.
  • Η εντοπιότητα (νομός Αχαΐας) θα βαρύνει στην διαδικασία επιλογής.

Αναλυτικές πληροφορίες για τον κανονισμό των υποτροφιών παρέχονται εδώ. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι για την ανωτέρω υποτροφία πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Γενικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (Κτίριο Α΄, ισόγειο) με την ένδειξη: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, 26504, ΠΑΤΡΑ, μέχρι την  Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 και ώρα 13:00, φάκελο με τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

α) Ειδική έντυπη Αίτηση – Δήλωση, συμπληρωμένη ηλεκτρονικά (διαθέσιμη εδώ).

β) Μια πρόσφατη φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας με το ονοματεπώνυμο στο πίσω μέρος και τοποθετημένη-συραμμένη στην προβλεπόμενη θέση του εντύπου της αίτησης-δήλωσης. 

γ) Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα που περιλαμβάνει βιογραφικά στοιχεία, επιστημονικές δραστηριότητες, ακαδημαϊκές διακρίσεις (1-2 σελίδες).
δ) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. 

ε) Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος ότι ο υποψήφιος έχει εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές του υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος ή ποιες συγκεκριμένες υποχρεώσεις οφείλει. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει, απαιτείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πτυχίου του. 

στ) Επιστολή αποδοχής εκ μέρους του Πανεπιστημίου των Η.Π.Α. ή του Καναδά, ότι ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός ως τακτικός πλήρους φοίτησης μεταπτυχιακός φοιτητής επιπέδου Masters ή Ph.D. 

ζ) Επιστολή εκ μέρους του Πανεπιστημίου των Η.Π.Α ή του Καναδά στην οποία να αναφέρεται το είδος και ύψος της τυχόν οικονομικής ενίσχυσης προς τον φοιτητή, όπως awards, teaching assistantship, technical salaries, ή άλλου  είδους οικονομική ενίσχυση.

η) Πρόγραμμα σπουδών του συγκεκριμένου Πανεπιστημιακού Τμήματος στο οποίο ο υποψήφιος θα πραγματοποιήσει τις μεταπτυχιακές σπουδές του. (Δεκτή και εκτύπωση από το διαδίκτυο).

Για όσους υποβάλλουν αίτηση υποτροφίας για διδακτορικό, απαιτείται επιστολή αποδοχής από τον επιβλέποντα καθηγητή ή το Τμήμα υποδοχής με αναλυτική περιγραφή του θέματος που θα διαπραγματευθεί ο υποψήφιος.

θ)  Υπεύθυνη  δήλωση  του  ποσού  κάθε  άλλου  είδους  υποτροφίας.  Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση για υποτροφία, αλλά εκκρεμεί η σχετική απόφαση, να αναφέρεται το Ίδρυμα ή τα Ιδρύματα προς τα οποία έγινε η αίτηση για υποτροφία και κατόπιν της έγκρισης να αναφερθεί το ποσό με Υπεύθυνη Δήλωση. 

Σε περίπτωση που ο υπότροφος λάβει κάθε είδους χορηγία από Πανεπιστήμιο, Ίδρυμα, Νοσοκομείο, κλπ., υποχρεούται να το αναφέρει στην Επιτροπή Υποτροφιών με Υπεύθυνη Δήλωση. 

ι) Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας του υποψηφίου και της οικογένειας του (σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλει φορολογική δήλωση, προσκομίζει βεβαίωση της οικείας εφορίας). 

κ) Έντυπο Ε9 από την Εφορία. 

λ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο. 

μ) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας. 

ν) Για τους άνδρες υποψήφιους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης από το Στρατολογικό Γραφείο. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα. Εκτός από την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι πιθανόν θα κληθούν να δώσουν συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Υποτροφιών.  

Οι υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι για την πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν. Υποψηφιότητες που δεν περιέχουν όλα τα ανωτέρω αιτούμενα στοιχεία θα απορρίπτονται. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Μάρα Δημοπούλου τηλεφωνικά, στον αριθμό: 2610 969058 και διαδικτυακά, στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Συντονιστής των Υποτροφιών Μεντζελόπουλος είναι ο Καθηγητής κ. Βασίλειος Αναστασόπουλος (τηλ. 6975020196,  email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr