Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Φοιτητικά Δάνεια για Μεταπτυχιακές Σπουδές Erasmus+

Φοιτητικά Δάνεια για Μεταπτυχιακές Σπουδές Erasmus+

Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr σας παρουσιάζουν όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα Φοιτητικά Δάνεια για Μεταπτυχιακές Σπουδές Erasmus+.

Τα δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές Erasmus+ είναι δάνεια που παρέχονται με εγγύηση της ΕΕ και με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής, χάρη στα οποία μπορείτε να καλύψετε τα έξοδα ενός μεταπτυχιακού σε Χώρα του Προγράμματος Erasmus+.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


Σκοπός αυτών των δανείων είναι να στηρίζουν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και να τους προστατεύουν από πιθανές δυσκολίες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους μέσω κοινωνικών διασφαλίσεων, όπως για παράδειγμα:

  • για τη χορήγηση των δανείων δεν χρειάζονται εγγυήσεις από τους φοιτητές ή τους γονείς τους, κάτι που εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση
  • παρέχεται ευνοϊκό επιτόκιο, καλύτερο από το επιτόκιο της αγοράς
  • οι όροι αποπληρωμής δίνουν στους πτυχιούχους περιθώριο μέχρι και δύο χρόνια για να βρουν εργασία προτού αρχίσουν την αποπληρωμή του δανείου.

Επί του παρόντος, τα δάνεια αυτά χορηγούνται μέσω πανεπιστημίων και τραπεζών στην Ισπανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) και την Τουρκία σε φοιτητές από αυτές τις χώρες που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές και σε φοιτητές από άλλες Χώρες του Προγράμματος που μεταβαίνουν στην Ισπανία ή το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) για μεταπτυχιακές σπουδές.

Καθώς όλο και περισσότερα ευρωπαϊκά ιδρύματα συμμετέχουν στον μηχανισμό δανειοδότησης, θα προστεθούν και άλλοι προορισμοί για μεταπτυχιακές σπουδές.

Ωστόσο, δεν είναι δυνατό να προβλέψουμε πότε ακριβώς θα καλυφθεί από τον μηχανισμό μια συγκεκριμένη χώρα, διότι οι συμφωνίες με τις τράπεζες, τα ιδρύματα χορήγησης φοιτητικών δανείων και τα πανεπιστήμια θα συνάπτονται σταδιακά σε κάθε χώρα.

Διάρκεια

Μπορείτε να λάβετε δάνειο μέχρι 12.000 ευρώ για μονοετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή μέχρι 18.000 ευρώ για διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα (ή αντίστοιχο ποσό σε ξένο νόμισμα από τράπεζες εκτός Ευρωζώνης, λαμβανομένων υπόψη των συναλλαγματικών διακυμάνσεων).

Όροι συμμετοχής

Αν έχετε ολοκληρώσει προπτυχιακό κύκλο σπουδών (επίπεδο Bachelor ή ισοδύναμο) και έχετε ήδη γίνει δεκτοί σε έναν πλήρες μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε άλλη Χώρα του Προγράμματος, μπορείτε να λάβετε δάνειο.

Για να είστε επιλέξιμοι, πρέπει να ζείτε σε μια Χώρα του Προγράμματος και να μεταβαίνετε για σπουδές σε χώρα διαφορετική από την χώρα κατοικίας σας ή τη χώρα όπου αποκτήσατε το πρώτο σας πτυχίο.

Μπορείτε να λάβετε δάνειο μόνο για σπουδές σε πανεπιστήμιο που διαθέτει Χάρτη Erasmus+ για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Δεν δικαιούστε δάνειο αν πραγματοποιείτε μέρος μόνο των μεταπτυχιακών σπουδών σας στο εξωτερικό. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, μπορείτε ενδεχομένως να λάβετε επιχορήγηση Erasmus+.

Το επιτόκιο του δανείου ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα στην οποία εδρεύει η τράπεζα ή το ίδρυμα που δανείζει τα χρήματα. Ωστόσο, το επιτόκιο θα είναι χαμηλότερο από τα συνήθη εμπορικά επιτόκια.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Για να υποβάλετε αίτηση, πρέπει να αποταθείτε αυτοπροσώπως σε συμμετέχουσες εθνικές τράπεζες, πανεπιστήμια ή ιδρύματα χορήγησης φοιτητικών δανείων.

Η MicroBank (η κοινωνική τράπεζα της Caixa) στην Ισπανία ήταν η πρώτη τράπεζα που το 2015 χορήγησε δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές Erasmus+ τόσο σε εξερχόμενους όσο και σε εισερχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Από τον Ιούνιο του 2016, η Banque Populaire και η Caisse d'Epargne από τη Γαλλία (και οι δύο μέλη του ομίλου BPCE) άρχισαν να χορηγούν δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές Erasmus+ με εγγύηση της ΕΕ για φοιτητές που διαμένουν στη Γαλλία. 

Το παράδειγμά τους ακολούθησε, τον Σεπτέμβριο του 2016, η Future Finance Loan Corporation (από την Ιρλανδία) για μεταπτυχιακούς φοιτητές εντός και εκτός του ΗΒ. Η εταιρεία έχει αναστείλει προσωρινά τις δραστηριότητές της στο πλαίσιο του προγράμματος και προτίθεται να τις ξαναρχίσει εγκαίρως για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Από τον Δεκέμβριο του 2016, οι φοιτητές από την Τουρκία που μεταβαίνουν στο εξωτερικό μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και στη Finansbank.

Τον Ιανουάριο του 2017, το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου εντάχθηκε στον μηχανισμό δανειοδότησης Erasmus+ για μεταπτυχιακούς φοιτητές. Μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το πανεπιστήμιο έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές να αναβάλλουν την πληρωμή των διδάκτρων και των εξόδων διαμονής για δύο χρόνια.

Θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση μέσω ενός υποκαταστήματος των τραπεζών, του πανεπιστημίου ή ηλεκτρονικά, επισυνάπτοντας τα ακόλουθα έγγραφα:

  • πιστοποιητικό ολοκλήρωσης του τελευταίου κύκλου σπουδών σας πριν από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το οποίο υποβάλλετε αίτηση
  • απόδειξη πληρωμής της εγγραφής σας Ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει την εγγραφή σας και το κόστος του μεταπτυχιακού.

Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τα δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές Erasmus+

Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τα δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές Erasmus+ ΕΔΩ.

Φυλλάδιο- Προσιτά δάνεια για το μεταπτυχιακό σας στο εξωτερικό ΕΔΩ.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τα δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές Erasmus+ ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr