Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Η Σύνοδος Πρυτάνεων Πανεπιστημίων για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές και την Παιδαγωγική Επάρκεια

Η Σύνοδος Πρυτάνεων Πανεπιστημίων για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές και την Παιδαγωγική Επάρκεια

Στις εργασίες της 86ης Συνόδου των Πρυτάνεων Πανεπιστημίων συμμετείχαν ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κώστας Γαβρόγλου και ο Γενικός Γραμματέας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος.

Σχετικά με τις Μεταπτυχιακές Σπουδές και την Παιδαγωγική Επάρκεια η 86η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


Μεταπτυχιακές Σπουδές

Σε σχέση με τα θέματα εφαρμογής του ν. 4485/2017 η Σύνοδος ζητά:

1. Να παραταθεί η προθεσμία της 30/4/2018 για την ολοκλήρωση της πρότασης ίδρυσης ή επανίδρυσης ΠΜΣ.

2. Να μετατεθεί χρονικά η υποχρέωση κατάρτισης εσωτερικού κανονισμού του ΠΜΣ και να αποστέλλεται μαζί με την πρόταση ίδρυσης ή επανίδρυσης του προγράμματος. 

3. Να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων (Άρθρα  35 παρ. 2, και 43, παρ. 2 και 3).

4. Προτείνεται να επανεξεταστεί η παράγραφος 7 του άρθρου 32, σύμφωνα με την οποία 9μελής επιτροπή του Υπουργείου τελικά αποφασίζει για την έγκριση της Ίδρυσης ενός ΠΜΣ, καθώς αντίκειται στην αρχή της αυτοτέλειας των πανεπιστημίων και αποδυναμώνει τις αποφάσεις των Συγκλήτων.

Παιδαγωγική Επάρκεια

Θεωρώντας ότι η ρύθμιση θεμάτων παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων προτείνουμε το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας να χορηγείται:

  • είτε με την ευθύνη των Σχολών και των Τμημάτων (Πρόγραμμα Προπτυχιακών  Σπουδών – ΠΠΣ), όπως ισχύει μέχρι σήμερα
  • είτε, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, με την ίδρυση ειδικών συμπράξεων Πανεπιστημιακών Τμημάτων ανά Ίδρυμα υπό την τελική ευθύνη της Συγκλήτου.

Η πιστοποίηση της σχετικής διαδικασίας θα πραγματοποιείται από την ΑΔΙΠ και τη  ΜΟΔΙΠ του εκάστοτε αρμόδιου ακαδημαϊκού Ιδρύματος.

Η Σύνοδος για την Πανεπιστημιοποίηση Τμημάτων ΤΕΙ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr