Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 ΔΟΑΤΑΠ: Το κόστος αναγνώρισης Πτυχίου / ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΟΑΤΑΠ: Το κόστος αναγνώρισης του βασικού τίτλου σπουδών / ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΟΑΤΑΠ: Καθορίστηκαν, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, οι τιμές του παραβόλου για τις αιτήσεις ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής και για αιτήσεις παροχής πληροφοριών.

Με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης καθορίστηκε το παράβολο αιτήσεων ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών αλλοδαπής και αιτήσεων παροχής πληροφοριών από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


"Καθορίζουμε την τιμή του παραβόλου για τις αιτήσεις ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής και για αιτήσεις παροχής πληροφοριών", ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ σε ευρώ (€)

1. Αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών

i) Βασικός τίτλος 184,32
ii) Μεταπτυχιακός τίτλος 133,12
iii) Διδακτορικό δίπλωμα 133,12

2. Επανεξέταση αιτήματος αναγνώρισης τίτλου σπουδών 153,60

3. Καθορισμός της αντιστοιχίας της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των αναγνωριζόμενων ως ακαδημαϊκά ισοδύναμων αλλοδαπών τίτλων σπουδών με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή το χαρακτηρισμό των τίτλων ως αδιαβάθμητων 30,72

4. Συμμετοχή σε εξετάσεις οργανισμού, ανά μάθημα εξέτασης 71,68

5. Χορήγηση αποσπασμάτων πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, ανά απόσπασμα 20,48

6. Χορήγηση ακριβών αντιγράφων εγγράφων που έχει εκδώσει ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή φυλάσσονται στο αρχείο του, ανά ακριβές αντίγραφο 20,48

7. Αιτήσεις διάφορες, ανά αίτηση 20,48


Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr