Βάσεις 2020
LIVE

Βάσεις Εισαγωγής 2020

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr | Το Μεγαλύτερο Φοιτητικό Portal

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΝΕΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΘΕΣΕΙΣ

(Κατόπιν Μεταφοράς)

ΕΠΙΤ/ΤΕΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

ΜΟΡΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΜΟΡΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ

0818

Α.Ε.Ν.

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

247

248

248

16.150

13,6 19,5 31,50 1 13,2

7.550

00,5 08,0 21,70 1 11,7

0818

Α.Ε.Ν.

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

10% (ΝΕΟ)

2/4

24

24

24

7.025

02,7 08,0 17,40 1 10,7

4.400

01,3 04,3 12,00 1 10,5

0818

Α.Ε.Ν.

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3%

(ΝΕΟ)

2/4

7

7

7

7.450

01,9 10,4 17,50 2 05,8

7.000

06,7 06,5 14,80 2 10,8

0818

Α.Ε.Ν.

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ

(ΝΕΟ)

2/4

4

4

4

6.925

07,5 03,1 17,10 1 10,1

6.550

00,6 08,3 17,30 1 11,0

0817

Α.Ε.Ν.

ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

280

284

284

18.675

20,0 20,0 34,70 1 15,9

10.025

11,8 11,1 17,20 19 12,1

0817

Α.Ε.Ν.

ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

10% (ΝΕΟ)

2/4

28

28

28

9.950

02,2 13,2 24,40 1 10,6

6.075

02,7 04,9 16,70 1 08,0

0817

Α.Ε.Ν.

ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3%

(ΝΕΟ)

2/4

8

8

8

9.950

03,6 14,6 21,60 1 09,8

9.375

02,7 11,7 23,10 1 11,2

0817

Α.Ε.Ν.

ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ

(ΝΕΟ)

2/4

5

5

5

9.975

04,4 11,9 23,60 1 13,6

8.675

04,3 11,3 19,10 1 11,1

0419

ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ

ΑΘΗΝΑΣ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

8

8

8

6.100

05,9 04,9 13,60

4.750

01,5 03,6 13,90

0419

ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ

ΑΘΗΝΑΣ

ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ)

2

1

1

0

 

 

 

 

0413

ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

33

33

33

12.675

11,0 13,0 26,70

6.650

05,5 04,5 16,60

0413

ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ)

1

2

2

2

6.600

04,8 05,9 15,70

6.450

05,3 05,3 15,20

0420

ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

8

8

8

8.225

07,1 06,9 18,90

5.000

00,8 02,8 16,40

0420

ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ)

2

1

1

0

 

 

 

 

0414

ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

16

16

16

11.350

08,7 12,8 23,90

6.725

05,6 03,5 17,80

0414

ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ)

1

1

1

1

6.275

05,2 02,4 17,50

6.275

05,2 02,4 17,50

0417

ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ

ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

8

8

8

9.575

05,6 10,2 22,50

6.925

04,0 05,6 18,10

0417

ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ

ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ)

1

1

1

1

5.875

06,9 02,8 13,80

5.875

06,9 02,8 13,80

0415

ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

33

33

33

9.975

07,6 09,7 22,60

6.400

07,3 03,2 15,10

0415

ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ)

1

2

2

2

5.350

04,6 03,7 13,10

4.825

04,8 03,5 11,00

0418

ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

8

8

8

7.275

06,2 04,5 18,40

6.875

07,3 05,0 15,20

0418

ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ)

1

1

1

1

4.900

03,3 03,2 13,10

4.900

03,3 03,2 13,10

0416

ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

49

49

49

8.875

05,3 10,6 19,60

6.175

03,8 03,3 17,60

0416

ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ)

1

4

4

4

5.850

04,8 04,9 13,70

4.825

03,5 03,1 12,70

0129

ΑΠΘ

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

138

138

138

22.805

18,2 18,6 38,90

19.075

15,1 17,6 33,20

0227

ΑΠΘ

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

96

97

97

14.575

18,5 14,8 25,00

11.725

13,6 08,4 24,90

0233

ΑΠΘ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

85

86

86

22.310

18,3 19,9 36,60

17.885

16,3 18,6 23,40

0279

ΑΠΘ

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

90

90

90

18.650

19,8 18,4 36,40

16.500

16,9 16,8 32,30

0133

ΑΠΘ

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

95

110

58

21.625

18,4 18,0 35,30

5.380

02,9 03,5 06,00

0137

ΑΠΘ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

112

119

88

22.085

18,6 18,9 35,40

7.375

00,8 01,9 14,80

0285

ΑΠΘ

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

94

96

96

13.900

14,2 14,6 26,80

9.025

11,3 09,4 15,40

0273

ΑΠΘ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

212

212

212

17.875

19,4 19,8 32,30

13.125

14,1 11,4 27,00

0275

ΑΠΘ

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

101

101

101

15.275

16,8 15,9 28,40

8.775

10,2 08,7 16,20

0147

ΑΠΘ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

97

98

98

19.410

17,5 19,1 34,80

15.415

12,1 15,4 29,40

0403

ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/3/4

119

119

119

20.884

17,7 20,0 35,70

17.116

13,3 16,8 29,30

0402

ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/3/4

101

101

101

18.716

12,6 18,8 33,60

14.609

06,1 17,3 27,30

0134

ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/3/4

117

117

117

18.075

16,6 20,0 35,70

14.275

13,9 13,7 29,50

0219

ΑΠΘ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

151

151

151

19.000

19,4 19,8 36,80

17.450

20,0 16,9 32,90

0168

ΑΠΘ

ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/3/4

56

56

56

18.250

16,6 19,1 37,30

13.000

08,4 15,5 28,10

0103

ΑΠΘ

ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

173

173

173

14.400

11,7 15,9 30,00

7.375

10,7 05,3 13,50

0780

ΑΠΘ

ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

43

43

43

11.550

10,9 05,4 29,90

7.225

05,9 03,1 19,90

0297

ΑΠΘ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

119

119

119

19.650

19,6 19,7 39,30

18.075

19,1 18,7 34,50

0112

ΑΠΘ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

138

138

138

18.100

17,5 18,6 36,30

14.450

12,1 15,8 29,90

0139

ΑΠΘ

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

77

86

64

22.540

18,9 19,3 37,00

6.340

02,5 03,6 09,10

0163

ΑΠΘ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/3/4

65

65

65

18.275

18,9 19,1 35,10

12.750

07,6 17,7 25,70

0307

ΑΠΘ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

69

69

69

18.325

19,5 18,3 35,50

16.875

17,2 16,9 33,40

0245

ΑΠΘ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

143

143

143

18.375

19,1 18,9 35,50

13.450

15,9 14,1 23,80

0363

ΑΠΘ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

84

86

86

13.225

13,2 14,7 25,00

9.750

11,9 07,1 20,00

0211

ΑΠΘ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

85

85

85

18.700

19,1 19,5 36,20

16.950

17,9 18,7 31,20

0406

ΑΠΘ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/3/4

49

55

55

21.975

17,5 18,2 36,40

14.120

02,0 07,6 32,00

0119

ΑΠΘ

ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

302

302

302

19.450

19,6 19,6 38,60

17.825

16,4 18,0 36,90

0305

ΑΠΘ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

64

64

64

18.725

19,0 19,4 36,50

17.175

19,1 15,3 34,30

0311

ΑΠΘ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

282

282

282

17.200

14,6 20,0 34,20

13.450

08,4 17,2 28,20

0140

ΑΠΘ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/3/4

189

189

189

18.775

18,0 19,4 37,70

15.275

13,6 17,6 29,90

0338

ΑΠΘ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

105

105

105

19.200

19,4 20,0 37,40

16.800

13,1 19,6 34,50

0107

ΑΠΘ

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

156

156

156

14.225

09,5 16,7 30,70

6.950

08,0 05,7 14,10

0357

ΑΠΘ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

104

104

104

18.325

18,7 17,6 37,00

15.800

11,1 17,2 34,90

0203

ΑΠΘ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

114

115

115

18.675

20,0 20,0 34,70

14.850

14,8 18,7 25,90

0291

ΑΠΘ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

69

69

69

18.525

18,5 19,0 36,60

16.975

19,3 16,9 31,70

0111

ΑΠΘ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

199

199

199

18.175

18,6 18,5 35,60

13.525

09,2 13,8 31,10

0120

ΑΠΘ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

158

158

158

18.675

18,1 19,7 36,90

12.800

12,7 15,7 22,80

0255

ΑΠΘ

ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

146

146

146

19.150

20,0 20,0 36,60

14.275

14,2 13,6 29,30

0265

ΑΠΘ

ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

151

151

151

18.575

19,1 20,0 35,20

15.625

18,7 16,1 27,70

0237

ΑΠΘ

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

87

87

87

18.600

19,1 20,0 35,30

16.450

19,3 18,6 27,90

0172

ΑΠΘ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

147

147

147

19.600

19,5 20,0 38,90

17.725

17,9 19,6 33,40

0384

ΑΣΚΤ

ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

61

61

61

17.650

18,2 18,9 33,50

11.900

13,3 05,7 28,60

0497

ΑΣΠΑΙΤΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

76

76

76

10.425

11,7 08,3 21,70

6.550

05,4 04,9 15,90

0507

ΑΣΠΑΙΤΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

76

76

76

9.550

10,0 08,3 19,90

5.650

05,8 03,7 13,10

0477

ΑΣΠΑΙΤΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

76

79

79

12.125

12,5 11,7 24,30

7.400

08,5 06,0 15,10

0776

ΑΣΠΑΙΤΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

76

78

78

10.025

12,8 08,6 18,70

5.725

05,5 00,6 16,80

0872

ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/4

34

34

34

18.650

19,5 19,4 35,70 1 15,8

17.425

16,8 20,0 32,90 1 12,9

0872

ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ)

ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ)

1/2/4

3

3

3

17.400

16,5 20,0 33,10 1 13,2

17.125

16,8 20,0 31,70 1 12,0

0872

ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ)

ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% (ΝΕΟ)

1/2/4

1

1

1

17.250

17,6 19,8 31,60 1 12,3

17.250

17,6 19,8 31,60 1 12,3

0869

ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ

ΠΟΛΙΤΕΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/4

48

48

48

19.075

19,1 19,8 37,40 1 17,8

17.625

18,6 18,9 33,00 1 13,3

0869

ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ

ΠΟΛΙΤΕΣ)

ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ)

1/2/4

5

5

5

17.600

17,3 18,9 34,20 1 14,9

17.050

17,2 19,7 31,30 5 14,6

0869

ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ

ΠΟΛΙΤΕΣ)

ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% (ΝΕΟ)

1/2/4

2

2

2

17.600

15,8 18,8 35,80 1 16,4

17.500

18,1 19,0 32,90 1 13,8

0870

ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/4

472

472

472

17.475

18,1 19,5 32,30 4 13,7

13.625

09,1 18,9 26,50 4 11,1

0870

ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)

ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ)

1/2/4

54

54

54

13.550

15,3 18,5 20,40 4 09,6

10.650

09,0 12,7 20,90 16 12,2

0870

ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)

ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% (ΝΕΟ)

1/2/4

21

21

21

13.575

09,4 13,8 31,10 6 15,2

13.150

14,4 16,7 21,50 8 08,9

0614

ΑΣΤΕ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

(ΑΣΤΕΚ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/4

78

88

88

16.050

11,5 15,3 30,80

9.385

09,7 04,2 18,40

0613

ΑΣΤΕ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ

(ΑΣΤΕΡ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/4

78

86

86

16.255

12,6 16,0 31,70

9.000

06,1 03,4 20,70

0326

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3/4

98

98

98

16.475

13,7 19,8 32,40

11.100

01,5 15,0 27,90

0327

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

105

105

105

15.200

14,9 15,7 30,20

10.100

10,5 10,2 19,70

0325

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

98

98

98

17.475

19,7 19,7 30,50

15.125

19,0 16,8 24,70

1061

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

138

139

121

7.950

10,3 04,8 16,70

625

1,6 00,6 00,30

1063

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

195

213

213

12.775

07,8 17,0 26,30

5.600

02,2 06,5 13,70

0324

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

98

98

98

15.025

16,0 16,4 27,70

10.225

10,1 10,0 20,80

0328

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

(ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

98

98

98

18.900

18,6 20,0 37,00

14.350

15,7 12,4 29,30

0323

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

149

149

149

17.700

19,4 19,8 31,60

12.125

11,1 13,9 23,50

1064

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(ΑΜΦΙΣΣΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

159

175

175

11.750

15,8 14,0 17,20

4.350

02,2 02,4 12,80

1633

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

167

167

167

12.625

15,3 11,2 24,00

4.850

07,1 04,2 08,10

1610

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/3/4

75

75

75

14.950

15,6 12,6 31,60

11.700

09,0 15,2 22,60

1609

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

116

116

116

12.850

06,2 16,0 29,20

8.850

08,7 08,3 18,40

1615

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

159

159

159

16.825

18,3 17,8 31,20

13.200

15,7 08,1 29,00

1634

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

217

217

217

13.000

12,9 12,2 26,90

9.275

09,0 08,5 19,60

1632

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

133

134

134

8.500

12,2 04,0 17,80

2.550

01,6 01,8 06,80

1627

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

119

120

120

16.475

15,0 17,6 33,30

3.975

01,2 03,7 11,00

1603

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

130

140

140

12.475

02,0 19,1 28,80

5.575

01,7 05,5 15,10

1605

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

232

232

232

16.075

11,7 18,0 34,60

10.750

02,9 16,3 23,80

1607

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

242

257

257

16.200

12,2 19,8 32,80

4.750

02,7 03,8 12,50

1635

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

97

97

97

15.325

14,2 15,3 31,80

11.675

12,0 11,3 23,40

1613

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

82

82

82

17.350

18,9 17,2 33,30

13.375

13,5 11,8 28,20

1626

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

75

89

89

14.475

03,2 14,8 26,90

6.850

00,8 02,2 14,20

1606

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

140

145

145

13.425

07,6 16,8 29,30

11.275

06,8 18,0 20,30

1604

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

253

279

279

12.675

08,2 19,9 22,60

5.800

02,0 05,9 15,30

1614

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

82

82

82

16.525

16,9 17,8 31,40

11.050

12,1 06,9 25,20

1624

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

159

159

159

15.175

18,1 13,8 28,80

10.075

08,5 14,9 16,90

1623

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

90

90

90

14.750

14,8 15,4 28,80

7.400

06,2 05,1 18,30

1625

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

145

145

145

16.125

15,7 19,2 29,60

13.325

07,2 19,6 26,50

1622

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

109

109

109

15.675

11,0 18,8 32,90

11.325

10,4 10,3 24,60

1620

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(ΣΕΡΡΕΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

92

99

99

10.800

13,0 10,9 19,30

4.850

02,8 01,8 14,80

1619

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

93

93

93

14.425

16,4 15,5 25,80

8.800

06,8 06,3 22,10

1617

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

92

92

92

12.875

13,1 11,4 27,00

8.275

11,4 04,9 16,80

1618

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

91

91

91

17.350

16,9 17,6 34,90

11.475

13,6 08,2 24,10

1602

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

203

220

220

15.500

12,3 17,7 32,00

8.950

03,4 08,2 24,20

1601

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

203

216

216

13.200

12,0 20,0 20,80

7.700

06,6 05,1 19,10

1630

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

174

174

174

16.050

14,7 19,4 30,10

9.725

02,9 13,2 22,80

1621

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

83

85

85

11.950

12,4 13,0 22,40

7.600

08,3 08,4 13,70

1628

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

154

154

154

12.225

10,8 13,2 24,90

5.800

04,8 04,0 14,40

1616

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

97

97

97

16.900

17,6 18,0 32,00

14.550

14,0 17,4 26,80

1629

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

163

163

163

16.350

18,1 19,6 27,70

13.800

15,8 15,6 23,80

0353

ΔΠΘ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

197

197

197

13.225

10,8 12,6 29,50

3.825

03,0 02,8 09,50

0234

ΔΠΘ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

90

99

99

17.725

15,1 15,6 27,60

12.335

10,3 09,4 19,00

0186

ΔΠΘ

ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ

ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

129

129

129

13.775

15,5 11,1 28,50

7.700

07,3 05,3 18,20

0212

ΔΠΘ

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

140

140

140

8.725

12,8 05,9 16,20

2.050

02,8 00,9 04,50

0106

ΔΠΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

176

176

176

18.525

18,4 18,6 37,10

8.300

06,4 04,6 22,20

0404

ΔΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

(ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/3/4

271

271

271

20.875

18,2 17,6 34,90

13.941

07,2 18,1 22,20

0160

ΔΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ

ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/3/4

152

152

152

15.125

09,9 19,4 31,20

9.925

11,0 06,7 22,00

0223

ΔΠΘ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

195

195

195

18.075

19,3 19,8 33,20

14.500

16,9 15,5 25,60

0302

ΔΠΘ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

103

103

103

18.625

19,5 18,8 36,20

17.400

19,7 17,2 32,70

0108

ΔΠΘ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

173

173

173

15.325

14,2 17,1 30,00

7.725

07,2 05,2 18,50

1301

ΔΠΘ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

87

87

87

18.100

18,7 18,5 35,20

15.375

12,9 17,2 31,40

1302

ΔΠΘ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

94

94

94

16.275

12,5 17,5 35,10

11.575

09,3 08,1 28,90

0224

ΔΠΘ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

106

106

106

17.025

14,7 19,0 34,40

11.050

03,8 12,7 27,70

0476

ΔΠΘ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

102

106

106

12.875

08,6 14,5 28,40

6.750

07,4 02,9 16,70

0290

ΔΠΘ

ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

105

105

105

18.075

19,3 19,0 34,00

15.750

17,0 16,3 29,70

0121

ΔΠΘ

ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

388

388

388

18.250

18,6 19,8 34,60

17.250

16,7 18,6 33,70

0097

ΔΠΘ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

238

250

250

16.400

17,8 17,0 30,80

10.600

06,4 12,2 23,80

0142

ΔΠΘ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/3/4

180

180

180

16.400

16,2 16,3 33,10

11.800

10,6 07,2 29,40

0373

ΔΠΘ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

130

131

131

17.050

16,5 16,7 35,00

11.850

11,2 12,5 23,70

0207

ΔΠΘ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

172

173

173

17.275

15,6 19,6 33,90

12.150

13,8 12,0 22,80

0127

ΕΚΠΑ

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

182

182

182

22.520

18,5 19,5 36,80

18.385

16,1 17,9 26,10

1001

ΕΚΠΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3/4

72

72

72

11.075

12,7 07,8 23,80

8.050

10,3 05,8 16,10

1002

ΕΚΠΑ

ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

(ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

72

72

72

15.150

15,1 18,9 26,60

7.975

04,1 08,7 19,10

0277

ΕΚΠΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

83

83

83

18.400

17,0 18,4 38,20

16.750

17,5 17,5 32,00

0131

ΕΚΠΑ

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

112

121

96

21.325

16,0 19,7 34,80

7.100

04,5 02,7 09,60

0135

ΕΚΠΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

120

129

87

21.090

15,0 18,3 35,70

6.775

01,1 01,3 10,70

0283

ΕΚΠΑ

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

102

104

104

13.525

16,8 11,6 25,70

9.475

11,1 08,0 18,80

1004

ΕΚΠΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

167

167

167

14.550

09,2 16,6 32,40

9.325

05,3 12,0 20,00

1005

ΕΚΠΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

72

72

72

16.400

17,0 20,0 28,60

14.275

09,4 19,3 28,40

0154

ΕΚΠΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

(ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/3/4

94

94

94

18.325

17,0 19,3 37,00

15.350

11,7 17,7 32,00

0148

ΕΚΠΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

(ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

107

116

116

20.430

17,7 18,8 38,10

16.470

13,6 14,4 31,00

0401

ΕΚΠΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/3/4

119

119

119

21.300

18,6 19,9 34,70

17.450

13,7 17,3 33,20

0146

ΕΚΠΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

77

77

77

17.400

17,6 18,5 33,50

11.125

10,8 06,3 27,40

0101

ΕΚΠΑ

ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

195

195

195

13.800

14,2 08,9 32,10

7.400

08,5 04,8 16,30

0295

ΕΚΠΑ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

127

127

127

19.325

20,0 19,5 37,80

18.250

19,9 19,4 33,70

0183

ΕΚΠΑ

ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

69

71

71

17.560

05,4 17,6 32,20

8.945

04,7 03,1 18,30

0110

ΕΚΠΑ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

173

173

173

19.300

19,0 19,8 38,40

15.150

13,4 15,3 31,90

0173

ΕΚΠΑ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/3/4

103

103

103

16.225

15,5 19,6 29,80

11.775

11,3 10,3 25,50

0182

ΕΚΠΑ

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

69

77

64

17.375

13,2 16,8 27,90

4.400

01,1 00,8 04,90

0105

ΕΚΠΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

215

215

215

13.150

14,5 11,2 26,90

7.750

09,1 03,9 18,00

1006

ΕΚΠΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

72

72

72

17.200

16,1 18,3 34,40

15.025

14,0 14,2 31,90

0243

ΕΚΠΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

201

201

201

19.325

20,0 20,0 37,30

14.275

16,0 14,2 26,90

0408

ΕΚΠΑ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/3/4

56

63

63

22.075

18,6 20,0 34,10

9.950

03,9 05,1 19,60

0117

ΕΚΠΑ

ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

354

354

354

19.475

19,7 20,0 38,20

18.050

17,6 19,3 35,30

0306

ΕΚΠΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

115

115

115

17.150

18,7 17,7 32,20

14.175

16,9 12,1 27,70

0303

ΕΚΠΑ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

71

71

71

18.850

19,6 18,7 37,10

17.275

18,0 15,3 35,80

0309

ΕΚΠΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

264

264

264

16.375

13,8 20,0 31,70

13.675

11,7 18,9 24,10

1007

ΕΚΠΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

122

122

122

16.700

17,2 18,7 30,90

13.175

13,9 12,1 26,70

0128

ΕΚΠΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/3/4

180

180

180

19.050

18,7 19,3 38,20

16.000

11,9 16,6 35,50

0330

ΕΚΠΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

156

156

156

19.050

20,0 19,8 36,40

16.925

16,5 19,5 31,70

0123

ΕΚΠΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

169

169

169

18.775

17,9 19,0 38,20

16.475

11,7 19,6 34,60

0192

ΕΚΠΑ

ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

69

69

69

18.700

17,5 19,0 38,30

12.275

11,9 08,3 28,90

1008

ΕΚΠΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

167

175

175

13.275

09,2 16,4 27,50

7.000

03,2 04,2 20,60

0188

ΕΚΠΑ

ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

101

101

101

16.500

15,1 17,6 33,30

10.425

06,9 10,1 24,70

0289

ΕΚΠΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

88

88

88

18.925

19,2 18,8 37,70

17.025

19,5 17,0 31,60

0109

ΕΚΠΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

268

268

268

19.075

18,9 19,5 37,90

14.550

11,5 15,8 30,90

1010

ΕΚΠΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

122

122

122

19.175

19,2 19,7 37,80

12.975

11,1 09,1 31,70

0253

ΕΚΠΑ

ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

157

157

157

18.800

19,7 19,4 36,10

15.400

16,2 15,2 30,20

0263

ΕΚΠΑ

ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

85

85

85

18.525

20,0 19,8 34,30

16.400

16,2 19,0 30,40

1011

ΕΚΠΑ

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/3/4

72

72

72

16.750

16,4 18,4 32,20

9.400

07,7 08,6 21,30

0171

ΕΚΠΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

138

138

138

19.250

18,9 20,0 38,10

17.875

17,1 18,7 35,70

1657

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

147

147

147

13.575

16,3 12,2 25,80

7.075

05,7 06,9 15,70

1655

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

217

225

225

14.675

11,7 18,1 28,90

7.650

04,5 11,5 14,60

1656

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

167

179

179

8.850

06,0 10,4 19,00

4.600

00,8 02,4 15,20

1653

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

109

109

109

13.125

13,2 12,8 26,50

9.175

08,1 08,2 20,40

1660

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

188

191

191

15.100

15,8 19,5 25,10

7.425

06,4 07,9 15,40

1662

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

134

141

141

12.900

07,3 17,7 26,60

6.375

09,1 05,1 11,30

1652

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

111

111

111

17.225

17,3 17,3 34,30

14.200

12,5 15,9 28,40

1654

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

174

188

188

13.875

09,7 18,0 27,80

6.975

06,5 07,6 13,80

1659

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

101

101

101

13.925

16,5 15,8 23,40

8.750

09,4 10,9 14,70

1664

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

116

121

121

12.075

09,9 10,9 27,50

4.200

01,6 01,6 13,60

1651

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

119

119

119

14.900

14,4 13,3 31,90

8.500

08,6 04,1 21,30

0225

ΕΜΠ

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

96

98

98

16.025

18,0 16,4 29,70

13.025

15,3 11,2 25,60

0231

ΕΜΠ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

78

79

79

22.435

20,0 20,0 35,30

19.165

17,4 17,8 27,30

0246

ΕΜΠ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

138

138

138

18.525

19,3 20,0 34,80

15.325

17,2 13,6 30,50

0217

ΕΜΠ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

199

199

199

19.400

19,7 20,0 37,90

17.975

20,0 20,0 31,90

0241

ΕΜΠ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

81

81

81

17.000

17,9 18,9 31,20

13.775

11,1 16,8 27,20

0209

ΕΜΠ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

102

102

102

19.300

20,0 19,5 37,70

17.775

20,0 19,9 31,20

0229

ΕΜΠ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

78

78

78

19.025

20,0 20,0 36,10

17.325

19,8 19,1 30,40

0201

ΕΜΠ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

102

102

102

18.200

18,6 19,7 34,50

16.400

17,5 17,7 30,40

0235

ΕΜΠ

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

105

105

105

18.825

20,0 19,6 35,70

17.000

17,9 19,0 31,10

0342

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

90

90

90

14.850

10,7 16,1 32,60

7.425

06,7 04,4 18,60

1452

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

181

181

181

12.600

15,3 09,2 25,90

6.700

06,1 03,8 16,90

0145

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

156

156

156

15.850

16,6 15,7 31,10

7.475

10,1 06,7 13,10

0407

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/3/4

91

101

101

17.270

 

12.470

 

0385

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

(ΚΕΡΚΥΡΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

103

112

112

22.465

19,1 19,2 36,60

13.640

08,3 11,6 23,70

1453

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

167

167

140

8.525

08,5 03,9 21,70

900

1,0 00,0 02,60

0366

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

171

174

174

16.525

16,4 18,9 30,80

10.350

05,2 12,2 24,00

0367

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/3/4

77

77

77

15.725

10,4 19,9 32,60

8.600

08,6 08,5 17,30

1455

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

94

108

108

16.990

08,0 19,0 34,20

7.160

02,3 07,8 13,30

1456

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/4

188

188

188

13.750

14,3 11,0 29,70

7.325

08,0 03,8 17,50

0882

Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ.

ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/4

67

70

70

18.200

19,6 19,8 33,40 1 16,0

15.700

15,2 18,4 29,20 2 09,4

0882

Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ.

ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ

ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔ. ΚΑΤ. Α&Β

(ΝΕΟ)

1/2/4

7

7

7

15.700

11,9 20,0 30,90 3 13,3

15.250

12,7 16,7 31,60 5 11,8

0883

Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ.

ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.)

ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ

(ΝΕΟ)

1/2/4

2

2

0

 

 

 

 

0883

Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ.

ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.)

ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

(ΝΕΟ)

1/2/4

2

2

0

 

 

 

 

0883

Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ.

ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.)

ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ

(ΝΕΟ)

1/2/4

2

2

2

11.225

09,1 08,3 27,50 1 13,6

10.250

01,6 20,0 19,40 1 12,4

0881

Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ.

ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/4

20

20

20

17.950

16,7 18,0 37,10 3 17,1

17.425

18,6 20,0 31,10 2 12,0

0881

Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ.

ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.)

ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔ. ΚΑΤ. Α&Β

(ΝΕΟ)

1/2/4

2

2

2

17.400

16,8 17,5 35,30 2 15,8

17.400

16,0 18,1 35,50 1 15,8

0150

ΟΠΑ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

107

107

107

16.400

14,9 17,8 32,90

14.100

09,0 18,9 28,50

0240

ΟΠΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

128

128

128

19.300

20,0 20,0 37,20

17.900

19,3 20,0 32,30

0347

ΟΠΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

177

177

177

19.275

20,0 20,0 37,10

16.325

12,2 19,2 33,90

0314

ΟΠΑ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

147

147

147

17.825

15,3 20,0 36,00

15.000

10,2 18,1 31,70

0312

ΟΠΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

181

181

181

18.675

18,6 19,9 36,20

15.800

12,2 19,5 31,50

0313

ΟΠΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

216

216

216

18.725

18,2 19,9 36,80

16.400

17,2 20,0 28,40

0333

ΟΠΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

162

162

162

18.750

18,6 20,0 36,40

16.550

16,8 20,0 29,40

0329

ΟΠΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

102

102

102

18.525

18,6 19,9 35,60

13.425

09,8 19,4 24,50

0310

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

158

158

158

8.675

03,7 05,3 25,70

3.950

01,6 02,2 12,00

0320

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

282

309

309

16.375

11,7 20,0 33,80

5.600

01,0 07,3 14,10

0372

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

109

109

109

11.450

11,1 09,8 24,90

7.050

08,2 05,8 14,20

0162

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/3/4

208

208

208

16.925

16,0 18,3 33,40

9.250

10,7 04,9 21,40

0167

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

187

187

187

15.075

14,4 16,0 29,90

7.750

11,6 04,3 15,10

0348

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

169

169

169

13.725

13,7 11,3 29,90

9.125

08,4 03,8 24,30

0252

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

214

230

230

11.875

09,7 13,5 24,30

3.125

00,5 01,0 11,00

0181

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

142

142

142

15.925

13,8 16,2 33,70

7.150

07,1 03,8 17,70

0222

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

102

107

107

11.250

08,7 17,5 18,80

4.925

02,1 05,3 12,30

0344

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

191

208

208

12.800

10,4 16,2 24,60

3.150

00,5 01,4 10,70

0238

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

(ΣΥΡΟΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

102

108

108

16.100

16,3 15,7 32,40

6.975

03,8 11,1 13,00

0180

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

170

178

178

16.450

13,0 20,0 32,80

8.000

08,2 09,9 13,90

0612

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

66

78

78

17.005

08,7 20,0 35,00

5.900

01,8 01,8 13,40

0143

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/3/4

252

252

252

16.150

16,0 17,1 31,50

10.900

12,1 09,2 22,30

0276

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

71

71

71

11.150

13,5 10,9 20,20

4.300

03,3 00,9 13,00

0354

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

(ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/4

111

111

111

11.750

13,6 07,0 26,40

7.100

07,9 06,1 14,40

0218

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

159

171

171

12.250

06,7 17,4 24,90

3.925

01,8 01,9 12,00

1391

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

(ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

92

92

92

14.475

19,0 12,3 26,60

6.400

08,0 03,5 14,10

0673

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

(ΙΛΙΟΝ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/3/4

90

90

90

17.250

15,0 18,3 35,70

12.925

10,4 15,2 26,10

0668

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

90

90

90

14.575

14,3 11,5 32,50

10.225

06,1 08,3 26,50

0678

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

261

261

261

16.625

19,4 15,1 32,00

13.150

14,9 13,1 24,60

0674

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

155

175

175

20.240

11,9 20,0 34,90

8.335

02,9 00,6 20,40

0679

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

151

151

151

13.275

13,8 11,5 27,80

9.825

08,1 07,9 23,30

0669

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

292

297

297

14.875

14,2 17,9 27,40

12.125

08,2 17,6 22,70

0670

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

241

262

262

18.445

14,4 20,0 33,10

11.135

03,4 13,3 22,00

0684

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

87

87

87

14.975

18,7 10,9 30,30

12.675

10,4 14,1 26,20

0685

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

98

98

98

14.700

14,0 15,1 29,70

9.975

12,8 08,1 19,00

0680

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

90

90

90

18.050

18,9 17,9 35,40

13.775

17,1 11,1 26,90

0675

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

84

93

93

17.675

10,7 18,9 29,10

9.910

03,6 04,8 20,00

0387

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

220

220

220

15.625

16,9 15,8 29,80

10.700

10,5 08,7 23,60

0671

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

90

90

90

18.150

17,5 17,5 37,60

16.500

15,2 17,3 33,50

0672

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

160

160

160

16.350

14,5 18,2 32,70

12.350

06,1 15,9 27,40

0681

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

85

85

85

16.850

15,7 16,2 35,50

12.425

13,6 11,3 24,80

0388

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

84

84

84

15.825

16,3 17,8 29,20

13.000

16,7 14,1 21,20

0389

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

262

269

269

15.050

11,4 17,2 31,60

9.900

04,2 11,7 23,70

0390

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

(ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

191

191

191

16.500

14,7 17,6 33,70

13.975

09,8 19,8 26,30

0391

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

76

78

78

12.025

15,6 09,6 22,90

8.775

06,9 09,1 19,10

0392

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

122

122

122

15.900

18,9 17,9 26,80

12.500

16,9 13,1 20,00

0393

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

76

76

76

16.275

17,8 19,0 28,30

12.200

15,5 11,8 21,50

0682

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

160

160

160

14.675

17,3 13,0 28,40

11.425

13,4 10,1 22,20

0394

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

165

166

166

13.075

17,0 14,3 21,00

9.975

07,2 11,1 21,60

0676

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

(ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

61

69

66

13.585

10,7 10,4 21,60

5.585

01,4 02,8 08,50

0683

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

95

95

95

17.575

18,1 17,0 35,20

15.025

17,1 11,4 31,60

0677

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

(ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/4

82

82

82

17.250

16,1 18,7 34,20

11.350

10,2 08,4 26,80

1552

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

220

220

220

14.650

16,3 13,4 28,90

5.375

04,8 04,0 12,70

1549

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(ΚΟΖΑΝΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

232

232

232

13.625

09,1 17,6 27,80

5.150

00,7 03,9 16,00

1544

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

290

317

317

14.975

11,9 18,2 29,80

4.425

02,0 05,0 10,70

1551

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/4

159

159

159

16.475

15,3 19,6 31,00

8.225

05,3 08,1 19,50

1558

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

72

72

72

17.225

18,4 16,3 34,20

11.975

15,1 08,5 24,30

1564

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

117

117

117

16.950

16,6 20,0 31,20

13.825

13,3 13,2 28,80

1545

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

290

317

317

12.550

06,8 18,9 24,50

4.975

01,3 05,6 13,00

1555

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

81

88

88

14.300

16,1 14,5 26,60

5.675

05,2 05,6 11,90

1553

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

116

116

116

12.900

13,7 11,3 26,60

9.275

09,7 10,5 16,90

1541

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

154

163

156

12.750

16,1 11,3 23,60

1.350

01,2 01,4 02,80

1542

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

(ΚΟΖΑΝΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

154

163

163

15.600

14,8 15,4 32,20

5.450

03,2 05,3 13,30

0210

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

122

122

122

16.875

18,6 17,7 31,20

14.500

18,8 15,3 23,90

1548

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

82

89

89

11.850

06,2 17,8 23,40

7.875

04,5 13,2 13,80

1546

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

217

235

235

10.750

08,4 15,0 19,60

4.875

01,6 04,4 13,50

0334

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/3/4

144

144

144

16.575

14,3 17,8 34,20

12.075

13,6 13,9 20,80

0341

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/3/4

136

136

136

15.475

14,5 17,1 30,30

10.200

08,4 10,7 21,70

1543

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(ΚΟΖΑΝΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

232

232

232

7.700

02,0 08,9 19,90

3.950

00,7 02,5 12,60

1554

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

162

162

162

13.250

05,5 19,4 28,10

7.825

04,2 09,8 17,30

1547

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

217

225

225

15.075

18,4 15,9 26,00

3.950

01,1 04,2 10,50

1563

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

81

81

81

16.350

17,0 18,4 30,00

14.625

17,9 12,9 27,70

1550

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

122

122

122

17.575

17,2 19,2 33,90

16.675

16,3 18,5 31,90

0236

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

94

97

97

20.170

16,9 18,7 29,40

15.100

13,2 14,7 19,70

0284

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

92

92

92

17.700

17,4 19,0 34,40

15.350

18,8 13,6 29,00

1422

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

123

123

123

12.250

13,9 09,5 25,60

7.650

12,0 06,1 12,50

0360

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

140

140

140

13.475

16,0 12,1 25,80

6.550

12,1 03,6 10,50

0274

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

124

124

124

14.225

13,4 12,8 30,70

10.275

11,2 08,3 21,60

1423

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

81

81

81

17.725

18,4 18,3 34,20

11.700

11,2 06,9 28,70

1424

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

(ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3/4

167

167

167

11.750

09,1 13,5 24,40

4.100

02,0 03,2 11,20

1425

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

87

87

87

11.575

12,7 08,1 25,50

7.975

08,5 06,2 17,20

1426

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

87

87

87

14.475

16,8 13,1 28,00

11.275

11,8 11,2 22,10

1427

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

253

270

270

13.250

07,3 18,0 27,70

8.100

02,8 06,1 23,50

1428

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

94

94

94

12.050

15,9 09,3 23,00

4.750

05,1 00,6 13,30

1429

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

109

109

109

13.975

15,9 14,6 25,40

8.375

11,9 06,5 15,10

0405

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

(ΤΡΙΚΑΛΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/3/4

135

136

136

20.375

16,0 18,3 34,40

15.666

11,5 13,2 27,30

0220

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

151

151

151

18.500

19,8 20,0 34,20

15.650

15,7 17,7 29,20

0300

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

69

69

69

19.025

19,6 18,6 37,90

17.600

18,8 16,0 35,60

0177

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

90

90

90

17.525

17,0 18,0 35,10

11.275

13,0 10,0 22,10

0308

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

69

69

69

17.400

19,1 17,6 32,90

16.425

15,5 16,9 33,30

1430

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

169

179

179

14.775

11,5 17,3 30,30

8.300

04,8 08,5 19,90

1432

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

90

91

91

16.000

17,5 18,7 27,80

7.200

06,5 06,5 15,80

0228

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

78

80

80

11.925

09,4 13,9 24,40

7.600

08,4 05,9 16,10

0332

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

94

94

94

18.500

19,9 19,3 34,80

16.025

16,5 19,0 28,60

1433

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

119

119

119

14.975

19,1 15,2 25,60

8.825

11,2 05,2 18,90

0350

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

181

182

182

18.225

18,5 19,8 34,60

12.625

04,5 20,0 26,00

0164

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/3/4

144

144

144

18.175

16,8 19,6 36,30

14.300

10,3 19,4 27,50

0178

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/3/4

103

103

103

19.200

19,9 19,2 37,70

15.725

12,5 16,5 33,90

0166

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/3/4

112

112

112

17.100

16,7 18,6 33,10

12.100

09,4 15,6 23,40

1434

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

116

116

116

11.400

11,7 10,9 23,00

5.250

06,4 01,3 13,30

0099

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

203

206

206

15.775

11,6 19,1 32,40

11.875

04,1 14,7 28,70

0369

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ

(ΛΑΜΙΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

149

149

149

16.000

16,3 18,4 29,30

10.650

14,4 07,0 21,20

0208

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

85

87

87

15.625

16,5 13,3 32,70

13.175

13,7 15,0 24,00

1435

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/4

72

72

72

13.300

08,8 15,2 29,20

9.475

08,8 08,5 20,60

1436

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

116

118

118

11.150

12,4 12,1 20,10

4.700

03,2 04,9 10,70

1437

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

84

84

84

12.275

16,8 09,7 22,60

8.200

08,8 06,0 18,00

1438

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

116

116

116

15.900

19,3 16,1 28,20

12.875

12,3 09,9 29,30

1439

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

203

213

213

14.400

10,1 19,5 28,00

7.475

02,5 04,6 22,80

1241

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

(ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/3/4

97

97

97

13.475

11,0 16,1 26,80

10.475

09,7 07,8 24,40

0779

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

41

43

43

18.310

17,5 17,5 26,00

14.505

09,3 09,2 24,80

0280

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

(ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

100

100

100

17.075

17,8 16,0 34,50

15.175

17,3 15,5 27,90

1242

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

155

155

155

12.350

15,2 09,8 24,40

5.250

04,2 02,6 14,20

0301

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

100

100

100

18.900

19,4 20,0 36,20

17.625

18,3 16,1 36,10

0114

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

250

250

250

17.075

17,0 18,4 32,90

9.525

09,5 05,0 23,60

1244

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

191

209

209

11.575

05,6 16,4 24,30

5.075

01,4 03,2 15,70

1245

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

104

104

104

16.200

17,8 14,7 32,30

10.750

13,6 09,1 20,30

0249

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

223

225

225

17.625

19,8 19,3 31,40

10.025

12,9 08,4 18,80

0272

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

109

109

109

15.500

17,5 15,4 29,10

9.300

05,8 09,3 22,10

0340

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

173

175

175

16.850

19,3 17,3 30,80

12.425

11,7 12,9 25,10

1248

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/3/4

122

132

133

15.840

 

11.240

 

1249

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

164

164

164

13.625

14,7 12,5 27,30

8.900

13,4 05,7 16,50

0345

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

204

216

216

17.700

16,4 20,0 34,40

11.925

07,8 18,2 21,70

0130

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/3/4

189

189

189

17.225

14,4 20,0 34,50

13.725

08,1 14,2 32,60

0156

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/3/4

199

199

199

16.875

17,5 18,4 31,60

11.375

10,3 10,0 25,20

1250

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

191

199

199

14.475

14,3 14,5 29,10

6.950

08,7 04,9 14,20

0113

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

199

199

199

17.225

18,5 18,7 31,70

9.825

09,0 05,6 24,70

0122

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

204

204

204

16.525

16,0 17,0 33,10

8.650

09,2 04,8 20,60

0259

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

180

180

180

16.000

16,9 18,5 28,60

11.500

12,9 11,4 21,70

0269

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

180

180

180

17.225

19,5 15,8 33,60

14.775

15,2 14,7 29,20

1251

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

81

81

81

18.850

18,7 19,6 37,10

17.350

17,2 18,6 33,60

0282

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

103

103

103

17.950

18,9 18,1 34,80

15.900

18,7 16,6 28,30

0200

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

95

95

95

13.525

17,2 14,9 22,00

4.175

01,3 02,4 13,00

0216

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

133

133

133

18.900

18,5 20,0 37,10

15.075

09,0 18,8 32,50

0304

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

84

84

84

18.825

19,5 18,4 37,40

17.525

19,3 17,7 33,10

0116

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

151

151

151

18.900

17,9 19,2 38,50

8.750

07,4 07,3 20,30

0149

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

142

142

142

17.000

17,4 17,1 33,50

12.375

10,8 06,9 31,80

0248

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

134

146

146

15.725

17,7 16,3 28,90

6.250

06,4 04,3 14,30

0251

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

143

154

154

17.850

19,4 18,7 33,30

8.975

09,0 07,5 19,40

0321

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

230

242

242

16.875

15,2 19,8 32,50

10.150

07,4 12,8 20,40

0132

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/3/4

153

153

153

17.450

17,9 16,7 35,20

12.850

08,6 14,5 28,30

0158

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/3/4

136

136

136

18.125

18,0 20,0 34,50

10.600

10,3 10,4 21,70

0351

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

183

186

186

15.625

13,0 16,5 33,00

10.375

11,9 07,3 22,30

0115

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

156

156

156

18.650

18,6 19,6 36,40

8.525

11,1 04,0 19,00

0138

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

169

169

169

15.600

12,9 18,2 31,30

8.400

08,2 03,8 21,60

0261

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

135

135

135

18.650

20,0 19,7 34,90

11.075

10,3 13,0 21,00

0270

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

117

117

117

18.550

17,8 19,8 36,60

14.625

17,6 17,5 23,40

0151

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

156

156

156

19.075

19,0 18,7 38,60

17.075

16,5 18,8 33,00

0176

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/4

160

160

160

18.350

17,8 19,1 36,50

12.950

09,9 15,6 26,30

0161

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/4

127

129

129

19.645

19,0 18,2 35,50

17.635

14,0 18,2 32,30

0174

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

127

127

127

18.050

16,0 19,7 36,50

15.900

14,1 17,6 31,90

1211

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

97

97

97

18.475

18,7 19,8 35,40

16.125

14,7 19,5 30,30

1212

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

97

97

97

18.875

19,3 20,0 36,20

15.850

16,0 17,5 29,90

0337

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

220

220

220

19.225

20,0 20,0 36,90

14.725

10,3 16,9 31,70

0409

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/3/4

73

73

73

18.260

 

14.790

 

0317

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ.

ΜΑΚΕΔ.

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

216

216

216

18.625

16,7 20,0 37,80

14.425

08,9 19,6 29,20

0322

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

216

216

216

19.075

19,1 20,0 37,20

14.100

08,9 17,8 29,70

0232

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

85

86

86

20.150

19,2 16,3 34,30

16.365

16,9 13,3 22,90

0281

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

120

120

120

17.175

18,5 16,8 33,40

16.100

16,2 15,1 33,10

0287

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

147

149

149

11.575

12,3 09,6 24,40

5.950

06,7 01,8 15,30

1279

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

167

167

167

11.825

15,4 09,9 22,00

5.075

02,0 03,9 14,40

0352

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

238

251

251

15.950

11,4 17,8 34,60

11.150

05,6 15,1 23,90

0346

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

149

161

161

12.350

09,6 12,1 27,70

4.575

02,2 03,8 12,30

1283

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

123

132

132

14.270

06,4 18,8 27,80

9.250

01,9 10,2 20,90

1282

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

210

222

222

16.650

13,0 19,8 33,80

9.475

03,8 10,2 23,90

1277

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

152

152

106

9.600

09,5 07,7 21,20

875

0,2 00,7 02,60

1278

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

130

130

130

12.250

11,0 10,6 27,40

8.100

07,3 05,3 19,80

0288

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

105

105

105

11.625

12,3 09,0 25,20

6.150

01,2 08,2 15,20

1280

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

152

152

152

14.775

11,3 18,6 29,20

1.700

00,6 01,2 05,00

1286

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/3/4

204

204

204

18.475

18,0 19,2 36,70

14.475

12,5 15,4 30,00

0136

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/3/4

128

128

128

17.325

17,6 19,9 31,80

12.325

11,7 10,4 27,20

1276

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

(ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

138

139

125

9.875

09,8 07,1 22,60

1.025

01,0 01,0 02,10

0221

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

238

238

238

18.875

20,0 19,0 36,50

16.350

17,3 18,6 29,50

0169

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

90

90

90

15.450

15,7 15,1 31,00

8.250

08,4 06,0 18,60

0299

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

123

123

123

18.825

18,6 19,6 37,10

17.825

17,9 17,8 35,60

1284

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

138

138

138

14.325

13,4 11,8 32,10

7.800

06,5 03,8 20,90

1274

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

80

80

80

15.450

15,7 13,8 32,30

11.575

15,6 09,7 21,00

0247

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

271

284

284

17.000

19,0 15,9 33,10

10.675

14,2 05,3 23,20

0215

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

165

167

167

18.700

19,8 19,1 35,90

13.575

15,3 16,2 22,80

1287

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

134

139

139

11.000

14,9 09,5 19,60

3.475

02,0 00,4 11,50

0213

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΠΑΤΡΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

122

122

122

18.550

20,0 19,6 34,60

16.500

17,1 18,4 30,50

1285

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

188

190

190

12.225

15,0 06,3 27,60

7.025

06,7 03,2 18,20

1272

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

151

151

151

15.425

16,0 15,6 30,10

10.050

13,5 08,0 18,70

0319

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

220

220

220

17.650

19,7 19,8 31,10

12.200

04,1 19,5 25,20

0205

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

146

148

148

19.050

19,6 18,6 38,00

13.650

15,7 14,6 24,30

0293

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

125

125

125

18.150

17,6 18,0 37,00

16.725

16,7 17,5 32,70

0175

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

156

156

156

18.375

19,3 19,7 34,50

11.525

08,9 08,5 28,70

0102

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

147

147

147

12.900

13,0 10,4 28,20

9.925

06,4 08,4 24,90

0257

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

163

163

163

18.850

19,8 19,5 36,10

12.650

13,1 12,5 25,00

1273

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

123

123

123

16.200

18,7 16,2 29,90

12.500

12,9 12,5 24,60

0267

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

154

154

154

17.750

19,2 18,2 33,60

15.225

16,3 15,7 28,90

0239

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

124

124

124

17.675

19,8 19,5 31,40

15.700

15,8 13,9 33,10

0336

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

119

119

119

14.900

11,9 17,0 30,70

13.175

09,4 18,7 24,60

0355

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/4

115

117

117

20.935

18,9 20,0 37,20

18.145

16,3 17,5 32,10

0157

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

183

188

188

19.475

17,4 20,0 34,30

15.970

08,2 19,8 30,40

0315

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

238

238

238

17.975

17,9 20,0 34,00

14.275

06,9 18,5 31,70

0316

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

257

266

266

17.425

15,5 19,4 34,80

14.900

11,9 17,4 30,30

0339

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

140

140

140

17.925

20,0 20,0 31,70

16.150

18,5 19,5 26,60

0318

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

194

194

194

14.900

12,9 18,3 28,40

12.100

08,0 17,7 22,70

0375

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

66

67

67

19.195

17,3 20,0 33,40

15.055

07,3 17,4 30,00

0155

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

(ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

141

141

141

18.925

20,0 19,0 36,70

14.325

09,8 17,3 30,20

0262

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

146

146

146

16.475

18,7 18,3 28,90

15.025

13,0 19,6 27,50

1511

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

167

167

167

11.875

14,0 13,9 19,60

6.500

06,5 06,7 12,80

1514

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

282

306

306

13.675

10,7 17,5 26,50

6.225

02,1 05,3 17,50

1518

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

109

117

117

17.275

15,4 19,1 34,60

7.675

03,7 10,5 16,50

1516

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

109

109

109

15.625

19,2 13,9 29,40

10.775

15,3 06,6 21,20

1512

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/3

116

117

117

14.475

14,6 14,2 29,10

9.125

10,9 05,9 19,70

1522

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

174

174

174

16.875

18,8 19,1 29,60

9.550

10,9 10,0 17,30

0362

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

120

120

120

14.950

09,9 14,7 35,20

7.900

09,6 02,7 19,30

0104

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ

ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

129

129

129

17.825

17,9 18,6 34,80

8.625

05,4 05,5 23,60

0187

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

111

112

112

15.775

12,6 18,4 32,10

11.150

09,9 09,3 25,40

1513

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

152

157

157

14.675

12,1 18,0 28,60

7.875

01,7 05,8 24,00

1515

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

80

80

80

12.650

11,9 12,0 26,70

10.050

15,6 05,7 18,90

1523

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ.

ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

111

111

111

16.875

16,6 19,6 31,30

10.575

06,9 09,4 26,00

0190

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

128

128

128

13.725

15,1 13,9 25,90

8.600

12,3 05,7 16,40

0361

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

264

285

285

13.950

11,3 17,6 26,90

9.175

03,5 16,1 17,10

0400

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

119

129

129

12.750

06,6 19,0 25,40

6.025

02,6 06,2 15,30

1517

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/3/4

101

101

101

16.675

19,0 14,5 33,20

7.925

11,8 05,6 14,30

0098

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

176

186

186

16.300

15,6 19,4 30,20

10.450

02,8 13,7 25,30

0411

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

(ΚΟΡΙΝΘΟΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

99

100

100

17.125

15,0 19,6 33,90

13.000

10,5 15,0 26,50

1524

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

104

106

106

13.450

15,6 13,4 24,80

8.575

09,9 07,2 17,20

0189

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

164

164

164

17.900

17,7 17,9 36,00

8.900

07,5 05,1 23,00

1520

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

94

94

94

14.200

19,3 09,1 28,40

11.850

14,3 11,9 21,20

1519

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

145

154

154

13.175

04,9 20,0 27,80

6.075

03,6 03,4 17,30

0124

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/4

237

237

237

18.475

17,5 19,5 36,90

14.375

10,5 18,3 28,70

0179

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/4

123

134

134

20.850

18,4 19,8 37,80

17.695

14,8 17,8 33,50

0153

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

119

120

120

20.385

17,9 19,8 36,20

15.490

13,4 16,4 27,60

0165

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

117

117

117

17.625

17,3 17,7 35,50

13.800

13,8 15,4 26,00

0159

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

119

119

119

15.925

15,8 15,6 32,30

13.575

12,8 11,9 29,60

0126

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

131

131

131

17.500

16,8 19,6 33,60

15.625

16,8 16,4 29,30

0152

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

177

192

192

14.200

14,6 16,4 25,80

12.700

10,7 18,9 21,20

0125

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

125

125

125

19.000

16,9 20,0 39,10

15.025

12,1 17,8 30,20

0170

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

119

119

119

18.575

18,3 19,5 36,50

17.550

16,6 17,1 36,50

0370

ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

94

103

103

20.240

18,8 15,2 33,20

12.760

06,6 08,0 23,20

0331

ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

157

157

157

19.000

19,5 20,0 36,50

14.625

16,1 15,1 27,30

0242

ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

98

104

104

10.575

11,3 13,8 17,20

2.650

01,0 00,6 09,00

0230

ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

138

138

138

18.175

19,9 18,5 34,30

11.350

13,6 10,1 21,70

0214

ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

102

107

107

16.025

16,1 17,9 30,10

7.325

08,4 04,2 16,70

0877

Σ.Π.Α.

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/4

18

18

18

19.050

20,0 20,0 36,20 1 16,2

17.975

16,0 18,7 37,20 3 17,2

0877

Σ.Π.Α.

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)

ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Α (ΝΕΟ)

1/2/4

1

1

1

15.025

11,0 17,6 31,50 3 13,8

15.025

11,0 17,6 31,50 3 13,8

0877

Σ.Π.Α.

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)

ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β (ΝΕΟ)

1/2/4

1

1

1

16.325

14,5 16,8 34,00 1 14,9

16.325

14,5 16,8 34,00 1 14,9

0871

Σ.Π.Α.

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/4

4

4

4

18.175

18,0 19,7 35,00 1 16,9

16.025

17,5 14,1 32,50 1 14,3

0876

Σ.Π.Α.

ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1/2/4

72

72

72

18.050

17,9 19,6 34,70 1 14,7

16.850

15,8 19,9 31,70 5 12,1

0876

Σ.Π.Α.

ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)

ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β (ΝΕΟ)

1/2/4

4

6

6

16.125

13,1 19,6 31,80 2 12,2

14.275

10,1 16,3 30,70 2 10,8

0876

Σ.Π.Α.

ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)

ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Γ (ΝΕΟ)

1/2/4

2

2

2

3.350

01,6 02,2 09,60 1 03,9

2.225

00,4 02,8 05,70 1 04,4

0851

ΣΑΝ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

13

14

14

17.125

17,1 17,2 34,20 1 15,5

16.400

18,0 14,0 33,60 10 14,8

0851

ΣΑΝ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)

ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α

(ΝΕΟ)

3

6

6

6

16.150

17,4 14,9 32,30 1 13,3

15.550

14,3 14,2 33,70 11 16,1

0827

ΣΙ

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

4

4

4

18.050

19,3 18,8 34,10 2 15,7

17.500

19,3 19,2 31,50 3 14,6

0827

ΣΙ

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ

ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α

(ΝΕΟ)

2

1

1

1

17.425

18,1 18,2 33,40 1 15,6

17.425

18,1 18,2 33,40 1 15,6

0827

ΣΙ

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ

ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β

(ΝΕΟ)

2

1

1

1

7.350

07,8 05,0 16,60 2 10,5

7.350

07,8 05,0 16,60 2 10,5

0821

ΣΙ

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

22

22

22

18.575

18,6 19,5 36,20 1 16,4

16.875

18,4 17,7 31,40 1 15,6

0821

ΣΙ

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ

ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α

(ΝΕΟ)

2

12

12

12

16.875

17,7 18,2 31,60 2 15,1

15.425

17,8 17,9 26,00 1 08,3

0821

ΣΙ

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ

ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β

(ΝΕΟ)

2

1

1

1

8.925

05,5 09,8 20,40 1 12,9

8.925

05,5 09,8 20,40 1 12,9

0826

ΣΙ

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

8

9

9

18.825

20,0 18,7 36,60 1 17,3

18.250

20,0 20,0 33,00 1 13,9

0826

ΣΙ

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)

ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α

(ΝΕΟ)

2

4

4

4

18.125

19,8 19,5 33,20 1 14,1

17.700

18,3 19,7 32,80 1 15,1

0862

ΣΜΥ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

70

75

75

15.150

17,5 13,6 29,50 9 13,2

13.325

13,4 12,4 27,50 6 14,6

0862

ΣΜΥ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ

ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α

(ΝΕΟ)

2

33

33

33

13.300

13,3 15,7 24,20 9 11,6

12.150

13,0 13,0 22,60 12 12,4

0863

ΣΜΥ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) –

ΣΩΜΑΤΑ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

24

26

26

17.025

15,6 18,6 33,90 3 14,5

15.825

13,9 20,0 29,40 2 14,1

0863

ΣΜΥ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) –

ΣΩΜΑΤΑ

ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α

(ΝΕΟ)

2/4

12

12

12

15.750

11,7 18,7 32,60 2 14,9

14.725

10,8 19,5 28,60 2 11,5

0880

ΣΜΥΑ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

14

15

15

17.800

17,6 20,0 33,60 2 13,6

17.025

17,4 19,9 30,80 2 11,9

0880

ΣΜΥΑ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ

ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α

(ΝΕΟ)

2/4

7

7

7

16.975

17,4 20,0 30,50 2 11,6

16.675

16,8 18,8 31,10 2 11,8

0879

ΣΜΥΑ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

14

15

15

17.200

17,6 17,9 33,30 3 14,0

16.400

18,4 18,4 28,80 6 11,0

0879

ΣΜΥΑ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α

(ΝΕΟ)

2

6

6

6

16.325

16,5 17,9 30,90 2 14,9

15.850

19,6 15,5 28,30 4 13,3

0878

ΣΜΥΑ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

54

58

58

17.200

18,4 20,0 30,40 4 12,5

15.375

17,0 16,0 28,50 5 12,6

0878

ΣΜΥΑ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α

(ΝΕΟ)

2

26

26

26

15.300

17,3 16,3 27,60 3 11,9

13.975

15,8 12,1 28,00 6 13,8

0864

ΣΜΥΝ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

35

38

38

17.025

14,4 19,4 34,30 2 14,4

14.600

09,6 18,9 29,90 3 13,8

0864

ΣΜΥΝ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)

ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α

(ΝΕΟ)

2/4

17

17

17

14.400

12,3 19,7 25,60 4 13,5

13.125

17,2 16,7 18,60 15 10,5

0811

ΣΝΔ

ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

12

13

13

18.000

20,0 19,9 32,10 1 12,8

16.175

16,4 17,3 31,00 1 12,9

0811

ΣΝΔ

ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ

ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α

(ΝΕΟ)

2

5

5

5

16.150

18,1 16,1 30,40 2 14,4

15.650

15,2 15,8 31,60 5 16,8

0816

ΣΝΔ

ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

5

6

6

17.400

18,8 19,8 31,00 1 13,0

16.700

18,2 18,2 30,40 3 13,0

0816

ΣΝΔ

ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α

(ΝΕΟ)

2

3

3

3

16.600

17,8 16,9 31,70 3 15,5

15.500

17,4 15,5 29,10 2 14,8

0831

ΣΣΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

15

16

16

19.000

19,7 18,8 37,50 1 17,5

17.650

19,8 18,9 31,90 1 14,0

0831

ΣΣΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α

(ΝΕΟ)

3

7

7

7

17.625

18,8 18,6 33,10 1 13,8

17.100

15,9 17,3 35,20 8 16,2

0841

ΣΣΑΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

2

3

3

17.425

18,9 17,2 33,60 1 14,1

17.250

18,7 18,9 31,40 3 12,8

0836

ΣΣΑΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

1

1

1

18.075

19,8 17,1 35,40 1 17,2

18.075

19,8 17,1 35,40 1 17,2

0836

ΣΣΑΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β

(ΝΕΟ)

3

1

1

1

15.200

16,9 15,6 28,30 3 15,2

15.200

16,9 15,6 28,30 3 15,2

0867

ΣΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

10

10

10

19.525

19,9 20,0 38,20 1 18,2

18.350

17,0 20,0 36,40 1 16,4

0867

ΣΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α

(ΝΕΟ)

4

4

4

4

18.275

17,2 20,0 35,90 1 15,9

17.975

16,5 20,0 35,40 1 15,4

0867

ΣΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β

(ΝΕΟ)

4

1

1

1

13.850

08,4 18,6 28,40 1 13,0

13.850

08,4 18,6 28,40 1 13,0

0866

ΣΣΑΣ

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ)

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

7

8

8

19.175

19,2 19,3 38,20 1 18,2

18.325

18,5 19,3 35,50 2 16,1

0866

ΣΣΑΣ

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ)

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α

(ΝΕΟ)

1

4

4

4

18.300

18,4 19,4 35,40 1 15,7

18.250

19,2 18,3 35,50 2 15,5

0846

ΣΣΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

3

3

3

17.650

18,9 16,6 35,10 1 16,4

17.450

17,7 19,0 33,10 3 14,5

0846

ΣΣΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β

(ΝΕΟ)

3

1

1

1

10.425

12,4 06,3 23,00 1 10,0

10.425

12,4 06,3 23,00 1 10,0

0875

ΣΣΑΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

1

3

4

4

19.100

18,8 19,9 37,70 1 17,7

18.400

18,3 17,8 37,50 1 18,2

0801

ΣΣΕ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

70

74

74

18.750

18,9 20,0 36,10 1 17,5

15.200

14,9 17,3 28,60 1 14,5

0801

ΣΣΕ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ

ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α

(ΝΕΟ)

2

33

33

33

15.175

14,9 16,7 29,10 1 12,7

13.925

16,0 16,5 23,20 1 09,5

0801

ΣΣΕ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ

ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β

(ΝΕΟ)

2

5

1

1

10.925

07,3 13,2 23,20 2 14,6

10.925

07,3 13,2 23,20 2 14,6

0806

ΣΣΕ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2

17

17

17

17.850

18,8 19,4 33,20 1 15,1

16.725

15,5 19,2 32,20 1 13,9

0806

ΣΣΕ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ

ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α

(ΝΕΟ)

2

8

8

8

16.625

18,7 19,4 28,40 2 12,5

16.000

16,4 18,1 29,50 1 12,6

0806

ΣΣΕ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ

ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β

(ΝΕΟ)

2

1

1

1

14.075

16,1 14,6 25,60 1 12,0

14.075

16,1 14,6 25,60 1 12,0

0356

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

55

55

55

12.350

06,7 15,8 26,90

9.375

02,8 08,4 26,30

0294

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

3

58

58

58

18.400

18,9 18,4 36,30

15.700

17,9 14,0 30,90

0144

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

4

67

67

67

12.150

06,9 14,1 27,60

11.100

08,3 16,3 19,80

0412

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)

2/4

90

90

90

16.850

17,3 19,3 30,80

15.575

14,0 18,1 30,20

 

 

 

 

 

60.064

61.145

60.840