Πρακτική άσκηση, σπουδαστές ΙΕΚ, ΑΣΤΕ, Υπουργείου Τουρισμού Πρακτική άσκηση για σπουδαστές ΙΕΚ και ΑΣΤΕ του Υπουργείου Τουρισμού

Πρακτική άσκηση για σπουδαστές ΙΕΚ και ΑΣΤΕ του Υπουργείου Τουρισμού

Το Υπουργείο Οικονομιάς και Τουρισμού έχει εκδώσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις τουριστικές επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θέρους 2016 των καταρτιζομένων ΙΕΚ και σπουδαστών ΑΣΤΕ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού (πρώην Υπουργείο Τουρισμού).

Ειδικότερα το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού (πρώην Υπουργείο Τουρισμού) απευθύνει πρόσκληση στις Τουριστικές Επιχειρήσεις (Ξενοδοχεία, Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής) και στα Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής, που επιθυμούν να απασχολήσουν τους θερινούς μήνες του τρέχοντος έτους, καταρτιζόμενους των ΙΕΚ και σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών (ΑΣΤΕ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού (πρώην Υπουργείο Τουρισμού), για πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης, να υποβάλλουν σχετική αίτηση ως εξής:

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές Θέσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΕΚ ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ

Για απασχόληση σπουδαστών Α' και Β' έτους Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι και τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2016.

-  αυτοπροσώπωςή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού (Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, Τμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Λ. Αμαλίας 12,

10557, Αθήνα) ή
-  με fax (τηλεομοιοτυπία) στον αριθμό 210-3736185 ή

-  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. εφόσον τα δικαιολογητικά έχουν σαρωθεί και η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και η σφραγίδα της επιχείρησης διακρίνονται ευκρινώς στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.

Για απασχόληση καταρτιζομένων ΙΕΚ και σπουδαστών Γ' έτους ΑΣΤΕ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι και τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2016 στους Διευθυντές των ΙΕΚ για απασχόληση καταρτιζομένων ΙΕΚ και στους Διευθυντές των Ανώτερων Σχολών για απασχόληση σπουδαστών Γ' έτους ΑΣΤΕ. Τα στοιχεία επικοινωνίας με τα ΙΕΚ και τις ΑΣΤΕ αναγράφονται στο τέλος του παρόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι σπουδαστές Α' και Β' έτους των ΑΣΤΕ τοποθετούνται βάσει της σειράς βαθμολογικής επίδοσης τους. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να απασχολήσουν σπουδαστές Α' και Β' έτους ΑΣΤΕ, στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνουν τον αριθμό σπουδαστών ανά εκπαιδευτικό έτος.

Οι σπουδαστές Γ' έτους ΑΣΤΕ και οι καταρτιζόμενοι ΙΕΚ τοποθετούνται με τη διαδικασία της ονομαστικής τοποθέτησης. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να απασχολήσουν καταρτιζόμενους των ΙΕΚ συμπληρώνουν το ονοματεπώνυμο, το έτος και την ειδικότητα του καταρτιζόμενου και σε περίπτωση που επιθυμούν σπουδαστές Γ' έτους των ΑΣΤΕ, το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή.

Στην περίπτωση που μια ενδιαφερόμενη επιχείρηση επιθυμεί να απασχολήσει ασκούμενους και από τις δύο παραπάνω Α και Β κατηγορίες, θα πρέπει να συμπληρώσει και τις δύο αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις και να τις υποβάλει, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά αντίστοιχα, στην αρμόδια Υπηρεσία.

Εάν μια επιχείρηση επιθυμεί να απασχολήσει για πρακτική άσκηση καταρτιζόμενους ΙΕΚ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ, θα πρέπει να συμπληρώσει στον Πίνακα, το έτος κατάρτισης και την ειδικότητα των καταρτιζομένων που επιθυμεί να απασχολήσει και να το αποστείλει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού. Οι αιτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης θα γνωστοποιηθούν στα εκπαιδευτήρια, προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες κάλυψης αυτών των θέσεων με συγκεκριμένους καταρτιζόμενους.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης έχουν οι παρακάτω επιχειρήσεις:

α) Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα:

-  Κατηγορίας 5 αστέρων με αριθμό κλινών 50 και άνω.

-  Κατηγορίας 4 αστέρων με αριθμό κλινών 60 και άνω και

-  Κατηγορίας 3 αστέρων με αριθμό κλινών 110 και άνω

Οι επιχειρήσεις της κατηγορίας θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις άρτιας λειτουργίας όλων των τμημάτων μιας σωστά οργανωμένης μονάδας και να λειτουργούν τα τμήματα της αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής, οι οποίες διαθέτουν άρτια οργανωμένα επισιτιστικά τμήματα.

γ) Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής πλήρως οργανωμένα από πλευράς εγκαταστάσεων και υπό την προϋπόθεση ότι απασχολούν στην ειδικότητα κατ' ελάχιστο 5 εργαζόμενους. (όπως αυτό προκύπτει από την κατάσταση εργασίας επικυρωμένη από την Επιθεώρηση Εργασίας)

Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ανά είδος επιχείρησης, προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι τα εξής:

• Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα - Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής, οι οποίες διαθέτουν άρτια οργανωμένα επισιτιστικά τμήματα

α) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 1 ή 2

β) ευκρινές φωτοαντίγραφο του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε ισχύ

γ) ευκρινές φωτοαντίγραφο  Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε ισχύ

• Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής

α) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο

β) απλό φωτοαντίγραφο Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε ισχύ

γ) απλό φωτοαντίγραφο του εντύπου «Πίνακας Προσωπικού» τρέχουσας περιόδου επικυρωμένο από την Επιθεώρηση Εργασίας

Οι αιτήσεις επιχειρήσεων που δεν θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται κατά τη θερινή περίοδο 2016 και συγκεκριμένα:

Α) Για τους σπουδαστές Α', Β' και Γ' έτους των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης από 04/07/2016 έως 30/09/2016.

Β) Για τους καταρτιζόμενους Α' έτους των ειδικοτήτων «Ειδικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας», «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας», «Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής» την περίοδο από 20/06/2016 έως 11/9/2016.

Γ) Για τους καταρτιζόμενους Β' έτους της ειδικότητας «Ειδικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» την περίοδο από 9/05/2016 έως 11/9/2016.

Δ) Για τους καταρτιζόμενους Β' έτους της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας» την περίοδο από 8/06/2016 έως 11/9/2016.

Ε) Για τους καταρτιζόμενους Β' έτους της ειδικότητας «Τεχνικός Αρτοποιός -Ζαχαροπλαστικής» την περίοδο από 2/06/2016 έως 11/9/2016.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ημερομηνίες πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων ΙΕΚ είναι ενδεικτικές. Το ακριβές χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης καθορίζεται με ευθύνη των Διευθυντών των Εκπαιδευτηρίων κατόπιν συνεννόησης με την τουριστική επιχείρηση και τον καταρτιζόμενο.

6. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εφαρμόζουν τους γενικούς όρους πρακτικής άσκησης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι και το προβλεπόμενο για κάθε ειδικότητα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης

7. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θα συνάψουν σχετική σύμβαση με τις εκπαιδευτικές μονάδες προέλευσης των ασκουμένων. Η σχετική Σύμβαση συμπεριλαμβάνεται στο βιβλιάριο πρακτικής άσκησης το οποίο προσκομίζουν οι ασκούμενοι στην Επιχείρηση με την τοποθέτησή τους σ' αυτή και στο οποίο σημειώνεται μηνιαία η αξιολόγησή τους.

8. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα ενημερωθούν για τον αριθμό και τα ονόματα των ασκούμενων που θα απασχοληθούν στην επιχείρησή τους κατά το θέρος 2016 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

9. Για περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά με τις ονομαστικές ζητήσεις οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων, ως ακολούθως :

• ΑΣΤΕ Ρόδου, Δ/ντης Κυριάκος Πεττάκος τηλ. 22410-26896, 24190, 24290

• ΑΣΤΕ Κρήτης, Δ/ντης Γιώργος Κλεισαρχάκης τηλ. 28410-26691, 28565, 28828

• ΙΕΚ Αναβύσσου, Δ/ντρια Χαρά Κοβούση τηλ. 22910-42294, 36998

• ΙΕΚ Πελοποννήσου, Δ/ντης Κωνσταντίνος Καχριμάνης τηλ. 27510-23856, 20127

• ΙΕΚ Ρόδου, Δ/ντης Παναγιώτης Κουντούρης τηλ. 22410-74445, 71446

• ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης, Δ/ντης Παναγιώτης Κερασιώτης τηλ. 2810-332927, 761363

• ΙΕΚ Κέρκυρας, Δ/ντρια Σπυριδούλα Γεωργιάδη τηλ. 26610-80146, 90030

• ΙΕΚ Θεσσαλονίκης, Δ/ντης Αθανάσιος. Αγριόπουλος τηλ. 23920-75919, 25551

• ΙΕΚ Γαλαξιδίου, Δ/ντης Στέλιος. Μοσχονάς τηλ. 22650-41997, 41998

• ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης, Δ/ντρια Μαρίνα Μπελτσίδου τηλ. 25510-25288, 39190

10. Στις εκπαιδευτικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού διοργανώνονται πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων, «Ημέρες Καριέρας» στις οποίες καλούνται οι επιχειρήσεις, προκειμένου να ενημερωθούν για την παρεχόμενη εκπαίδευση αλλά και να γνωριστούν με τους εκπαιδευόμενους.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr