ΕΚΠΑ: Προκήρυξη Erasmus+ για Σπουδές (2022-2023) μέσω των διμερών συμφωνιών

ΕΚΠΑ: Προκήρυξη θέσεων φοιτητών Erasmus+ για Κινητικότητα για Σπουδές μέσω των διμερών συμφωνιών (2022-2023)

ERASMUS+: Πρόσκληση για επιλογή εξερχόμενων φοιτητών για σπουδές μέσω των διμερών συμφωνιών ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής πίνακα επιλογής φοιτητών:
28 Μαρτίου 2022

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.


Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ ΚΑ131 προβλέπεται η κινητικότητα φοιτητών για σπουδές σύμφωνα με τις διμερείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ του ΕΚΠΑ και ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διμερείς συμφωνίες για το ακαδ. έτος 2022-23, καταρτίστηκε και αποστέλλεται συνημμένος ο «Πίνακας Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων Erasmus+ 2022-2023» (συνημμένο 1) ανά Τμήμα, Υπεύθυνο Καθηγητή και Ίδρυμα Υποδοχής, στον οποίο αναγράφονται οι θέσεις, ο κύκλος σπουδών (1ος, 2ος, 3ος)και όλα τα επιμέρους στοιχεία που προβλέπονται σε κάθε διμερή συμφωνία, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής εξερχόμενων φοιτητών για σπουδές.

Θέλεις να μείνεις ενημερωμένος/η για όλα τα νέα και συμβουλές που αφορούν το Erasmus+ (ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ).

Επειδή η επιχορήγηση που λαμβάνει το ΕΚΠΑ από την Εθνική Μονάδα Erasmus+/IΚY δεν επαρκεί για να καλύψει όλες τις θέσεις που προβλέπονται στις διμερείς συμφωνίες, καταρτίστηκε και σας αποστέλλεται το αρχείο «Αριθμός επιχορηγούμενων φοιτητών ανά Τμήμα για το έτος 2022-2023» (συνημμένο 2)στο οποίο καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός των υποτροφιών Erasmus+ που μπορεί να δοθεί ανά Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Η μετακίνηση των φοιτητών γίνεται μόνο μέσω των διμερών συμφωνιών του Τμήματος στο οποίο φοιτούν.

Η διάρκεια φοίτησης είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να συμμετάσχουν και για μικρότερο χρονικό διάστημα με ελάχιστη διάρκεια τους δύο μήνες.

Συνολικά οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν με φυσική παρουσία έως 12 μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) ανεξάρτητα του αριθμού και του είδους των κινητικοτήτων (σπουδές ή πρακτική άσκηση).

Για τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο δίκτυο CIVIS (http://www.interel.uoa.gr/erasmus/civis.html) θα ακολουθήσει άλλη προκήρυξη εντός των επόμενων ημερών.

Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε κινητικότητα για σπουδές και μέσω της παρούσας πρόσκλησης που γίνεται στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών Erasmus+ και μέσω της πρόσκλησης για κινητικότηταστο πλαίσιο του δικτύου CIVIS, αλλά μπορούν να επιλεγούν μόνο για μία μετακίνηση.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πρέπει να υπάρχειπλήρης διαφάνεια ως προς το σύστημα επιλογής φοιτητών. Για τον λόγο αυτό έχει αποφασιστεί από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων να γίνεται η προκήρυξη των θέσεων με ευρεία δημοσιότητα και γνωστοποίηση των κριτηρίων επιλογής (υποχρεωτικά βασικά κριτήρια τα οποία έχει θεσπίσει η Επιτροπή, αλλά και πρόσθετα κριτήρια που μπορούν να ορίσουν τα Τμήματα και οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι των διμερών συμφωνιών) και να υπάρχει κατάλογος όλων των αιτηθέντων φοιτητών ανά τμήμα.

  • Ο κατάλογος επιλεγόμενων φοιτητών θα πρέπει να καταρτιστεί με μοριοδότηση και οι υποψήφιοι να καταγραφούν με σειρά κατάταξης.
  • Επιλέξιμοι φοιτητές που υπερβαίνουν τον αριθμό υποτροφιών που δίδεται σε κάθε Τμήμα, θα μοριοδοτηθούν και θα καταταχθούν κανονικά στον κατάλογο ως επιλαχόντες, έτσι ώστε, εάν υπάρξουν ακυρώσεις αμέσως μετά την ανάρτηση των τελικών πινάκων επιλογής,να τους δοθεί η δυνατότητα αν το επιθυμούν να μετακινηθούν κατά το εαρινό εξάμηνο.

Προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές

Δικαίωμα συμμετοχής/αίτησης στο πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

    • Οι προπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών τη στιγμή που υποβάλλουν την αίτηση.
    • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης ή είναι επί πτυχίω, έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο αν χρωστούν ικανό αριθμό μαθημάτων, τα οποία να αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 30 Πιστωτικές μονάδες (ECTScredits), ώστε να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου υποδοχής και αντίστοιχα αναγνώρισής τους στο ΕΚΠΑ.
    • Οι φοιτητές πρέπει να έχουν επίπεδο γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2 για τη γλώσσα διδασκαλίας των προσφερόμενων μαθημάτων του Πανεπιστημίου υποδοχής για τους εισερχόμενους φοιτητές Erasmus. Η πιστοποίηση του επιπέδου γλωσσομάθειας γίνεται αποκλειστικά με την προσκόμιση του αντίστοιχου διπλώματος κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής. Φοιτητές που δεν έχουν το αντίστοιχο δίπλωμα γλωσσομάθειας όταν υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Τμήμα τους δεν είναι επιλέξιμοι.Τα διπλώματα που γίνονται δεκτά είναι αυτά τα οποία αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ (ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ). Οι φοιτητές των Τμημάτων ξένης γλώσσας και φιλολογίας που δεν κατέχουν δίπλωμα γλωσσομάθειας πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση επιπέδου τουλάχιστον Β2 από τον Πρόεδρο του Τμήματος.Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των Τμημάτων ξένης γλώσσας και φιλολογίας δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν τη βεβαίωση αυτή, εφόσον η γλώσσα των μαθήματων του Πανεπιστημίου υποδοχής είναι αυτή του πτυχίου τους.Αν το Πανεπιστήμιο υποδοχής απαιτεί επίπεδο ανώτερο του Β2, αυτό θα αποτελεί προϋπόθεση επιλογής για το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο. Εάν απαιτεί επίπεδο κατώτερο του Β2, τότε ισχύει υποχρεωτικά ως προϋπόθεση επιλογής το οριζόμενο από το ΕΚΠΑ Β2 επίπεδο γλωσσομάθειας.

Διαδικασία επιλογής των φοιτητών

Η διαδικασία που ακολουθείται για την επιλογή των φοιτητών με μοριοδότηση είναι η ακόλουθη:

1. Ανάρτηση ΠροκήρυξηςΤμήματος

Με ευθύνη των αρμόδιωνΕπιτροπών/μελών ΔΕΠ και των διοικητικών που έχουν ορισθεί ως υπεύθυνοι για το πρόγραμμα Erasmus,συντάσσεται και αναρτάται η Προκήρυξη του Τμήματος, μέσω της οποίας ενημερώνονταιοι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια, τις προβλεπόμενες θέσεις, τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και απαραιτήτως τα κριτήρια επιλογής. Η Προκήρυξη κάθε Τμήματος πρέπει υποχρεωτικά να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος και αντίγραφό της να σταλεί στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων -ΤΕΔΣ.

Υποχρεωτικά κριτήρια επιλογής φοιτητών ERASMUS+

Στη μοριοδότηση των φοιτητών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα υποχρεωτικά κριτήρια που ακολουθούν κατά σειρά βαρύτητας:

Προπτυχιακοί φοιτητές

1. Μέσος όρος βαθμολογίας με βάση την αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή μετά την τελευταία εξεταστική περίοδο έως τη στιγμή που κάνει αίτηση για μετακίνηση Erasmus.

2. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (Β2 ή ανώτερο).

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

1. Βαθμός Πτυχίου

2. Μέσος όρος βαθμολογίας με βάση την αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή μετά την τελευταία εξεταστική περίοδο.

3. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (Β2 ή ανώτερο).

Υποψήφιοι διδάκτορες

1. Βαθμός Πτυχίου

2. Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

3. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (Β2 ή ανώτερο).

Για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων είναι απαραίτητη η αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία θα αναγράφεται το θέμα της διατριβής και θα βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος στο εξωτερικό θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής καθώς και ότι θα προσμετρηθεί στον συνολικό χρόνο των σπουδών του.

Εκτός από τα παραπάνω υποχρεωτικά κριτήρια επιλογής, μπορούν να τεθούν επιπλέον κριτήρια ανά Τμήμα (π.χ. δίπλωμα επιπλέον γλώσσας κ.α.), μετά από συνεννόηση και απόφαση των ακαδημαϊκών υπευθύνων και των υπευθύνων/μελών των Επιτροπών Erasmus+.

Επίσης, είναι σημαντικό να προστεθεί στη διαδικασία και να μοριοδοτηθείη συνέντευξη των υποψηφίων.

Τέλος, σκόπιμο θα ήταν να οριστεί σε κάθε Τμήμα και το ποσοστό επιλεγόμενων φοιτητών από κάθε κύκλο σπουδών.

Για να ολοκληρωθεί η επιλογή όσο το δυνατόν πιο σωστά, δίκαια και με διαφάνεια, τα κριτήρια και η διαδικασία πρέπει οπωσδήποτε να αναγραφούν με σαφήνεια τόσο στην προκήρυξη όσο και στον πίνακα επιλογής φοιτητών.

2. Επιλογή φοιτητών ERASMUS+

1. Η διαδικασία της τελικής επιλογής των φοιτητών γίνεται κεντρικά από κάθε Τμήμα, μετά από συνεννόηση και συνεργασία όλων των ακαδημαϊκών υπευθύνων των διμερών συμφωνιών του Τμήματος, των υπευθύνων/μελών των Επιτροπών Erasmus+ και την διοικητική υποστήριξη των αρμοδίων υπαλλήλων για το Erasmus+ σε κάθε Γραμματεία.

Αφού εξεταστούν τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομιστεί στη Γραμματεία, όλοι οι φοιτητέςπου πληρούν τα κριτήρια επιλογής μοριοδοτούνται και καταγράφονται με σειρά κατάταξης στον «Συγκεντρωτικό Πίνακα Επιλογής-Μοριοδότησης φοιτητών Erasmus+ Σπουδές 2022-2023»(συνημμένο 3).

Ο τελικός αριθμός των επιλεγμένων φοιτητών, οι οποίοι θα λάβουν υποτροφία, δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό που αναγράφεται στο αρχείο «Αριθμός επιχορηγούμενων φοιτητών ανά Τμήμα για το έτος 2022-2023» (συνημμένο 2).

2. Ο «Συγκεντρωτικός Πίνακας Επιλογής-Μοριοδότησης φοιτητών Erasmus+ Σπουδές 2022- 2023» πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά από τις Γραμματείες των Τμημάτων στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ως συνημμένο αρχείο έως τη Δευτέρα28 Μαρτίου 2022.

3. Η συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα θα οριστικοποιηθεί αφού γίνει ο τελικός έλεγχος των συγκεντρωτικών πινάκων επιλογής από το ΤΕΔΣ. Αμέσως μετά θα ειδοποιηθούν οι Γραμματείες για να αναρτήσουν τους Πίνακες στην ιστοσελίδα του Τμήματοςκαι να ξεκινήσουντη διαδικασία της ενημέρωσης των Πανεπιστημίων υποδοχής (nomination).

Κατόπιν οι επιλεχθέντες φοιτητές ενημερώνονται από το ΤΕΔΣ-με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος- για την περαιτέρω διαδικασία πουπρέπει να ακολουθήσουν(υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών στο ΤΕΔΣ, υποβολή αίτησης στο πανεπιστήμιο υποδοχής κλπ).

Ενημέρωση των Πανεπιστημίων Υποδοχής για τους επιλεχθέντες φοιτητές και το εξάμηνο που θα φοιτήσουν (nomination of students)

Μετά την ανάρτηση των Τελικών Συγκεντρωτικών Πινάκων Επιλογής στις ιστοσελίδες των Τμημάτων, οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι σε συνεργασία με τους υπεύθυνους για τοErasmus σε κάθε Γραμματεία ενημερώνουν τα Πανεπιστήμια Υποδοχής(nomination) για τους επιλεχθέντες φοιτητές που θα μετακινηθούν (η διαδικασία αυτή είναι αναγκαίο να γίνει ΑΜΕΣΑ για τους φοιτητές του χειμερινού εξαμήνου).

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος και της διαδικασίας του κάθε πανεπιστημίου υποδοχής για την υποβολή του nomination καθώς υπάρχουν αρκετά Πανεπιστήμια που έχουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής nomination για τους επιλεχθέντες φοιτητές για το χειμερινό εξάμηνο τον Απρίλιο ενώ για τους επιλεχθέντες για το εαρινό εξάμηνο ορίζουν την υποβολή nomination αργότερα ή το φθινόπωρο. Για τις πληροφορίες αυτές μπορείτε να ανατρέξετε στις οδηγίες τις οποίες αποστέλλουν τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και σας προωθούνται με email από το ΤΕΔΣ, ή στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου υποδοχής. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει η ενημέρωση (nomination) εγκαίρως, γιατί διαφορετικά τα Πανεπιστήμια Υποδοχής δεν δέχονται τις αιτήσεις των φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα, για τη στέγαση, τα μαθήματα γλώσσας κλπ.

Για οποιεσδήποτε σχετικές απορίες παρακαλώ να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα. 

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


https://www.foititikanea.gr