Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Τροπολογία για φοιτητές Τμήματος του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Τροπολογία για φοιτητές Τμήματος του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Νομοσχέδιο (ΑΕΙ): Στην εν εξελίξει συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, στο νομοσχέδιο για τις συνέργειες ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Θεσσαλίας, ο Υπουργός Παιδείας έκανε δεκτή τη βουλευτική τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ Ηλία Κωστοπαναγιώτου, με την οποία δίνεται το δικαίωμα στους φοιτητές του τμήματος Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

«Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

Είσαι Πρωτοετής; Μείνετε Συντονισμένοι στα «Φοιτητικά Νέα» καθώς μέσα από την ροή ειδήσεων της αρχικής σελίδας foititikanea.gr θα σας ενημερώσουν για την διαδικασία έκδοσης φοιτητικού πάσου, φοιτητικών συγγραμμάτων, δωρεάν σίτισης, δωρεάν στέγασης, φοιτητικών επιδομάτων, διαδικασία μετεγγραφών κτλ. Συντονίσου στην κεντρική σελίδα ενημέρωσης των φοιτητών στο facebook Φοιτητικά Νέα - Foititikanea.gr για να ενημερώνεσαι για τα σημαντικότερα νέα που σε αφορούν και για όλα τα τελευταία νέα στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom.


Άρθρο... 

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 12 του σχεδίου νόμου, πριν από την περίπτ. στ' διαγράφεται η λέξη «και», και μετά το τέλος της περίπτ. στ' προστίθενται οι λέξεις «και ζ) οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών». 

ΑΘήνα, 17 Ιανουαρίου 2019»

Τι όριζε η παρ. 5 του άρθρου 12 του σχεδίου νόμου, πριν την προσθήκη της παραπάνω τροπολογίας:

«5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούµενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόµενα µαθήµατα του πρώτου κύκλου σπουδών του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, έχουν τη δυνατότητα αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. σύµφωνα µε την παράγρφο 2, να παρακολουθήσουν επιπλέον µαθήµατα από το πρόγραµµα σπουδών Τµήµατος πανεπιστηµίου, στο οποίο µπορούν να ζητήσουν να ενταχθούν σύµφωνα µε τα επόµενα εδάφια, και να λάβουν πτυχίο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα, µπορούν να ενταχθούν: α) οι φοιτητές του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ και Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, β) οι φοιτητές του Τµήµατος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Τµήµα Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, γ) οι φοιτητές του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Τµήµα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, δ) οι φοιτητές του Τµήµατος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Τµήµα Αεροδιαστηµικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Ε.Κ.Π.Α., ε) οι φοιτητές του Τµήµατος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Τµήµα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, και στ) οι φοιτητές του Τµήµατος Διοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Τµήµα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστηµάτων Εφοδιασµού του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Για την ένταξή τους υποβάλλουν αίτηση στη γραµµατεία του οικείου Τµήµατος έως τις 15.9.2019, διαφορετικά µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την ανάρτηση της βαθµολογίας στο τελευταίο µάθηµα και είναι δυνατόν να ανακληθεί µε νέα αίτησητου ενδιαφεροµένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) µήνες µετά την κατάθεση της αρχικής αίτησης. Τα επιπλέον µαθήµατα καθορίζονται µε πράξη του Προέδρου του Τµήµατος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τµήµατος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και µε την οποία γίνεται αντιστοίχιση µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. µε µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος του πανεπιστηµίου. Η απόφαση της  Συνέλευσης του Τµήµατος, του προηγούµενου εδαφίου, µε τους πρόσθετους όρους λήψης πτυχίου πανεπιστηµίου, εκδίδεται µέχρι τις 30 Ιουνίου του έτους έναρξης της ακαδηµαϊκής λειτουργίας του Τµήµατος και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησης από τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται µε µάθηµα και δεν λαµβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, εκτός αν περιλαµβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος του πανεπιστηµίου. Για τα µαθήµατα που ολοκλήρωσε επιτυχώς ο φοιτητής και την πρακτική άσκηση, που δεν λαµβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.»

Live: Το Νομοσχέδιο για το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην Ολομέλεια της Βουλής

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών