Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 ΠΑΠΕΙ: Προκήρυξη θέσεων φοιτητών Erasmus+ για Κινητικότητα για Σπουδές σε Χώρες της Ε.Ε (2022-2023)

ΠΑΠΕΙ: Προκήρυξη θέσεων φοιτητών Erasmusγια Κινητικότητα για Σπουδές σε Χώρες της Ε.Ε για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς (όλων των κύκλων σπουδών) ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus + για σπουδές για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 (Χειμερινό & Εαρινό εξάμηνο), είναι από 21/02/2022 έως 11/03/2022.

Τα έντυπα των αιτήσεων και ο κατάλογος με τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από τις Γραμματείες των Τμημάτων.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.


Οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους την σχετική αίτηση και να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Φωτοαντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών β) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

γ) Αναλυτική βαθμολογία

Συνημμένα θα βρείτε τα Έντυπα και τις απαραίτητες πληροφορίες για την Αίτηση Συμμετοχής σας.

Προθεσμίες διαχείρισης προγράμματος

21/02/2022 – 11/03/2022: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ

14/03/2022 – 18/03/2022: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ERASMUS+

21/03/2022 – 24/03/2022: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ERASMUS+

30/03/2022: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ERASMUS+ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+, Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών να μετακινηθούν από 3 έως 12 μήνες για Σπουδές σε άλλο Πανεπιστήμιο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να πραγματοποιήσουν μέρος του κύκλου Σπουδών τους. Η ευκαιρία μετακίνησης παρέχεται σε φοιτητές τόσο του προπτυχιακού, όσο και του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, καθώς και τους υποψήφιους διδάκτορες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Παράλληλα, φοιτητές που έχουν μετακινηθεί ξανά με το Πρόγραμμα Erasmus μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα είτε για Πρακτική Άσκηση, είτε για Σπουδές, χωρίς όμως να ξεπερνούν το συνολικό διάστημα μετακίνησης των 12 μηνών. Ο συνολικός αριθμός φοιτητών που δύνανται να μετακινηθούν με το πρόγραμμα Erasmus καθορίζεται από τις διμερής συμφωνίες που έχει συνάψει το εκάστοτε Τμήμα του Πανεπιστημίου και τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Φοιτητές από οικονομικά ευπαθής ομάδες ή με σοβαρή αναπηρία έχει προβλεφθεί υποστηρικτική διαδικασία από τι Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Φοιτητών

Οι φοιτητές:

 1. Θα πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ή να αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες, απάτριδες ή μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας
 2. Μπορούν να είναι πρωτοετείς κατά το ακαδημαϊκό έτος της αιτούμενης μετακίνησης
 3. Δεν πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό των διδακτικών μονάδων για τη λήψη του πτυχίου τους, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει περίοδος σπουδών που να μπορούν να αντικαταστήσουν σπουδάζοντας σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού κατά το ακαδημαϊκό έτος της αιτούμενης μετακίνησης
 4. Φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και ισοβαθμούν στη διαδικασία επιλογής με άλλους φοιτητές, θα προηγούνται στη διαδικασία επιλογής κατά προτεραιότητα.

Για τον πλήρη κατάλογο των αναπηριών δείτε τον Νόμο υπ. Αριθ. 4186/2013 - ΦΕΚ 193/Τεύχος Α’/17.9.2013. Εκτός των ασθενειών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο, επιλέξιμοι για να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση είναι όλοι οι φοιτητές που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, βάσει της πρόσφατης γνωμάτευσης της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη σχετική ιστοσελίδα του ΙΚΥ https://www.iky.gr/el/atoma-me-eidikes-anagkes

Χαμηλή προτεραιότητα για επιλογή συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα έχουν:

 • Οι φοιτητές με χώρα προέλευσης εκτός της Ελλάδας, που αιτούνται μετακίνηση σε Ίδρυμα της χώρας προέλευσής τους.
 • Οι φοιτητές που έχουν ήδη πραγματοποιήσει μία κινητικότητα Erasmus+ (είτε σπουδές είτε Πρακτική Άσκηση)
 • Οι φοιτητές που έχουν παραιτηθεί από το Πρόγραμμα Erasmus, χωρίς να δηλώσουν συγκεκριμένο λόγο για αυτή τους την ενέργεια.

Κριτήρια επιλογής φοιτητών:

Τα γενικά ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ των φοιτητών για τη συμμετοχή τους στις μετακινήσεις προς τα συνεργαζόμενα ιδρύματα του εξωτερικού μέσω του Erasmus+ είναι τα εξής:

 • Η επίδοση του φοιτητή (μέσος όρος βαθμολογίας)
 • Η γνώση ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα της ομιλούμενης στο Ίδρυμα υποδοχής
 • Οι λόγοι συμμετοχής στο πρόγραμμα (motivation) με αιτιολόγηση
 • Η συνέντευξη με τον αρμόδιο Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Τμήματος
 • Το βιογραφικό σημείωμα του φοιτητή
 • Οι επιστημονικές εργασίες συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Τμήμα φοίτησης
 • Η γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Η συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες κλπ. συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Τμήμα φοίτησης

Προκειμένου να είναι συγκρίσιμες αιτήσεις με διαφορετικά χαρακτηριστικά υποψηφίων, θα διενεργείται ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ των στοιχείων ως εξής:

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

1

Η γνώση ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα της ομιλούμενης στα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσει στο ίδρυμα υποδοχής.

30

2

Η επίδοση του φοιτητή (μέσος όρος βαθμολογίας) κατά

το χρόνο υποβολής της αίτησης (κατάταξη σύμφωνα με βεβαίωση της γραμματείας για έτος φοίτησής τους).

45

3

Η συνέντευξη με τον αρμόδιο Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο.

25

 

 

Τα κίνητρα του φοιτητή για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Θετικό θα θεωρείται η διαπίστωση κινήτρων που βοηθούν προς την επιτυχία των

σπουδών στο εξωτερικό, είτε προς προαγωγή των σπουδών του.

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

100

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

1

Η συνέντευξη με τον αρμόδιο Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο.

Τα κίνητρα του φοιτητή για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Θετικό θα θεωρείται η διαπίστωση κινήτρων που βοηθούν προς την επιτυχία των σπουδών στο εξωτερικό, είτε προς προαγωγή των

σπουδών του.

30

2

Οι επιστημονικές   εργασίες    που    τυχόν    έχουν

δημοσιεύσει.

35

3

Συμπληρωματικά   ή εναλλακτικά των μαθημάτων

αξιολογείται η δυνατότητα εκπόνησης ολόκληρης ή/και μέρους της Διπλωματικής Εργασίας, εφόσον υπάρχει     σύμφωνη     γνώμη     του     Επιβλέποντος

Καθηγητή του Ιδρύματος Αποστολής.

35

 

ΣΥΝΟΛΟ

100

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΣΤΑΘΜΙΣΗ

1

Η    συνέντευξη     με    τον    αρμόδιο    Ακαδημαϊκό

Υπεύθυνο. Τα κίνητρα του φοιτητή για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Θετικό θα θεωρείται η διαπίστωση κινήτρων που βοηθούν προς την επιτυχία των σπουδών στο εξωτερικό, είτε προς προαγωγή των

σπουδών του.

30

2

Οι επιστημονικές   εργασίες    που    τυχόν    έχουν

δημοσιεύσει.

35

3

Αξιολογείται η δυνατότητα εκπόνησης της

Διδακτορικής Διατριβής, εφόσον υπάρχει σύμφωνη

γνώμη του Επιβλέποντος Καθηγητή του Ιδρύματος Αποστολής.

35

 

ΣΥΝΟΛΟ

100

--

Η επιλογή κάθε φοιτητή πρέπει να δικαιολογείται εγγράφως (σύμφωνα με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών) και να υπάρχει η σχετική τεκμηρίωση, ανάλογα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί, ώστε να προκύπτει με σαφήνεια γιατί προκρίθηκε ένας φοιτητής έναντι όλων των άλλων υποψηφίων.

Εξειδίκευση κατά περίπτωση Κριτηρίων ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Επίπεδο γλωσσομάθειας σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Συμβούλιο της Ευρώπης Μόρια:

 • Α1 5
 • Α2 10
 • Β1 15
 • Β2 20
 • C1 25
 • C2 30

ΓΝΩΣΗ Η/Υ

 • με πιστοποίηση (ECDL): 5 μόρια
 • με πιστοποίηση από τίτλο σπουδών του ελληνικού συστήματος εκπαίδευσης: 3 μόρια
 • με βεβαίωση από ιδιωτικό φορέα: 2 μόρια

Η αιτιολόγηση αυτή και η σχετική τεκμηρίωση πρέπει να υποβάλλεται και στο Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των συνεντεύξεων και επιλεγούν οι μετακινούμενοι φοιτητές, δηλαδή μέχρι την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022.

Ο Αντιπρύτανης
Καθηγητής Παντελής Ι. Παντελίδης 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS + AΝΑ ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

E-mail

Οικονομικής

Επιστήμης

Επικ. Καθηγητής

Κ. Δρίβας

210 - 4142287

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Οργάνωσης &

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αναπλ. Καθηγητής

Γ.

Παπαναστασόπουλος

 

210 4142201

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στατιστικής & Ασφαλιστικής

Επιστήμης

Καθηγήτρια Γ. Βερροπούλου

 

210 - 4142493

 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Χρημ/κης &

Τραπεζικής Διοικητικής

Επικ. Καθηγητής Ν. Εγγλέζος

 

210 4142136

 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Βιομηχανικής Διοίκησης &

Τεχνολογίας

Επικ. Καθηγητής Π. Ειρηνάκης

 

210 4142726

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ναυτιλιακών

Σπουδών

Επ. Καθηγητής

Δ. Πολέμης

210- 4142538

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πληροφορικής

Καθηγητής

Δ. Βέργαδος

210 4142479

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ψηφιακών

Συστημάτων

Αναπλ. Καθηγητής

Α. Μηλιώνης

210 4142762

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διεθνών & Ευρωπαϊκών

Σπουδών

Αναπλ. Καθηγητής Σ. Ρουκανάς

 

210 - 4142648

 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

---

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα. 

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr