Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Πρύτανης ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας: Κίνδυνος να χαθεί το εξάμηνο των φοιτητών – ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρύτανης ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας: Κίνδυνος να χαθεί το εξάμηνο των φοιτητών – ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας: Συνεδρίασε χθες η Σύγκλητος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και με απόφαση της εκφράζει την μεγάλη της ανησυχία για το μέλλον του εξαμήνου καθώς υπάρχει κίνδυνος να χαθεί.

Σύμφωνα με την Απόφαση της Συγκλήτου: 

Είσαι Πρωτοετής; Μείνετε Συντονισμένοι στα «Φοιτητικά Νέα» καθώς μέσα από την ροή ειδήσεων της αρχικής σελίδας foititikanea.gr θα σας ενημερώσουν για την διαδικασία έκδοσης φοιτητικού πάσου, φοιτητικών συγγραμμάτων, δωρεάν σίτισης, δωρεάν στέγασης, φοιτητικών επιδομάτων, διαδικασία μετεγγραφών κτλ. Συντονίσου στην κεντρική σελίδα ενημέρωσης των φοιτητών στο facebook Φοιτητικά Νέα - Foititikanea.gr για να ενημερώνεσαι για τα σημαντικότερα νέα που σε αφορούν και για όλα τα τελευταία νέα στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom.


«Η Σύγκλητος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, εκφράζει για ακόμη μια φορά την έντονη ανησυχία της και διαμαρτυρία της, διότι μέχρι σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας κα Θρησκευμάτων, προκειμένουμε να προσληφθεί έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό από τα ΤΕΙ της χώρας και εάν αυτό συνεχιστεί και με δεδομένο ότι διανύουμε την 5η εβδομάδα μαθημάτων, υπάρχει το σοβαρό ενδεχόμενο να μην καλυφθούν οι απαιτούμενες 13 διδακτικές εβδομάδες των μαθημάτων αυτών κατά το τρέχον χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Επιπλέον, η έντονη ανησυχία της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας οφείλεται και στο γεγονός της επικείμενης ψήφισης του νομοσχεδίου του υπουργού Παιδείας, Έρευνας κα Θρησκευμάτων, για την κατάργηση του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και την απορρόφηση των Τμημάτων του από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το ΕΚΠΑ και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χρονοδιαγράμματα Έναρξης-Λήξης Εξαμήνων και εξεταστικών περιόδων του τρρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, των ανωτέρω Πανεπιστημίων είναι διαφορετικά και για να καλυφθούν οι απαιτούμενες διδακτικές εβδομάδες των μαθημάτων αυτών ενδέχεται να πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση».

Ολόκληρη η Απόφαση της Συγκλήτου

Θέμα «Απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.»

Σας γνωστοποιούμε την ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στη συνεδρίαση αριθμ. 151/01-11-2018. στο 3° θέμα της ημερήσως διάταξης σχετικό με την ππρόσληψη έκτακτου εκπαυδευτικού προσωπικού για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, πεοκειμένουμε να λάβετε γνώση, η οποία έχει ως εξής:

«Η Σύγκλητος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη: 

α) τo γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει αποσταλεί απόφαση από τον Υπουργό Παιδείας ‘Ένευνας και Θρησκευμάτων, για την κατανομή πιστώσεων, για την πρόσληψη διδακτικού και κπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

β) το νεγονός ότι διανύουμε ήδη την 5η εβδομάδα μαθημάτων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ‘Έναρξης - Λήξης Εξαμήνων και Εξετατικών Περιόδων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, που εγκρίθηκε με την απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στη συνεδρίαση αριθμ. 140/29-05-2018 (θέμα 15ο),

Γ) τον Εσωτερικό Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, που εγκρίθηκε με την απόφαση της συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Στερεός Ελλάδας, στη συνεδρίαση αριθμ. 144/19-07-2018 (θέμα 4), απόφαση με αριθμ. Πρωτ. Τ.Ε.Ι. 5091/18-09-2018 και δημοσιεύθηκε σro ΦΕΚ 4090/τ. Β/1/19-09-2018,

δ) το γεγονός ότι το Τμήμα Διοίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, με έδρα την Άμφισα τελεί υπό κατάληψη από τους φοιτητές του Τμήματος, με ένα από τα κυριότερα αιτήματά τους την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, για την διδασκαλία όλων των μαθημάτων του εξαμήνου, λόγω ότι στο Τμήμα υπηρετούν μόνο πέντε μέλη Δ.Ε.Π., καθώς και

 ε) την επικοίμενη ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργού Παιδείας, Έρευνας κα Θρησκευμάτων, για την κατάργηση του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και την απορρόφηση που Τμημάτων του από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το ΕΚΠΑ και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα:

Αποφασίζει

Ότι η Σύγκλητος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, εκφράζει για ακόμη μια φορά την έντονη ανησυχία της και διαμαρτυρία της, διότι μέχρι σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας κα Θρησκευμάτων, προκειμένουμε να προσληφθεί έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό από τα ΤΕΙ της χώρας και εάν αυτό συνεχιστεί και με δεδομένο ότι διανύουμε την 5η εβδομάδα μαθημάτων, υπάρχει το σοβαρό ενδεχόμενο να μην καλυφθούν οι απαιτούμενες 13 διδακτικές εβδομάδες των μαθημάτων αυτών κατά το τρέχον χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Επιπλέον, η έντονη ανησυχία της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας οφείλεται και στο γεγονός της επικείμενης ψήφισης του νομοσχεδίου του υπουργού Παιδείας, Έρευνας κα Θρησκευμάτων, για την κατάργηση του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και την απορρόφηση των Τμημάτων του από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το ΕΚΠΑ και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χρονοδιαγράμματα Έναρξης-Λήξης Εξαμήνων και εξεταστικών περιόδων του τρρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, των ανωτέρω Πανεπιστημίων είναι διαφορετικά και για να καλυφθούν οι απαιτούμενες διδακτικές εβδομάδες των μαθημάτων αυτών ενδέχεται να πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση.»

Ο Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας

Το Έγγραφο της Απόφασης

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών