Βάσεις 2020

Στατιστικά Πανελληνίων 2021 (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr | Το Μεγαλύτερο Φοιτητικό Portal

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

ΓΕΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021

 

ΜΑΘΗΜΑ

0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5

5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10

10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12

12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15

15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18

18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20

0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10

10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΟΣΕΛ.

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

ΠΛΗΘΟΣ

%

ΠΛΗΘΟΣ

%

ΠΛΗΘΟΣ

%

ΠΛΗΘΟΣ

%

ΠΛΗΘΟΣ

%

ΠΛΗΘΟΣ

%

ΠΛΗΘΟΣ

%

ΠΛΗΘΟΣ

%

ΠΛΗΘΟΣ

%

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

4

0,29

39

2,78

159

11,34

671

47,86

476

33,95

53

3,78

43

3,07

1.359

96,93

1.402

122

8,70

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

25

1,80

56

4,02

72

5,17

228

16,38

633

45,47

378

27,16

81

5,82

1.311

94,18

1.392

135

9,70

ΑΓΓΛΙΚΑ

569

4,45

2.237

17,49

2.253

17,61

4.302

33,63

3.142

24,56

288

2,25

2.806

21,94

9.985

78,06

12.791

896

7,00

ΓΑΛΛΙΚΑ

21

4,12

45

8,82

60

11,76

149

29,22

190

37,25

45

8,82

66

12,94

444

87,06

510

8

1,57

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

15

2,71

57

10,29

51

9,21

112

20,22

189

34,12

130

23,47

72

13,00

482

87,00

554

35

6,32

ΙΤΑΛΙΚΑ

11

6,40

24

13,95

14

8,14

31

18,02

66

38,37

26

15,12

35

20,35

137

79,65

172

5

2,91

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

6

3,31

8

4,42

9

4,97

13

7,18

62

34,25

83

45,86

14

7,73

167

92,27

181

0

0,00

ΑΡΜΟΝΙΑ

65

22,26

74

25,34

37

12,67

75

25,68

39

13,36

2

0,68

139

47,60

153

52,40

292

17

5,82

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

3

1,02

40

13,65

30

10,24

77

26,28

82

27,99

61

20,82

43

14,68

250

85,32

293

0

0,00