Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Γνώμη και παρατηρήσεις του ΤΕΙ Ηπείρου για την ενσωμάτωση του ΤΕΙ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γνώμη και παρατηρήσεις του ΤΕΙ Ηπείρου για την ενσωμάτωση του ΤΕΙ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Έκφραση γνώμης και παρατηρήσεις της Συγκλήτου του ΤΕΙ Ηπείρου επί του σχεδίου νόμου «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (20η Συνεδρίαση Συγκλήτου / 10-07-2018).

Η Σύγκλητος του ΤΕΙ Ηπείρου αξιολογεί ως ιδιαίτερα σημαντική τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την ενσωμάτωση του ΤΕΙ Ηπείρου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπως αυτή περιγράφεται στο Κεφάλαιο Α’ (άρθρα 1-8) του σ/ν «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», το οποίο αφού ολοκληρωθούν οι τελικές προπαρασκευαστικές διαδικασίες θα ακολουθήσει την κοινοβουλευτική οδό προς ψήφιση. Επιμέρους προτάσεις βελτίωσης επί των διατάξεων του σ/ν, που αποσκοπούν στην ευχερέστερη εφαρμογή του νομοθετήματος και τελικά στην ενίσχυση της λειτουργικότητας της νέας, διευρυμένης πανεπιστημιακής δομής της Ηπείρου, κατατίθενται στο συνημμένο υπόμνημα.

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


Θεωρούμε, ότι η αναμόρφωση του χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας στην Ήπειρο είναι ένα ώριμο αίτημα, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την αναπτυξιακή πορεία του τόπου, και για αυτό απόλυτα αναγκαίο. Κομβικό σημείο και πυρήνα της φιλοσοφίας του σ/ν αποτελεί η διαπίστωση ότι οι ακαδημαϊκές μονάδες που συγκροτούν σήμερα το ΤΕΙ Ηπείρου και το προσωπικό τους έχουν εν τοις πράγμασι κατακτήσει status ισοδύναμο/ισότιμο των πανεπιστημιακών, καθώς έχουν να επιδείξουν διαχρονικά τέτοιας ποιότητας και εύρους εκπαιδευτικό, ερευνητικό και επιστημονικό έργο, με διεθνή εμβέλεια και αναγνώριση, καθώς και ευρύτατη κοινωνική αποδοχή λόγω του υψηλού βαθμού εξωστρέφειας που τις χαρακτηρίζει, ώστε με την κατάλληλη εξ αρχής υποβοήθηση, κυρίως ως προς τη στελέχωσή τους, και τις αναγκαίες προσαρμογές των προγραμμάτων σπουδών τους μετεξελίσσονται σε αξιοζήλευτα πανεπιστημιακά Τμήματα, τα οποία θα εμπλουτίσουν και θα ενισχύσουν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, θεραπεύοντας ευδόκιμα διεθνώς παραδεκτά γνωστικά πεδία. Το πνεύμα σεβασμού που επιδεικνύεται στο σ/ν, ιδίως ως προς τη θεώρηση των δικαιωμάτων, της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού, του διοικητικού προσωπικού και των υφιστάμενων ενεργών φοιτητών του Ιδρύματος, επιβεβαιώνει έμπρακτα την προσήλωση της Πολιτείας στη συνταγματική επιταγή για ισονομία - ισοπολιτεία και την εμπέδωση του αισθήματος δικαίου.

Ειδικότερα:

• Στο άρθρο 1, το ιδρυτικό άρθρο της νέας, διευρυμένης πανεπιστημιακής δομής,

περιγράφεται η νομική διαδικασία μετάβασης από τα δύο υφιστάμενα αυτοτελή ΑΕΙ της Ηπείρου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με τη νέα του μορφή, μετά την ενσωμάτωση σε αυτό του ΤΕΙ Ηπείρου.

Η σύσταση θέσης αντιπροέδρου του ΕΛΚΕ (παρ. 3), για τον νυν πρόεδρο του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Ηπείρου, και του Συμβουλίου Μετάβασης (παρ. 4 και 5), το οποίο συγκροτείται από τις υφιστάμενες πρυτανικές αρχές του ΤΕΙ Ηπείρου και τον αντιπρύτανη ακαδημαϊκών υποθέσεων του πανεπιστημίου, αποτελούν απαραίτητες μεταβατικές ρυθμίσεις για την ευχερέστερη και ταχύτερη υλοποίηση στην πράξη του όλου εγχειρήματος. Έρχεται να θεραπεύσει δε, έστω και μερικώς, ζητήματα εκπροσώπησης που προκύπτουν από την άρνηση υλοποίησης εκ μέρους του ΥΠΠΕΘ του αρχικού αιτήματος του ΤΕΙ Ηπείρου για μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των νέων πρυτανικών αρχών του Πανεπιστημίου σε χρόνο μετά τη συνένωση των δύο Ιδρυμάτων. Η απόδοση δικαιώματος ψήφου στη Σύγκλητο στον πρόεδρο του Συμβουλίου Μετάβασης θα λειτουργήσει ενισχυτικά προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι προφανές, ότι η διαδικασία ενοποίησης δύο υφιστάμενων αυτοτελών οργανισμών σε μια ενιαία δομή δεν είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία που υπακούει σε γενικές οριζόντιες αποφάσεις, ιδίως όταν τα ζητήματα που μπορούν να ανακύψουν αφορούν τη λειτουργία της νέας δομής και επηρεάζουν μεγάλες ομάδες του πληθυσμού της. Όπως υπονοεί ο τίτλος του και ρητά αναφέρει το σ/ν, η διάρκεια ύπαρξης του Συμβουλίου έχει προσωρινό χαρακτήρα, αφορά αποκλειστικά την πρώτη τετραετία της πορείας του ενιαίου Ιδρύματος, λειτουργεί υπό τη Σύγκλητο, αφού εισηγείται σε αυτήν και υλοποιεί αποφάσεις της, και οι δραστηριότητές του θα επιταχύνουν ουσιαστικά την ώσμωση και ενοποίηση των δύο υφιστάμενων ακαδημαϊκών κοινοτήτων, ώστε κανείς να μην αισθάνεται σε ρόλο οικοδεσπότη ή φιλοξενούμενου και σύντομα, όλοι μαζί να συναποτελέσουμε και να συνδιαμορφώσουμε στην πράξη το ενιαίο οικοσύστημα του νέου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

• Στο άρθρο 2 αναφέρονται οι νέες Σχολές που ιδρύονται από τον προσεχή Οκτώβριο και στο άρθρο 3 αντίστοιχα, τα νέα Τμήματα, τα οποία εντάσσονται σε υφιστάμενες ή νέες Σχολές.

Είναι ακαδημαϊκά δόκιμο και συμβατό με τα ισχύοντα σε άλλα Πανεπιστήμια της χώρας και του εξωτερικού αλλά και για λόγους βέλτιστης αξιοποίησης του υφιστάμενου προσωπικού και υποδομών, να γίνουν οι εξής τροποποιήσεις:

- Συμπληρωματικά της παρ. 4 του άρθρου 2, θα πρέπει να προβλεφθεί η διοικητική ανασυγκρότηση των υφιστάμενων Σχολών στις οποίες εντάσσονται νέα Τμήματα, διασφαλίζοντας την πλήρη συμμετοχή και εκπροσώπηση των Τμημάτων αυτών και του προσωπικού τους.

- Η Σχολή Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών να ονομαστεί Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

- Το Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών να ονομαστεί Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ώστε να αντιστοιχεί σε διεθνώς παραδεκτό και αναγνωρισμένο γνωστικό πεδίο

- Το υφιστάμενο προσωπικό και οι υποδομές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ να ενταχθούν άμεσα και αυτοδίκαια στο Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας, η εκπαιδευτική λειτουργία του οποίου θα πρέπει να νομοθετηθεί ότι εκκινεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21. Προς τούτο, ανάλογα πρέπει να τροποποιηθούν οι σχετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 και της περίπτωσης ηη’ της παρ. 2 του άρθρου 4.

- Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών να ενταχθεί στα Τμήματα πενταετών προπτυχιακών σπουδών, για λόγους εναρμόνισης με τα άλλα ομότιτλα πανεπιστημιακά Τμήματα.

Παράλληλα με το παρόν σ/ν θα πρέπει να ετοιμαστούν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες θα ενισχύονται με ακαδημαϊκό προσωπικό όλα τα νέα πανεπιστημιακά Τμήματα που ιδρύονται ως μετεξέλιξη των υφιστάμενων Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου.

• Στο άρθρο 4 ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία ένταξης στη νέα πανεπιστημιακή δομή κάθε κατηγορίας προσωπικού που υπηρετεί σήμερα στο ΤΕΙ Ηπείρου.

Ειδικότερα, οι παρ. 2 έως 8 πραγματεύονται τη διαδικασία ένταξης των μελών ΔΕΠ του ΤΕΙ στα νέα πανεπιστημιακά Τμήματα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ιδίως δε τις διατάξεις του Ν. 4521/2018, ο οποίος αποτελεί το νεότερο και ειδικότερο νομοθέτημα που προβλέπει επακριβώς τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία μετάβασης από το καθεστώς του μέλους ΔΕΠ ΤΕΙ σε μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου αντίστοιχης βαθμίδας. Κάθε άλλη ρύθμιση, υπακούοντας προφανώς σε ελιτίστικες λογικές και παρωχημένες αντιλήψεις, πέραν του γεγονότος ότι θα ήταν αμφιβόλου συνταγματικότητας, θα απαξίωνε στην πράξη την ιστορική πορεία του ΤΕΙ Ηπείρου και το μόχθο όσων το υπηρέτησαν και συνεχίζουν να το υπηρετούν, κατορθώνοντας να το αναδείξουν ως ένα διακριτό και αναγνωρισμένο περιφερειακό πόλο παραγωγής και μετάδοσης γνώσης, ιδίως κατά την τελευταία οκταετία της κρίσης και σε πείσμα των αποδομητικών πολιτικών που διαχρονικά η ελληνική Πολιτεία επιφύλαξε για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ουσιαστικά δηλαδή θα δυναμίτιζε στον πυρήνα του το όλο εγχείρημα.

Ορθά και στο ίδιο πνεύμα κινείται και η διαδικασία ένταξης των μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ του Ιδρύματος, σύμφωνα με την παρ. 9.

Για το σύνολο του ακαδημαϊκού προσωπικού (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ) θα πρέπει να εξεταστεί θετικά η δυνατότητα επιτάχυνσης της μισθολογικής εξίσωσης στις αντίστοιχες πανεπιστημιακές κατηγορίες και βαθμίδες κατά ένα έτος, εκκινώντας από το 2019, δεδομένου ότι ο σχετικός προϋπολογισμός είναι υπό κατάρτιση.

Στην παρ. 10, (σύμφωνα με την τελευταία διατύπωσή της, όπως ρητά δεσμεύτηκε το ΥΠΠΕΘ ότι θα την συμπεριλάβει στο σ/ν) ρυθμίζεται η ένταξη του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος στο νέο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Η διασφάλιση αισθήματος εργασιακής ασφάλειας στα μέλη της συγκεκριμένης κατηγορίας προσωπικού, με κανένα τρόπο δεν αποστερεί ισχύ από το διοικητικό μηχανισμό του ενιαίου Ιδρύματος, δεδομένου ότι οι υφιστάμενες τεχνολογικές διευκολύνσεις επιτρέπουν την ευχερή εξυπηρέτηση όλων των δομών του και εξ αποστάσεως, αξιοποιώντας το διαθέσιμο διοικητικό προσωπικό από την πόλη που εργάζεται σήμερα. Στο ΤΕΙ Ηπείρου αυτό το γνωρίζουμε καλά στην πράξη, καθώς εκ της γενέσεώς του λειτουργεί ως πολυεδρικό ΑΕΙ. Άλλωστε, αντίστοιχα ζητήματα δεν είναι δυνατόν να απασχολούν ένα σύγχρονο Πανεπιστήμιο, όπως είναι και με τη δική μας συμβολή θα συνεχίσει να είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο οποίο θεραπεύονται, ερευνητικά και εκπαιδευτικά, γνωστικά πεδία τεχνολογιών αιχμής.

• Στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν την ένταξη στα νέα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων των υφιστάμενων φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου, καθώς και όσων εγγραφούν στα Τμήματά του το νέο ακαδημαϊκό έτος, και ρυθμίζεται η διαδικασία ολοκλήρωσης των σπουδών τους. Είναι ιδιαίτερα θετική η πρόβλεψη στην παρ. 5, με την οποία οι ενεργοί φοιτητές των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου που ολοκληρώνουν τις σπουδές στο Τμήμα εισαγωγής έχουν η δυνατότητα απονομής του πανεπιστημιακού τίτλου, μετά από επιτυχή παρακολούθηση των επιπλέον υποχρεώσεων του προγράμματος σπουδών του αντίστοιχου πανεπιστημιακού Τμήματος.

• Με το άρθρο 7 ιδρύεται και ρυθμίζεται η οργάνωση και η λειτουργία του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.). Πρόκειται για εμβληματική νομοθετική πρωτοβουλία, που θεσμοθετεί ένα πάγιο αίτημα της πανεπιστημιακής κοινότητας και το οποίο θα ενδυναμώσει την ερευνητική δυναμική του νέου ακαδημαϊκού οικοσυστήματος που διαμορφώνεται, σε επιμέρους τομείς (Ινστιτούτα), στα οποία ήδη διακρίνεται διεθνώς. Προς τούτο, είναι δόκιμη η θεσμοθέτηση, ως έκτου συστατικού τομέα του Κέντρου, του Ινστιτούτου Ψηφιακής Καινοτομίας, σύμφωνα με την κοινή εισήγηση και τεκμηρίωση των δύο συναφών Τμημάτων, τόσο του Πανεπιστημίου όσο και του ΤΕΙ.

• Με το άρθρο 8 ιδρύεται το Πρότυπο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου (Π.Α.ΤΕ.Π.Η.), το οποίο με πυλώνα τη Σχολή Γεωπονίας, τη σύμπραξη άλλων Τμημάτων του ενιαίου Ιδρύματος και αξιοποιώντας την έκταση και τις υποδομές της υφιστάμενης Τεχνόπολης του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας θα αποτελέσει έναν εκπαιδευτικό, επιμορφωτικό και ερευνητικό πόλο του Πανεπιστημίου, που έχει τη δυναμική να λειτουργήσει ως αναπτυξιακό εργαλείο για όλη την Ήπειρο. Με τις προτεινόμενες βελτιώσεις στο καταστατικό του ΝΠΙΔ «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», στις αρμοδιότητες της οποίας εντάσσεται το Π.Α.ΤΕ.Π.Η., εξυπηρετείται ευχερέστερα η υλοποίηση της αποστολής του.

Οι προτάσεις μας κινούνται μέσα σε ένα πλαίσιο που οριοθετεί η αντίληψη της ακαδημαϊκής πραγματικότητας και η εκτίμηση της δυναμικής και της προοπτικής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ήπειρο. Στόχος μας είναι με τη σύγκλιση των υφιστάμενων δυνάμεων και μέσω της επιδιωκόμενης ακαδημαϊκής ώσμωσης, να προκύψει μια ενισχυμένη και εύρωστη Πανεπιστημιακή δομή, η οποία θα τιμά την ιστορική διαδρομή των προκατόχων της και θα υπηρετεί επάξια την Επιστήμη, την Παιδεία και την Ελληνική Κοινωνία. Είναι βέβαιο, ότι η επιτυχία του συνολικού εγχειρήματος θα εξαρτηθεί στο μέγιστο βαθμό από τη δυναμική που θα δημιουργήσει στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό οικοσύστημα, η ενεργή συμμετοχή του οποίου θα είναι απολύτως καθοριστική και για την επίτευξή της δηλώνουμε ότι το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΙ Ηπείρου θα εργαστεί συνειδητά.

Η Σύγκλητος του ΤΕΙ Ηπείρου θα παραμείνει ενεργή όλη την περίοδο μέχρι και την ψήφιση του ν/σ και εξουσιοδοτεί τις πρυτανικές αρχές του Ιδρύματος να υποστηρίξουν και να αιτιολογήσουν τις θέσεις και τις προτάσεις της, όπως αυτές διατυπώνονται παραπάνω, κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία που θα ακολουθήσει.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών