Ρύθμιση, αναγνώριση πτυχίων, Πανεπιστήμια, Κύπρου, ΔΟΑΤΑΠ, doatap Ρύθμιση για την αναγνώριση πτυχίων από Πανεπιστήμια της Κύπρου

Ρύθμιση για την αναγνώριση πτυχίων από Πανεπιστήμια της Κύπρου

Στη  διαδικασία αναγνώρισης  από το ΔΟΑΤΑΠ υπάγονται οι αλλοδαποί τίτλοι σπουδών που απονέμονται από οματαγή εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, μετά από κατάταξη πτυχιούχων ελληνικών ΑΕΙ ή ομοταγών αλλοδαπών ΑΕΙ, ανάλογα με τα ισχύοντα στην ελληνική νομοθεσία.

Επίσης αλλοδαποί τίτλοι σπουδών που απονέμονται από ομοταγή εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Κύπρου, στο πλαίσιο προγράμματος σπουδών στο Ελληνικό Δίκαιο και στην ελληνική γλώσσα, τετραετούς διάρκειας ή μετά από κατάταξη πτυχιούχων ελληνικών ΑΕΙ, σε εξάμηνο ανώτερο του εισαγωγικού και μέχρι του 5ου εξαμήνου.

Τα παραπάνω προβλέπει διάταξη που εντάχθηκε στο Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ που ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης θα θέσει σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr