Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Μεταπτυχιακό στις Κλινικές Μελέτες από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ

Μεταπτυχιακό στις Κλινικές Μελέτες από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ

Μεταπτυχιακά 2018-2019: Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διάρκειας τριών διδακτικών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ-MSc) στις «Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση» (Αναμένεται η δημοσίευση του ΠΜΣ σε ΦΕΚ).

Το πρόγραμμα αρχίζει τον Σεπτέμβριο και περιλαμβάνει τρία διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Σχολών Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίων και ΤΕΙ (Τμημάτων Ιατρικής, Φαρμακευτικής κτλ) καθώς και τμημάτων Βιολογίας αλλά και της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής, θα μπορούν να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα εφ’ όσον έχουν τεκμηριωμένα δυο έτη εργασίας στον τομέα της Υγείας.

Ενημέρωση για όλα τα Μεταπτυχιακά: Για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για κάθε νέα προκήρυξη Μεταπτυχιακού, πατήστε ΕΔΩ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στέλνοντας email στο clinicaltrials-msc[at]med.uoa[dot]gr ή τηλεφωνώντας στη Γραμματεία του ΠΜΣ «Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση», Γεν. Νοσοκομείο Αθηνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 80, Τ.Κ 115 28, ΑΘΗΝΑ, 3ος όροφος, Γραφείο Καθηγητή Θεραπευτικής Κλινικής, κ. Κοταμπάση Χρυσάνθη, τηλ. 2132162002, καθημερινά 12:00-16:00.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση"

Το ΠΜΣ «Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση» στοχεύει στην παροχή γνώσεων υψηλού επιπέδου για την εις βάθος κατανόηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση Κλινικών Μελετών.

Διδάσκει:

Α) Τις γενικές αρχές των Κλινικών Μελετών: φάσεις, επιλογή δείγματος για την κάθε φάση, αρχές τυχαιοποίησης και αποφυγής σφαλμάτων,

Β) Την μεθοδολογία της έρευνας: αρχές στατιστικής έρευνας και εφαρμογή στις Κλινικές Μελέτες, κριτική και εκτίμηση αποτελεσμάτων δημοσιευμένων Κλινικών Μελετών και συστηματικών ανασκοπήσεων, σχεδιασμός Κλινικών Μελετών, συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις, ανάλυση και δημοσίευση αποτελεσμάτων

Γ) Ορθή κλινική πρακτική και κανονισμοί ρυθμιστικών αρχών: κανόνες, επιτροπές δεοντολογίας και δικαιώματα ασθενών, οργάνωση και εκτέλεση των Κλινικών Μελετών σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία.

Το ΠΜΣ οδηγεί: Στην απονομή «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης» (ΜΔΕ).

Για την απονομή του ΜΔΕ απαιτούνται:

α) Η συγκέντρωση των απαιτούμενων διδακτικών μονάδων (90 ECTS) σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών

β) Η επιτυχία στις εξετάσεις των μαθημάτων

γ) Η επιτυχής ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης και

δ) Η επιτυχής δημόσια υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας.

Πρόγραμμα Σπουδών

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του τίτλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι εξαμηνιαία. Η κατανομή του χρόνου ορίζεται ως εξής:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

A’ Κύκλος: Γενικές Αρχές Κλινικών Μελετών (15 ECTS)

Α1. Φάσεις Κλινικών Μελετών

Α2. Επιλογή Δείγματος για κάθε Φάση Κλινικών Μελετών

Α3. Αρχές Τυχαιοποίησης και Αποφυγής Σφαλμάτων

Β’ Κύκλος: Ορθή Κλινική Πρακτική και Κανονισμοί Ρυθμιστικών Αρχών (15 ECTS)

Β1. Κανόνες Ορθής Κλινικής Πρακτικής

Β2. Επιτροπές Δεοντολογίας και Δικαιώματα Ασθενών

Β3. Οργάνωση και Εκτέλεση των Κλινικών Μελετών σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Γ’ Κύκλος: Μεθοδολογία Έρευνας Ι (15 ECTS)

Γ1. Αρχές Στατιστικής Έρευνας και Εφαρμογή στις Κλινικές Μελέτες

Γ2. Κριτική και Εκτίμηση Αποτελεσμάτων Δημοσιευμένων Κλινικών Μελετών και Συστηματικών Ανασκοπήσεων

Δ’ Κύκλος: Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ (15 ECTS)

Δ1. Σχεδιασμός Κλινικών Μελετών: από την Ιδέα στην Υλοποίηση

Δ2. Συστηματικές Ανασκοπήσεις και Μετα-αναλύσεις

Δ3. Ανάλυση και Δημοσίευση Αποτελεσμάτων

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ε’ Κύκλος: Πρακτική εξάσκηση - Διπλωματική εργασία (30 ECTS)

Ε1. Πρακτική άσκηση (20 ECTS)

Ε2. Διπλωματική εργασία (10 ECTS)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

Διαβάστε ακόμη: Προκηρύχθηκε Δωρεάν Μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr