Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Ισοτίμηση τίτλων Ναυτικών σχολών εξωτερικού με τους τίτλους των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

Ισοτίμηση τίτλων Ναυτικών σχολών με τους τίτλους σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ): Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:

1. Συγκροτείται Επιτροπή Ισοτιμιών για την ισοτίμηση τίτλων ναυτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού με τους τίτλους σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) και ορίζουμε τα μέλη αυτής, ως εξής: 

α) ΡΑΣΣΙΑΣ Διονύσιος, Διευθυντής Σχολής Ιονίων Νήσων, ως Πρόεδρος, αναπληρούμενος από τον ΚΟΤΖΙΑ Χρήστο, Διευθυντή ΑΕΝ Ύδρας. 

β) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κωνσταντίνος, Διευθυντής Σχολής Πλοιάρχων ΑΕΝ/Ασπροπύργου, ως μέλος, αναπληρούμενος από τον ΤΣΟΥΛΗ Νικόλαο, Διευθυντή Σχολής Πλοιάρχων ΑΕΝ/Μακεδονίας. 

Την ενημερωτική σελίδα για όλα τα νέα που αφορούν τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

γ) ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Βασίλειος, Διευθυντής Σχολής Μηχανικών ΑΕΝ/Ασπροπύργου, ως μέλος, αναπληρούμενος από τον ΚΑΝΑΚΑΚΗ Ευάγγελο, Διευθυντή Σχολής Μηχανικών ΑΕΝ/Κρήτης. 

δ) ΤΖΑΝΝΑΤΟΣ Ερνέστος Σπυρίδων, ειδικότητας Πλοιάρχου, καθηγητής (πρώτης βαθμίδας) του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιά, ως μέλος, αναπληρούμενος από τον ΛΑΓΟΥΔΗ Ιωάννη, ειδικότητας Πλοιάρχου, καθηγητή (πρώτης βαθμίδας) του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ε) ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος, ειδικότητας Μηχανικού, καθηγητής (πρώτης βαθμίδας) του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ως μέλος, αναπληρούμενος από τον ΑΡΤΙΚΗ Αλέξανδρο, ειδικότητας Μηχανικού, επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιά. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο ΜΠΟΥΤΛΑΣ Γεώργιος, κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α΄, αναπληρούμενος από την ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Δήμητρα, κλάδου Διοικητικών - Γραμματέων με βαθμό Α΄. 

2. Η θητεία του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέα της Επιτροπής είναι τριετής. 

3. Η παρούσα να κοινοποιηθεί για εφαρμογή. 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα νέα για τις ΑΕΝ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ