Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» (Actuarial Science and Risk Management), θα δεχθεί αιτήσεις για την επιλογή ενός περιορισμένου αριθμού σπουδαστών,
μέχρι 13/06/2014 20/06/2014.


Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω και ενδιαφέρονται να αξιολογηθούν για το Πρόγραμμα μας, μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση ηλεκτρονικά (στη διεύθυνση http://stat.unipi.gr/actuarial) ή να την καταθέσουν ή να την ταχυδρομήσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (^ς όροφος), Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534 (τηλ. επικοινωνίας 210 4142083, 210 4142222, 210 4142085, 210 4142005, 210 4142307).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι καταθέσουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά θα πρέπει να προσκομίσουν τα αναγκαία δικαιολογητικά στην Γραμματεία μέχρι την ημερομηνία λήξης της σχετικής προθεσμίας.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!Αιτήσεις υποψηφιότητας για το Π.Μ.Σ μπορούν να καταθέτουν πτυχιούχοι και προπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι προσδοκούν να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2014, των πιο κάτω τμημάτων: S Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης,
S Στατιστικής - Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, S Στατιστικής, S Μαθηματικών, S Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, S Οικονομικών,
S Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, S Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, S Πληροφορικής,
καθώς και άλλων συναφών τμημάτων πανεπιστημίων Εσωτερικού, αντίστοιχων αναγνωρισμένων τμημάτων Εξωτερικού και Τ.Ε.Ι.


Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν ή να ταχυδρομήσουν οι υποψήφιοι, είναι τα εξής:
1. Έντυπη αίτηση, την οποία που μπορούν να παραλάβουν από τη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή να την εκτυπώσουν από το site του ΠΜΣ (http://stat.unipi.gr/actuarial).
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος για τους πτυχιούχους ή επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για τους τελειόφοιτους (να αναφέρεται ο μέσος όρος).
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr