Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Πρωτοετείς δείτε πως θα πάρετε Μετεγγραφή (SOS)

Πρωτοετείς δείτε πως θα πάρετε Μετεγγραφή (SOS)

Μετεγγραφές ΦοιτητώνΟι πρωτοετείς φοιτητές που επιθυμούν να πάρουν μετεγγραφή θα πρέπει πρώτα να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα/Σχολή που έχουν περάσει (οι εγγραφές δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη) και έπειτα να περιμένουν την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας που θα καθορίζει τις ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τις μετεγγραφές.

Η εγκύκλιος για τις εγγραφές των πρωτοετών θα αναρτηθεί στην κεντρική σελίδα του «Φοιτητικά Νέα». (Μείνετε Συντονισμένοι).

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν μέσα από το παρόν άρθρο όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις μετεγγραφές των φοιτητών.

Πάρα πολλοί είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που είδαν το όνομα τους ανάμεσα στους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019 αλλά για λίγα Μόρια δεν κατάφεραν να περάσουν στη Σχολή/Τμήμα στην πόλη που επιθυμούσαν.

Η οικονομική κρίση αναμένεται να εκτινάξει και φέτος τις αιτήσεις των πρωτοετών φοιτητών για να πάρουν μετεγγραφή σε Πανεπιστημιακό Τμήμα «εντός έδρας» κοντά στον τόπο καταγωγής τους καθώς τα έξοδα της φοιτητικής ζωής μακριά από το πατρικό τους είναι υψηλά.

SOS για Μετεγγραφή: Την ενημερωτική σελίδα για να μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα που αφορούν τις Μετεγγραφές των Φοιτητών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Πολλοί είναι ακόμη οι γονείς που έχουν ήδη κάποιο παιδί να σπουδάζει σε κάποια πόλη και υπολόγιζαν να περάσει και το άλλο παιδί στην ίδια πόλη ώστε να μην αναγκαστούν να πληρώνουν περισσότερα ενοίκια.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για αίτημα μετεγγραφής υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας transfer.it.minedu.gov.gr στις ημερομηνίες που θα καθοριστούν με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας. Οι υποψήφιοι φοιτητές θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για µόνο µία κατηγορία δικαιούχων και όταν προχωρήσουν σε οριστική υποβολή δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν νέα αίτηση για να υπαχθούν σε άλλη κατηγορία. Η εγκύκλιος αναμένεται να δημοσιευθεί εντός Σεπτεμβρίου.

Αντιστοιχίες Τμημάτων

Το προηγούμενο διάστημα ορίστηκαν οι αντιστοιχίες των τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, για τις Μετεγγραφές Φοιτητών του Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Συγκεκριμένα οι αντιστοιχίες δηλώνουν σε ποια τμήματα Πανεπιστημίων (ΑΕΙ) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών μπορούν να μετεγγραφούν οι Φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Για να δείτε τις Αντιστοιχίες των Τμημάτων πατήστε εδώ.

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν παρακάτω τις κατηγορίες με τους οποίους μπορεί ο φοιτητής να αιτηθεί μετεγγραφή: 

1. Μετεγγραφή με μοριοδότηση

Οι πρωτοετείς φοιτητές αλλά και οι ήδη ενεργοί φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν είναι δυνατή η µετεγγραφή µεταξύ Τμημάτων ή Σχολών που εδρεύουν στην ίδια πόλη ή στον ίδιο νοµό, εφόσον πρόκειται για τους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. ∆ικαίωµα µετεγγραφής χορηγείται στους αιτούντες κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των µορίων, τα οποία συγκεντρώνουν από τα κάτωθι κριτήρια:

Το κατά κεφαλήν εισόδηµα του δικαιούχου -εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδηµα- και το κατά κεφαλήν εισόδηµα των µελών της οικογένειάς του, για το φορολογικό έτος 2018, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των 3.000 ευρώ (µόρια 6).

Για εισόδηµα από 3.001 έως 6.000 ευρώ, δίνονται 4 µόρια.

Για εισόδηµα από 6.001 έως 9.000 ευρώ, δίνονται 3 µόρια.

Κατά κεφαλήν εισόδηµα µεγαλύτερο των 9.000 ευρώ δεν µοριοδοτείται. Για τα υπόλοιπα κριτήρια η µοριοδότηση έχει ως εξής:

Όταν ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς, 3 µόρια.

Όταν ο δικαιούχος είναι µέλος πολύτεκνης οικογένειας, 2 µόρια.

Όταν ο δικαιούχος είναι µέλος τρίτεκνης οικογένειας, 1 µόριο.

Όταν ο δικαιούχος είναι ορφανός από τον έναν γονέα, 1 µόριο.

Όταν ο δικαιούχος είναι τέκνο άγαµης µητέρας, 1 µόριο.

Όταν ο δικαιούχος µετεγγραφής έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω, 1 µόριο.

2. Μετεγγραφές Αδελφών Φοιτητών

Αίτηση για µετεγγραφή µπορούν να υποβάλουν τα αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές των Πανεπιστημίων και ΑΕΑ που σπουδάζουν σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα, τόσο µεταξύ τους όσο και από την περιφερειακή ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαµένουν µόνιµα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας, και εφόσον το κατά κεφαλήν εισόδηµα του δικαιούχου-φοιτητή, εάν διαθέτει ίδιο εισόδηµα, και το αντίστοιχο εισόδηµα των µελών της οικογένειάς του, για το προηγούµενο φορολογικό έτος (2018), δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των 12.500 ευρώ. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διαθέτει ίδιο εισόδηµα, λαµβάνεται υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδηµα µεταξύ του ατοµικού εισοδήµατος του αιτούντος και του κατά κεφαλήν εισοδήµατος των γονέων του. ∆εν έχουν δικαίωµα µετεγγραφής µε την κατηγορία των αδελφών φοιτητών όσοι έχουν υπερβεί τα έτη σπουδών ή έχουν διακόψει τη φοίτηση. 

Οι σπουδαστές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Α.Σ.Σ.) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) χορηγούν δικαίωμα μετεγγραφής σε αδελφό ή αδελφή που σπουδάζει σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα, τόσο μεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας.

3. Μετεγγραφή Κατ' εξαίρεση  

Στην περίπτωση που συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής, δύναται να υποβληθεί σχετική αίτηση στην Επιτροπή κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 και της υπ’ αριθμ. 161107/Ζ1/13-10-15 ΥΑ.

Η ανωτέρω Επιτροπή εξετάζει αιτήσεις φοιτητών των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α της ημεδαπής για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή σε Σχολή ή Τμήμα ή Πρόγραμμα Σπουδών αντίστοιχο των Σχολών ή Τμημάτων ή Προγραμμάτων Σπουδών εισαγωγής, από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο και από ΑΕΑ σε ΑΕΑ, εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στην χρονική περίοδο που ορίζει η εγκύκλιος (που θα ανακοινωθεί). Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι, (γρ. 0103) ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απευθύνονται στην Επιτροπή κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)Αίτηση για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής δύναται να υποβληθεί και μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, εφόσον ο λόγος που επικαλείται ο αιτών προέκυψε μεταγενέστερα. Σημειώνεται ότι η απόρριψη της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής δεν συνιστά λόγο που προέκυψε μεταγενέστερα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στην Επιτροπή των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών. Στην αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά, που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις, για τις οποίες ο φοιτητής αιτείται μετεγγραφή κατ’ εξαίρεση. Τα κριτήρια για χορήγηση μετεγγραφής που ορίζο νται στ ην παράγραφο 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 δεν συνιστο ύ ν λό γο για τη χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής.

Η Επιτροπή αποφασίζει εάν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτουν οι λόγοι που επικαλείται ο αιτών, εάν αυτοί συνιστούν ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση και εάν τεκμηριώνεται ο εξαιρετικός χαρακτήρας του αιτήματος, ως ορίζει η παράγραφος 9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015. Η θετική απόφαση της Επιτροπής για την κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή και αντίγραφο του φακέλου διαβιβάζονται στο Τμήμα, στο οποίο έχει αιτηθεί ο δικαιούχος μετεγγραφή. Η γραμματεία του Τμήματος καλεί τον δικαιούχο της κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής να προσκομίσει τη βεβαίωση διαγραφής του από το Τμήμα προέλευσης.

4. Αμοιβαίες Μετεγγραφές

Μέχρι τις 20 Νοεμβρίου κάθε έτους, πρέπει να υποβάλουν κοινή αίτηση στις αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που πρόκειται να κάνουν χρήση δικαιώματος αμοιβαίας μετεγγραφής.

Η διαδικασία της αμοιβαίας μετεγγραφής θα ολοκληρωθεί έως τις 15 Δεκεμβρίου με την ανακοίνωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου/ Διοικούσας Επιτροπής στο ίδρυμα.

Προϋποθέσεις: Οι φοιτητές σε Σχολές ή Τμήματα των Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης, δύνανται να αιτηθούν αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής χωρίς τον περιορισμό εισοδηματικού κριτηρίου ή κριτηρίου ποσόστωσης, εφόσον φοιτούν σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου. Η αμοιβαία μεταφορά θέσης δεν επιτρέπεται από και προς Πανεπιστήμια των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ορίζεται ότι η αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής δύναται να πραγματοποιηθεί σε αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα, υπό την προϋπόθεση εγγραφής στο ίδιο εξάμηνο σπουδών.

Οι δύο φοιτητές που ενδιαφέρονται για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής υποβάλουν κοινή αίτηση στις αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα, υπό την προϋπόθεση εγγραφής των δύο φοιτητών στο ίδιο εξάμηνο σπουδών.

Τα «Φοιτητικά Νέα» ανταποκρινόμενα στις ανάγκες των φοιτητών της χώρας, δημιούργησαν την πρωτοποριακή «Πλατφόρμα Αναζητήσης Αμοιβαίων Μετεγγραφών» για να δώσουν λύση στον καθυστερημένο εντοπισμό των ενδιαφερόμενων προς μετεγγραφή φοιτητών Πανεπιστημίων & ΑΕΑ, καθώς και στην μεταξύ τους επικοινωνία.

Την Πλατφόρμα Αναζητήσης Αμοιβαίων Μετεγγραφών μπορείτε να την δείτε στον σύνδεσμο http://www.foititikanea.gr/meteggrafes/.

Η πλατφόρμα αυτή διαθέτει, σε αντιστοιχία, τα διάφορα Τμήματα των Σχολών της χώρας μεταξύ των οποίων επιτρέπονται οι μετεγγραφές. Η κατηγοριοποίηση έχει διαμορφωθεί με τρόπο που να την καθιστά όσο το δυνατόν πιο εύχρηστη. 

Για να δείτε ΠΡΩΤΟΙ την εκγύκλιο για τις Μετεγγραφές 2019-2020 την οποία αναμένουμε να αναρτηθεί και που θα περιλαμβάνει τις Προϋποθέσεις, τις Προθεσμίες και τα Δικαιολογητικά ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

Είσαι πλέον πρωτοετής φοιτητής; Συγχαρητήρια! Και τώρα φοιτητή τι;

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα που αφορούν τους Πρωτοετείς Φοιτητές.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr