Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκηση Μονάδων Υγείας του ΕΑΠ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκηση Μονάδων Υγείας του ΕΑΠ

Άνοιξε η εφαρμογή για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκηση Μονάδων Υγείας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο οποίο μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, έχει ως κύριο σκοπό την προετοιμασία στελεχών με γνώσεις και ικανότητες ώστε να διοικήσουν αποτελεσματικά μονάδες υγείας.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


Μέσω της εκπαίδευσης οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες ώστε να μπορούν να διαμορφώνουν και να λαμβάνουν αποφάσεις ορθολογικά θεμελιωμένες και κοινωνικοπολιτιστικά αποδεκτές. Πρόσθετος σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στον χώρο της υγείας και των υπηρεσιών υγείας και η καλλιέργεια διεπιστημονικής προσέγγισης στα θέματα αυτά.

Διοίκηση Μονάδων Υγείας (MSc) (έτος εισαγωγής από το 2018-2019)

Σκοπός – Περιγραφή
Ο κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. Διοίκησης Μονάδων Υγείας είναι η προετοιμασία στελεχών με γνώσεις και ικανότητες ώστε να διοικήσουν αποτελεσματικά μονάδες υγείας. Μέσω της εκπαίδευσης οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες ώστε να μπορούν να διαμορφώνουν και να λαμβάνουν αποφάσεις ορθολογικά θεμελιωμένες και κοινωνικοπολιτιστικά αποδεκτές. Πρόσθετος σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στον χώρο της υγείας και των υπηρεσιών υγείας και η καλλιέργεια διεπιστημονικής προσέγγισης στα θέματα αυτά.

Γνωστικό Αντικείμενο του ΠΣ είναι:

η σύγχρονη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και συγκεκριμένα η διεπιστημονικότητα στη θεώρηση της υγείας και της ασθένειας, προκειμένου να συνεκτιμώνται οι διοικητικές, οικονομικές και ψυχοκοινωνικές πτυχές της παροχής υπηρεσιών υγείας .

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν την ιδιαιτερότητα της άσκησης της διοίκησης σε ένα χώρο που οι επαγγελματίες της υγείας παράγουν-προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, επιχειρώντας να αποκαταστήσουν την υγεία των ανθρώπων.
 • Κατανοούν το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι αρχές της διοίκησης ασκούνται για την επίτευξη αποδεκτών λύσεων που μεγιστοποιούν το κοινωνικό όφελος.
 • Διακρίνουν την αναγκαιότητα της δημόσιας παρέμβασης στον χώρο της οργάνωσης και διοίκησης των υπηρεσιών υγείας.
 • Αντιλαμβάνονται την πολιτική υγείας ως ένα υποσύνολο της κοινωνικής πολιτικής.
 • Κατανοούν με επάρκεια την ιστορική εξέλιξη του ΕΣΥ, τα προβλήματα και τις προοπτικές του σε σχέση με το οικονομικό, κοινωνικό και υγειονομικό περιβάλλον της χώρας μας.
 • Γνωρίζουν ότι το επίπεδο υγείας του πληθυσμού είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων και όχι μόνο των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας ή του τρόπου οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας.
 • Αντιλαμβάνονται ότι δημόσιοι οικονομικοί πόροι θα πρέπει να διατίθενται με σκοπό την μεγιστοποίηση του υγειονομικού αποτελέσματος της κοινωνίας.
 • Γνωρίζουν τις μεθόδους και τεχνικές οικονομικής αξιολόγησης και κατανομής των πόρων με σκοπό την ισότητα, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στο σύστημα υγείας.
 • Γνωρίζουν τις μεθόδους αποτελεσματικής χρηματοδότησης του συστήματος υγείας και των προμηθευτών του.
 • Εφαρμόζουν τεχνικές χρηματο-οικονομικής ανάλυσης και διαχείρισης των νοσοκομειακών μονάδων.
 • Κατανοούν τα διαφορετικά υποδείγματα συμπεριφοράς χρήσης των υπηρεσιών υγείας, ως επίσης και τα υποδείγματα της σχέσης γιατρού-ασθενούς που αναπτύσσεται μέσα στο σύστημα υγείας.
 • Εφαρμόζουν διαφορετικά μοντέλα μελέτης και κατανόησης της συμπεριφοράς σε θέματα πρόληψης των ασθενειών
 • Σχεδιάζουν αποτελεσματικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στη μείωση της επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout) στο χώρο της υγείας
 • Χρησιμοποιούν βασικές έννοιες για τη μελέτη της δυναμικής των ομάδων
 • Περιγράφουν τον τρόπο που το πολιτιστικό μόρφωμα (culture) επηρεάζει τη χρήση των υπηρεσιών υγείας
 • Κατανοούν την εμπειρία της χρόνιας ασθένειας και τις απώλειες που τη συνοδεύουν.
 • Σχεδιάζουν παρεμβάσεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την ικανοποίηση των χρηστών.
 • Γνωρίζουν τις αρχές της επιστημονικής μεθοδολογίας έρευνας και επιλέγουν την κατάλληλη κάθε φορά ερευνητική μέθοδο.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 ακαδημαϊκά έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:
– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 31 Social and Behavioral Sciences
– με βάση το επίπεδο σπουδών: 7
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco
– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0311 – Social and Behavioural Sciences/Econommics

Περισσότερες πληροφορίες - αιτήσεις για τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών μπορείτε να δείτε εδώ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr