Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Αλλαγές στη συνάφεια Μεταπτυχιακών Ειδικής Αγωγής και Σχολικής Ψυχολογίας

Αλλαγές στη συνάφεια Μεταπτυχιακών (ΜΠΣ) Ειδικής Αγωγής και Σχολικής Ψυχολογίας

Μεταπτυχιακά 2018-2019: Δημοσιεύτηκε Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

Αναλυτικά η Υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου ορίζει τα εξής:

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


4. Προστίθεται άρθρο 2Α ως εξής:

« Άρθρο 2Α

Μεταβατικές Διατάξεις

Διαπιστώνουμε τη συνάφεια των κάτωθι Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, με το αντικείμενο της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας, η οποία έχει κριθεί με απόφαση της επιστημονικής επιτροπής της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) ή της Διεύθυνσης Ε.Α.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά το χρόνο κρίσης της συνάφειας διατάξεις, εφόσον η περάτωση των σπουδών αυτών ολοκληρώθηκε έως την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης (10-4-2019):

1. ΠΜΣ ημεδαπής και αλλοδαπής με συνάφεια στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr