Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών– Joint Master Degrees (JMD)

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ;

Tα Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών αποτελούν μετεξέλιξη των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Erasmus Mundus (EMMCs). Είναι ολοκληρωμένα διεθνή προγράμματα σπουδών υψηλού επιπέδου 60, 90 ή 120 πιστωτικών μονάδων ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων), που υλοποιούνται από διεθνείς Ομίλους Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και –κατά περίπτωση– από άλλους εκπαιδευτικούς και/ή μη-εκπαιδευτικούς φορείς εταίρους με ιδιαίτερη εμπειρία και ενδιαφέρον στα πεδία σπουδών/επαγγελματικούς τομείς που καλύπτονται από το κοινό πρόγραμμα.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ;

Τα Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών επιδιώκουν:

να προάγουν την ποιότητα της εκπαίδευσης , την καινοτομία, την αριστεία και τη διεθνοποίηση στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης,

να ενισχύσουν την ποιότητα και την ελκυστικότητα του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) και να υποστηρίξουν την εξωτερική δράση της Ε.Ε. στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, προσφέροντας πλήρεις υποτροφίες στους καλύτερους μεταπτυχιακούς φοιτητές παγκοσμίως,

να βελτιώσουν το επίπεδο των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των αποφοίτων μεταπτυχιακών σπουδών και ειδικότερα τη συνάφεια τους με την αγορά εργασίας μέσω της αυξημένης συμμετοχής εργοδοτών.

ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ;

Οι δραστηριότητες για τις οποίες θα παρέχεται χρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτής της δράσης είναι οι εξής:

η διαμόρφωση ενός προγράμματος ΚΜΠ που αντιστοιχεί σε 60, 90 ή 120 ECTS και διοργανώνεται μέσω ενός διεθνικού Ομίλου Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης με συμμετοχή προσκεκλημένων ακαδημαϊκών (επισκεπτών καθηγητών ) με σκοπό τη διδασκαλία, την κατάρτιση ή/και ερευνητικές διαδικασίες.

η παροχή υποτροφιών σε αριστούχους φοιτητές παγκοσμίως, για τη συμμετοχή τους σε κάποιο από τα προγράμματα ΚΜΠ .

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι υποτροφίες που χορηγούνται σε φοιτητές Κοινών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, θα περιλαμβάνουν τις δαπάνες συμμετοχής των φοιτητών (δηλ. δίδακτρα, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεωτικές δαπάνες που σχετίζονται με τη συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα), μια συνεισφορά στις δαπάνες ταξιδιού και εγκατάστασης των φοιτητών και ένα επίδομα διαβίωσης για όλη τη διάρκεια του προγράμματος φοίτησης ΚΜΠ. Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται λεπτομερώς τα ποσά φοιτητικών υποτροφιών ΚΜΠ:

Τα Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών είναι Κεντρική Δράση, η διαχείριση της οποίας πραγματοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στον Εκτελεστικό Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EACEA), στις Βρυξέλλες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΚΜΠ), παρακαλούμε επισκεφτείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ/ ERASMUS+: KA1 ΕΠΙΛΟΓΗ 2014

Ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αποτελέσματα για τα Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων Erasmus+, Βασική Δράση 1 (ΚΑ1) του 2014. Δείτε τα αποτελέσματα εδώ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όσοι ενδιαφέρονται (φοιτητές, ερευνητές, ακαδημαϊκό προσωπικό) να συμμετάσχουν σε εγκεκριμένα Κοινά προγράμματα Erasmus Mundus (μάστερ και διδακτορικά) συμπεριλαμβανομένου προγράμματος υποτροφιών καθώς και σε Συμπράξεις Erasmus Mundus, θα μπορούν να το πράξουν έως ότου τελειώσει η χρηματοδότηση τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τρέχοντα Κοινά Προγράμματα Erasmus Mundus (μάστερ και διδακτορικά) και τις Συμπράξεις Erasmus Mundus, παρακαλούμε επιλέξτε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr