Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Διαμαρτυρία πολυτέκνων για τις φοιτητικές εστίες στο ΤΕΙ Θεσσαλίας

Έντονη είναι η διαμαρτυρία του Συλλόγου Πολυτέκνων Λαρίσης και Περιχώρων για το Νέο Κανονισμό Λειτουργίας των φοιτητικών εστιών του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Ο λόγος είναι ότι οι πολύτεκνοι δεν συμπεριλαμβάνονται στην ειδική κατηγορία αλλά εξετάζονται με τη Γενική Σειρά.Συγκεκριμένα αναφέρεται στο Νέο Κανονισμό των Εστιών ότι στις ειδικές κατηγορίες εντάσσονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Στις Εστίες στεγάζονται χωρίς να ενταχθούν στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων στεγαζόμενων οι παρακάτω κατηγορίες:

Α) Ορφανοί από δύο γονείς στεγάζονται οπωσδήποτε ανεξάρτητα από το εισόδημα.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


Β) Φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Γ) Τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών.

Δ) Φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ιδρύματα

Οι πολύτεκνοι δε συμπεριλαμβάνονται στις πιο πάνω περιπτώσεις και η αίτησή τους αξιολογείται με βάση το οικογενειακό εισόδημα. Ειδικότερα υπολογίζεται το κατά κεφαλήν εισόδημα κάθε υποψηφίου δηλαδή διαιρείται το συνολικό οικογενειακό εισόδημα με τον αριθμό μελών της οικογένειάς του. Στο εισόδημα προβλέπονται κάποιες μειώσεις με βάση κοινωνικά κριτήρια.

Οι πολύτεκνοι επικαλούνται το άρθρο 21 παρ 2. Του Συντάγματος που επιτάσσει ρητά «οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος[…]. Επίσης κάνουν αναφορά στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου , με βάση την οποία «Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους». Επιπρόσθετα επισημαίνουν τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε., με βάση τις οποίες:«Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».

Ο Σύλλογος Πολυτέκνων ζητά από τη διοίκηση του ΤΕΙ να επανεξετάσει την απόφαση και να δώσει « μια μικρή ελπίδα στις πολύτεκνες οικογένειες που έχουν επωμισθεί δυσανάλογα και άδικα φορολογικό βάρος μεγαλύτερο από ό,τι τους ανήκει».

Παράλληλα οι πολύτεκνοι επισημαίνουν ότι κακώς αναφέρεται στον Κανονισμό ότι «ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο οικογενειακό εισόδημα ή ατομικό εισόδημα του φοιτητή.

Ο Σύλλογος υπενθυμίζει ότι το ΥΠΟΙΚ σε πρόσφατη ανακοίνωση του (πως θα επιβληθεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης – Εφημ.Αγγελιοφόρος 10/04/2014 σελ.18) αναφέρει: Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στο συνολικό εισόδημα με την προσθήκη και των εισοδημάτων που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς. ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την επιβολή της ειδικής εισφοράς τα ακόλουθα εισοδήματα: ……ε) το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr