Ελλήνων Εξωτερικού, Πανελλήνιες και Εισαγωγή στα ΑΕΙ