Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Φοιτητές μάθετε τι είναι οι Διδακτικές Μονάδες (ECTS)

Φοιτητές μάθετε τι είναι οι Διδακτικές Μονάδες (ECTS) 

ECTS ονομάζεται το Ευρωπαϊκό σύστημα διδακτικών μονάδων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσδίδει μια αριθμητική τιμή σε κάθε μάθημα. Η αριθμητική τιμή  είναι αντίστοιχη με το φόρτο εργασίας του φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος.

Το ECTS, δηλαδή European Credit Transfer System, αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS με σκοπό να διευκολύνει τις διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης των σπουδών στο εξωτερικό αποτιμώντας και/ή μεταφέροντας την εργασία του συμμετέχοντος φοιτητή (μεταφορά διδακτικών μονάδων) μεταξύ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων.

Το ECTS βασίζεται στην αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Γιατί έγινε το ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα διδακτικών μονάδων)

Το ECTS έγινε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να παρέχει διαφάνεια με τα ακόλουθα:

  • Ένα σύνολο πληροφοριών για τους φοιτητές και το προσωπικό των ιδρυμάτων, τμημάτων/σχολών, με την οργάνωση και τη δομή του προγράμματος σπουδών και τα μαθήματα.
  • Οι ECTS διδακτικές μονάδες, που είναι μια αριθμητική τιμή για κάθε μάθημα,  περιγράφουν το φόρτο εργασίας του φοιτητή για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
  • Το πιστοποιητικό ακαδημαϊκής επίδοσης, το οποίο δείχνει την επίδοση του φοιτητή με τρόπο κατανοητό, κοινά αποδεκτό και εύκολα μεταφερόμενο από το ένα ίδρυμα στο άλλο.
  • Τη συμφωνία επίδοσης, η οποία καλύπτει το πρόγραμμα σπουδών και τις ECTS μονάδες που θα κατοχυρωθούν στον φοιτητή μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό, δεσμεύοντας τα συμμετέχοντα ιδρύματα.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του ECTS (Ευρωπαϊκού συστήματος διδακτικών μονάδων)

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο ECTS παίρνουν όλες τις διδακτικές μονάδες για την ακαδημαϊκή τους εργασία που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο στο ECTS ίδρυμα και έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν αυτές τις διδακτικές μονάδες από το ένα ίδρυμα στο άλλο, αρκεί να προϋπάρχει συμφωνία μεταξύ των ιδρυμάτων που συμμετέχουν.

Όταν ο φοιτητής ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα σπουδών που έχει προηγούμενα καθορισθεί από τα ιδρύματα προέλευσης και υποδοχής, θα γίνει αυτόματα η μεταφορά των διδακτικών μονάδων και ο φοιτητής θα μπορεί να συνεχίσει το πρόγραμμα σπουδών στο ίδρυμα προέλευσης χωρίς να χάνει χρόνο ή διδακτικές μονάδες. Εάν ο φοιτητής αποφασίσει να μείνει στο ίδρυμα υποδοχής και να πάρει το δίπλωμά του εκεί οφείλει να προσαρμόσει το πρόγραμμα σπουδών του στους νόμους και στους κανόνες της χώρας υποδοχής, του ιδρύματος και του τμήματος. Οι φοιτητές που επιλέγονται από κάθε ίδρυμα για να συμμετάσχουν στο ECTS μπορούν να πάρουν υποτροφία μόνο αν πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις επιλογής για μια υποτροφία ERASMUS.

Διαβάστε ακόμη: Δείτε όλες τις τελευταίες αλλαγές για τις Διδακτικές Μονάδες (ECTS)

Δείτε ΕΔΩ όλα τα Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ