Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 ΑΚΤΟ: Δέκα Υποτροφίες πλήρους φοίτησης σε Μεταπτυχιακά

ΑΚΤΟ: Δέκα Υποτροφίες 2019-2020 πλήρους φοίτησης σε Μεταπτυχιακά

Υποτροφίες: Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών 2019: Ο ΑΚΤΟ προσφέρει 10 Υποτροφίες πλήρους φοίτησης σε Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών!

Στηρίζοντας τη γνώση και επιβραβεύοντας την αριστεία, ο ΑΚΤΟ ανακοινώνει τη διάθεση δέκα (10) Υποτροφιών πλήρους φοίτησης σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών, που προσφέρει σε συνεργασία με το Middlesex University του Λονδίνου. Οι υποτροφίες καλύπτουν το σύνολο των διδάκτρων για όλη τη διάρκεια φοίτησης στα προγράμματα:

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


  • MΑ in Photography & Visual Language
  • MA in Art & Education

Τα προγράμματα οδηγούν στους πανεπιστημιακούς τίτλους Master of Arts, που εκδίδονται και απονέμονται απευθείας από το Κρατικό Πανεπιστήμιο Middlesex University. Οι εν λόγω τίτλοι πληρούν τις προϋποθέσεις Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων από το Υπουργείο Παιδείας, δίνοντας έτσι στους κατόχους τους τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ (άρθρο 13 του Νόμου 4148/2013). Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι λαμβάνουν τη μοριοδότηση που προβλέπεται από το σύστημα Διορισμού & Πρόσληψης Εκπαιδευτικών (Άρθρο 54, Ν. 4589/2019) και Επαγγελματικής Εξέλιξης Εκπαιδευτικών (Νόμος 4547/2018).

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Στο “Πρόγραμμα Υποτροφιών Master 2019-2020” έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ/Κολλεγίων και Επαγγελματίες (με αποδεδειγμένη, τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία σε σχετικούς Τομείς).

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν κατόπιν Υποβολής Αιτήσεως και έπειτα από ατομική συνέντευξη κάθε υποψήφιου, σύμφωνα με την κρίση επιτροπής η οποία θα συσταθεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.

Η Υποβολή Αιτήσεων γίνεται έως και την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 στις 23:59, αποκλειστικά και μόνο, μέσα από τον σύνδεσμο:

Όροι & προϋποθέσεις Προγράμματος Υποτροφιών Master 2019-2020

[1] Η εταιρεία με την επωνυμία ΑΚΤΟ ΑΕ, ΑΦΜ 095306416, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στο Νομό Αττικής, οδός Ευελπίδων 11Α, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, και εφεξής θα καλείται «Σχολή», ανακοινώνει τη χορήγηση 10 (δέκα) υποτροφιών πλήρους φοίτησης στα εξής Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Κολλεγίου (ΑΚΤΟ Κολλέγιο): Master of Arts in Photography & Visual Language και Master of Arts in Art & Education

[2] Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία διεκδίκησης Υποτροφίας έχουν όλοι οι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ/Κολλεγίων καθώς και επαγγελματίες με αποδεδειγμένη, τουλάχιστον πενταετή, επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Από τη διαδικασία εξαιρούνται οι: σπουδαστές & απόφοιτοι της «Σχολής», εργαζόμενοι στη «Σχολή» και οι σύζυγοι αυτών καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού.

[3] Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση Υποτροφίας και να την αποστείλουν, αποκλειστικά και μόνο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως και την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 στις 23:59. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να επιλέξει ένα και μόνο πρόγραμμα σπουδών. Σε περιπτώσεις πολλαπλών αιτήσεων, λαμβάνεται υπόψη η τελευταία, χρονικά, υποβληθείσα αίτηση. 

[4] Οι Υποτροφίες θα χορηγηθούν κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής της «Σχολής» (εφεξής «Επιτροπή»), που θα οριστεί αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό. 

[5] Η «Επιτροπή» θα λάβει υπόψη τα δηλούμενα στοιχεία στην ηλεκτρονική Αίτηση Υποτροφίας και θα καλέσει τον/την υποψήφιο/α σε προσωπική συνέντευξη στις εγκαταστάσεις της στην Αθήνα. Στη συνέντευξη ο/η υποψήφιος/α θα χρειαστεί να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά: Βιογραφικό Σημείωμα // Αντίγραφο Πτυχίου // Αναλυτική βαθμολογία (για το σύνολο των ετών φοίτησης) //  Έκθεση 400 λέξεων στην οποία να περιγράφει το θέμα που τον/την ενδιαφέρει να εμβαθύνει // Portfolio // Συστατικές Επιστολές (προαιρετικά). 

[6] Οι υποτροφίες αφορούν στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Η κάθε υποτροφία αφορά στην κάλυψη των συνολικών διδάκτρων των μεταπτυχιακών σπουδών και έχει ισχύ αποκλειστικά και μόνο για υπότροφους που θα περατώσουν επιτυχώς τις σπουδές τους και σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών της «Σχολής». 

[7] Η υποτροφία είναι προσωπική και δεν ανταλλάσσεται, δε μεταβιβάζεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή της με άλλα ή η εξαργύρωσή της σε χρήμα. 

[8] Η συμμετοχή στη διαδικασία διεκδίκησης της Υποτροφίας αποτελεί σαφή και, εκ μέρους του Συμμετέχοντα, δήλωση κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα, όπως ισχύει σήμερα, για την εξάμηνη τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής – δημοσιότητας της διαδικασίας των υποτροφιών καθώς και για σκοπούς ενημέρωσής του, σχετικά με τα προγράμματα της «Σχολής». 

[9] Αν οποιοσδήποτε εκ των προκριθέντων αρνηθεί την υποτροφία του, τότε η «Σχολή» διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει, εκ νέου, τη συγκεκριμένη υποτροφία κατά την απόλυτη κρίση της.

[10] Η «Σχολή» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει καθώς και, να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή και να ματαιώσει τη συγκεκριμένη διαδικασία, οπότε θα ακολουθήσει και σχετική ανακοίνωση.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr