Βάσεις 2020

Στατιστικά Πανελληνίων 2021 (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr | Το Μεγαλύτερο Φοιτητικό Portal

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

ΣΥΝΟΛΙΚΑ (ΓΕΛ & ΕΠΑΛ) - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021

 

ΜΑΘΗΜΑ

0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5

5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10

10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12

12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15

15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18

18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20

0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10

10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΟΣΕΛ.

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

ΠΛΗΘΟΣ

%

ΠΛΗΘΟΣ

%

ΠΛΗΘΟΣ

%

ΠΛΗΘΟΣ

%

ΠΛΗΘΟΣ

%

ΠΛΗΘΟΣ

%

ΠΛΗΘΟΣ

%

ΠΛΗΘΟΣ

%

ΠΛΗΘΟΣ

%

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

8

0,46

92

5,32

229

13,25

811

46,93

526

30,44

62

3,59

100

5,79

1.628

94,21

1.728

150

8,68

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

53

3,10

123

7,20

102

5,97

297

17,38

724

42,36

410

23,99

176

10,30

1.533

89,70

1.709

168

9,83

ΑΓΓΛΙΚΑ

822

5,82

2.669

18,91

2.507

17,76

4.573

32,40

3.248

23,01

294

2,08

3.491

24,74

10.622

75,26

14.113

980

6,94

ΓΑΛΛΙΚΑ

23

4,47

45

8,74

60

11,65

149

28,93

193

37,48

45

8,74

68

13,20

447

86,80

515

9

1,75

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

17

3,00

59

10,41

51

8,99

113

19,93

193

34,04

134

23,63

76

13,40

491

86,60

567

35

6,17

ΙΤΑΛΙΚΑ

13

7,22

25

13,89

14

7,78

31

17,22

69

38,33

28

15,56

38

21,11

142

78,89

180

5

2,78

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

6

3,31

8

4,42

9

4,97

13

7,18

62

34,25

83

45,86

14

7,73

167

92,27

181

0

0,00

ΑΡΜΟΝΙΑ

70

22,73

80

25,97

39

12,66

78

25,32

39

12,66

2

0,65

150

48,70

158

51,30

308

18

5,84

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

3

0,97

45

14,61

31

10,06

82

26,62

86

27,92

61

19,81

48

15,58

260

84,42

308

0

0,00