Χρήσιμα Φοιτητικά Έγγραφα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Χρήσιμα Φοιτητικά Έγγραφα

 • Τι είναι η Βεβαίωση Σπουδών

  Τι είναι η Βεβαίωση Σπουδών και σε τι χρησιμεύει

  H Βεβαίωση Σπουδών είναι ένα δημόσιο έγγραφο που εκδίδει η Γραμματεία της Σχολής/Τμήματος κάθε

  ...
 • Τι είναι η Βεβαίωση Σπουδών και σε τι χρησιμεύει

  Τι είναι η Βεβαίωση Σπουδών και σε τι χρησιμεύει

  H Βεβαίωση Σπουδών είναι ένα δημόσιο έγγραφο που εκδίδει η Γραμματεία της Σχολής κάθε Πανεπιστημίου και ΤΕΙ, κατόπιν αίτησης

  ...