Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Εύδοξος: Ολοκλήρωση διαδικασίας ηλεκτρονικής κοστολόγησης συγγραμμάτων 2022-2023

Εύδοξος: Ολοκλήρωση διαδικασίας ηλεκτρονικής κοστολόγησης συγγραμμάτων 2022-2023

Φοιτητικά Συγγράμματα (Εύδοξος): Παρακάτω μπορείτε να δείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το οποίο η περίοδος ηλεκτρονικής κοστολόγησης των διδακτικών συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ολοκληρώνεται την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ηλεκτρονική κοστολόγηση των συγγραμμάτων του συνολικού καταλόγου διδακτικών συγγραμμάτων, δηλαδή των συγγραμμάτων που έχουν επιλεγεί από τις Γραμματείες των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. και διανέμονται ήδη στους φοιτητές καθώς μη έγκαιρη ηλεκτρονική κοστολόγηση συγγράμματος που θα διανεμηθεί σε φοιτητές ή σε βιβλιοθήκες θα έχει ως συνέπεια την αδυναμία πληρωμής του ελλείψει σχετικής τιμής στο σύστημα κοστολόγησης.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.


Τι αναφέρει το Έγγραφο

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση διαδικασίας ηλεκτρονικής κοστολόγησης συγγραμμάτων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

ΣΧΕΤ: Τα με αριθ. πρωτ. 84987/Z1/8-7-2022, 98907/Ζ1/5-8-2022, 117145/Ζ1/26-9-2022 και 128987/Z1/20-10-2022 έγγραφα της υπηρεσίας μας

Εν όψει της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ηλεκτρονικής κοστολόγησης των διδακτικών συγγραμμάτων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 υπενθυμίζουμε ότι η ηλεκτρονική κοστολόγηση θα παραμείνει ανοικτή έως τις 18 Νοεμβρίου 2022. Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία οι εκδοτικοί οίκοι οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει την ηλεκτρονική κοστολόγηση για το σύνολο των συγγραμμάτων τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ηλεκτρονική κοστολόγηση των συγγραμμάτων του συνολικού καταλόγου διδακτικών συγγραμμάτων, δηλαδή των συγγραμμάτων που έχουν επιλεγεί από τις Γραμματείες των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. και διανέμονται ήδη στους φοιτητές καθώς μη έγκαιρη ηλεκτρονική κοστολόγηση συγγράμματος που διανεμηθεί σε φοιτητές ή σε βιβλιοθήκες θα έχει ως συνέπεια την αδυναμία πληρωμής του ελλείψει σχετικής τιμής στο σύστημα κοστολόγησης.

Περαιτέρω εφιστούμε την προσοχή σας στην ορθή καταχώριση των στοιχείων συγγράμματος και παρακαλούμε για επανέλεγχο των στοιχείων κοστολόγησης καθώς τυχόν διόρθωσή τους από τους διαθέτες δε θα είναι δυνατή μετά το πέρας της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής κοστολόγησης, ο έλεγχος κοστολόγησης των Διδακτικών Συγγραμμάτων διενεργείται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Επιτροπές οι οποίες δύνανται να επιβάλλουν μειώσεις, διοικητικά πρόστιμα και ποινές. Με την παρούσα υπογραμμίζουμε ιδιαιτέρως ότι στην περίπτωση που τα στοιχεία κοστολόγησης συγγράμματος είναι ανακριβή ή αναληθή, οι επιτροπές έχουν τη δικαιοδοσία να εξαντλήσουν όλες τις σχετικές νόμιμες ενέργειες.

Σε συνέχεια ωστόσο του από 26-7-2022 σχετικού αιτήματος του Σ.Ε.Ε.ΒΙ. που αφορά στα συγγράμματα που διανέμονται αποκλειστικά στο εαρινό εξάμηνο, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προτίθεται να εξετάσει τη δυνατότητα τροποποίησης στοιχείων κοστολόγησης μετά τη λήξη του χειμερινού και πριν την έναρξη του εαρινού εξαμήνου, μόνο στην περίπτωση συγγραμμάτων για τα οποία ισχύουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • έχουν καταχωριστεί στο γενικό κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων του Ευδόξου το τρέχον κάθε φορά ακαδημαϊκό έτος (νέα συγγράμματα)
  • έχει υποβληθεί για αυτά ηλεκτρονική κοστολόγηση την περίοδο που έχει οριστεί από το ΥΠΑΙΘ πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων που δόθηκαν κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου)
  • δεν έχουν διανεμηθεί στο χειμερινό εξάμηνο του τρέχοντος κάθε φορά έτους.

Κατά την επανεξέταση του νομοθετικού πλαισίου σύμφωνα με τα ανωτέρω, σας επιβεβαιώνουμε ότι στις λοιπές περιπτώσεις (εκτός της αναφερόμενης στην προηγούμενη παράγραφο), θα εξακολουθούν να ισχύουν κυρώσεις οι οποίες θα εφαρμόζονται και δε θα υπάρξει ανοχή ψευδούς ή λανθασμένης δήλωσης στοιχείων κοστολόγησης συγγράμματος.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr