Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Οι δαπάνες ανά ΔΙΕΚ για την κάλυψη πάγιων λειτουργικών αναγκών / ΠΙΝΑΚΕΣ

Οι δαπάνες ανά ΔΙΕΚ για την κάλυψη πάγιων λειτουργικών αναγκών / ΠΙΝΑΚΕΣ

Δημόσια ΙΕΚ: Καθορισμός κατηγοριών δαπανών και ανώτατου ετήσιου ορίου δαπανών κατά κατηγορία και κατά Δ.Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε. για την κάλυψη πάγιων λειτουργικών αναγκών των Δ.Ι.Ε.Κ. και των Σ.Δ.Ε. από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως, γίνεται ο καθορισμός κατηγοριών δαπανών και ανώτατου ετήσιου ορίου δαπανών κατά κατηγορία και κατά Δ.Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε. για την κάλυψη πάγιων λειτουργικών αναγκών των Δ.Ι.Ε.Κ. και των Σ.Δ.Ε. από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


Σύμφωνα με την απόφαση, η οποία περιλαμβάνει πίνακα με την κατανομή τoυ ανώτατου ορίου δαπανών ανά δομή,  όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες για την κάλυψη πάγιων λειτουργικών αναγκών των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) δύνανται να εγγράφονται σε ξεχωριστές κατά Δ.Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε. πιστώσεις στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ. ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και να εκτελούνται αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικά Δ.Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε., αντιστοίχως.

Πιο αναλυτικά:

Άρθρο 1
Κατηγορίες και ανώτατα όρια δαπανών ανά Δ.Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε.

1. Όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες για την κάλυψη πάγιων λειτουργικών αναγκών των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) δύνανται να εγγράφονται σε ξεχωριστές κατά Δ.Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε. πιστώσεις στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ. ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και να εκτελούνται αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικά Δ.Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε., αντιστοίχως.

2. Ο καθορισμός των κατηγοριών των όμοιων και ομοειδών δαπανών για την κάλυψη πάγιων λειτουργικών αναγκών κατά Δ.Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε., καθώς και των ανώτατων ορίων δαπανών κατά κατηγορία δαπάνης και κατά Δ.Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε. περιλαμβάνονται στους Πίνακες (α) και (β) του Παραρτήματος 1 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
Εκτέλεση δαπανών των Δ.Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε.

Οι δαπάνες για την κάλυψη πάγιων λειτουργικών αναγκών ανά Δ.Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε., οι οποίες δύναται να χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες του ν. 4270/2014 (Α’ 143), περί δημοσίου λογιστικού, ο οποίος εφαρμόζεται αναλογικά και του ν. 4412/2016 (Α’ 147), περί δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών και υπηρεσιών.

*Για να μεγενθύνετε την εικόνα, κάντε κλικ επάνω της

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr