Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Δημιουργείται Αποθετήριο Τίτλων Σπουδών από ΑΕΙ και ΔΟΑΤΑΠ

Δημιουργείται Αποθετήριο Τίτλων Σπουδών από ΑΕΙ και ΔΟΑΤΑΠ

Με το Νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στις 26/2/2018 δημιουργείται Αποθετήριο τίτλων από ΑΕΙ & ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με το Άρθρο 16 «Αποθετήριο Τίτλων Σπουδών».

Συγκεκριμένα το Άρθρο 16 ορίζει τα εξής:

Αποθετήριο Τίτλων Σπουδών

1. Η πιστοποίηση της γνησιότητας των ακαδηµαϊκών τίτλων που χορηγούνται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) και των αντίστοιχων πιστοποιητικών του Διεπιστηµονικού Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), µπορεί να υλοποιείται και µε αµιγώς ηλεκτρονικά µέσα, µέσω ασφαλούς και κατανεµηµένου ηλεκτρονικού συστήµατος που αναπτύσσεται για την ως άνω πιστοποίηση.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ορίζεται ο αρµόδιος φορέας ανάπτυξης του συστήµατος, η δοµή και λειτουργία του συστήµατος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία διαδικαστική και διαχειριστική λεπτοµέρεια.

Το Νομοσχέδιο μπορείτε να το κατεβάσετε ή να το εκτυπώσετε πατώντας ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ