Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τα 300 και 500 ευρώ κάθε μήνα!

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ: Βγήκαν τα αποτελέσματα (κατάταξη-μόρια) για τα 300 και 500 ευρώ κάθε μήνα!

Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ: Τα «Φοιτητικά Νέα» ενημερώνουν τους φοιτητές που υπέβαλαν αιτήσεις πως το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών γνωστοποίησε τα (αποτελέσματα) του Φοιτητικού Επιδόματος ΙΚΥ ακαδ. έτους 2019-2020 «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (EKO) – ακαδημαϊκό έτος 2019-2020».

ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ / Βγήκαν τα ΤΕΛΙΚΑ αποτελέσματα (20 χιλιάδων αιτήσεων) για τα έως 500 ευρώ το μήνα (2019-2020)

Πιο αναλυτικά, το ΙΚΥ γνωστοποίησε τους εξής πίνακες (οι σύνδεσμοι για τους πίνακες παρατίθενται πιο κάτω):

  • α) Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων, κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης,
  • β) Προσωρινός Πίνακας Επιλεγέντων Υποψηφίων και
  • γ) Προσωρινός Πίνακας Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων,

στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) – ακαδημαϊκό έτος 2019/20».

Οι ανωτέρω β) και γ) προσωρινοί Πίνακες αφορούν το αποτέλεσμα του ελέγχου επιλεξιμότητας των αιτήσεων με σειρά κατάταξης από 1 έως 2500 και έχουν αναρτηθεί, ταξινομημένοι βάσει του Αριθμού της ηλεκτρονικής αίτησης εκάστου/ης υποψηφίου/ας.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω β) και γ) προσωρινών Πινάκων δύνανται να ασκηθούν ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής τους (13/04/2022), ήτοι έως και την Μ. Τετάρτη 20-04-2022 και υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://amsbo.iky.gr. Σύμφωνα με την προκήρυξη δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα για πρώτη φορά με την ένσταση).

Για τους πρωτοετείς φοιτητές που διαβάζουν το εν λόγω άρθρο ενημερώνονται πως το φοιτητικό επίδομα ΙΚΥ δεν έχει καμία σχέση με το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα των χιλίων ευρώ. Διαβάστε εδώ: Τι είναι το Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ

Η κάθε υποτροφία (φοιτητικό επίδομα) ανέρχεται σε:

(α) πεντακόσια (500,00) ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, ήτοι έξι χιλιάδες (6.000,00) ευρώ συνολικά και

(β) Τριακόσια (300,00) ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν σε ΑΕΙ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, ήτοι τρεις χιλιάδες και εξακόσια (3.600,00) ευρώ συνολικά.

ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων

ΝΕΟΣ Προσωρινός Πίνακας Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων (ΠΡΟΣΟΧΗ)

Προσωρινός Πίνακας Επιλεγέντων Υποψηφίων

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.