Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ: Νέοι πίνακες μη Επιλέξιμων Υποψηφίων λόγω σφάλματος

Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ: Νέοι πίνακες μη Επιλέξιμων Υποψηφίων λόγω σφάλματος

Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ: Τα «Φοιτητικά Νέα» ενημερώνουν τους φοιτητές που υπέβαλαν αιτήσεις πως το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών δημοσίευσε (σε ορθή επανάληψη) τον Προσωρινό Πίνακα μη Επιλέξιμων Υποψηφίων, όπως αναφέρει: λόγω σφάλματος ως προς την αιτιολογία απόρριψης.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω β) και γ) προσωρινών Πινάκων δύνανται να ασκηθούν ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής τους (13/04/2022), ήτοι έως και την Μ. Τετάρτη 20-04-2022 και υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://amsbo.iky.gr. Σύμφωνα με την προκήρυξη δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα για πρώτη φορά με την ένσταση).

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.


 Τα «Φοιτητικά Νέα» παρουσιάζουν πιο κάτω τους νέους πίνακες μη Επιλέξιμων Υποψηφίων (που εξέδωσε το ΙΚΥ) που συμπεριλαμβάνουν και την αιτιολογία απόρριψης για κάθε αίτηση ξεχωριστά.

Για τους πρωτοετείς φοιτητές που διαβάζουν το εν λόγω άρθρο ενημερώνονται πως το φοιτητικό επίδομα ΙΚΥ δεν έχει καμία σχέση με το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα των χιλίων ευρώ. Διαβάστε εδώ: Τι είναι το Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ

Η κάθε υποτροφία (φοιτητικό επίδομα) ανέρχεται σε: (α) πεντακόσια (500,00) ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, ήτοι έξι χιλιάδες (6.000,00) ευρώ συνολικά και (β) Τριακόσια (300,00) ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν σε ΑΕΙ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, ήτοι τρεις χιλιάδες και εξακόσια (3.600,00) ευρώ συνολικά.

ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Τους υπόλοιπους ΠΙΝΑΚΕΣ μπορείτε να τους δείτε εδώ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr