Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Τι ισχύει για τα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα

Τι ισχύει για τα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα

Τα τελευταία χρόνια ένα μεγάλο μέρος ενδιαφερομένων φοιτητών επιλέγει να παρακολουθήσει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα άλλων χωρών (κυρίως από Κύπρο αλλά και όχι μόνο).

Καλό είναι λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι πριν ξεκινήσουν οποιοδήποτε σχετικό μεταπτυχιακό να έχουν υπόψη τους τις 4 σημαντικές αποφάσεις του ΔΟΑΤΑΠ ο οποίος είναι ο αρμόδιος φορέας ακαδημαϊκής αναγνώρισης των εν λόγω μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


Τα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά για να αναγνωρίζονται ισότιμα των μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου θα πρέπει:

  1. η πρακτική άσκηση η οποία ενσωματώνεται σε πρόγραμμα σπουδών ομοταγών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και στην οποία αποδίδονται πιστωτικές μονάδες (ECTS) οι οποίες περιλαμβάνονται στις πιστωτικές μονάδες που απαιτούνται για τη χορήγηση του τίτλου σπουδών, να έχει πραγματοποιηθεί στη χώρα στην οποία απονέμεται ο τίτλος (η απόφαση αυτή ισχύει για τους εισαχθέντες από την ημερομηνία αναρτήσεώς της, δηλαδή από 12/2/2016)
  2. τα μεταπτυχιακά να έχουν ξεκινήσει είτε στις αρχές του χειμερινού είτε στις αρχές του εαρινού εξαμήνου και είναι αποδεκτή η απόκτηση κατά μέγιστο 15 ECTS του συνόλου των πιστωτικών μονάδων σε καλοκαιρινή περίοδο (Ολομέλεια Δ.Σ. 172/18-9-2015, ισχύει για μεταπτυχιακά τα οποία ξεκίνησαν μετά το Σεπτέμβριο του 2015)
  3. οι πιστωτικές μονάδες ανά ημερολογιακό εξάμηνο θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο 30 ECTS., διευκρινίζεται ότι θα γίνονται αποδεκτές από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. περισσότερες των 30 ECTS ανά εξάμηνο μόνο εφόσον ο υπερβάλλων αριθμός ECTS αφορά σε μαθήματα που ο φοιτητής τα έχει αποδεδειγμένα διδαχθεί σε προηγούμενο εξάμηνο, απέτυχε στην εξέτασή τους τότε και στα οποία επανεξετάζεται (Ολομέλεια Δ.Σ. 174/6-11-2015, ισχύει επίσης για μεταπτυχιακά τα οποία ξεκίνησαν μετά το Σεπτέμβριο του 2015)
  4. το προς αξιολόγηση μέρος των σπουδών τους να αντιστοιχεί κατ' ελάχιστο σε 90 ECTS. Στο σύνολο αυτών των 90 ECTS δεν συμπεριλαμβάνονται ECTS που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο ενδεχόμενης πρακτικής άσκησης. Η απόφαση αυτή ισχύει για τους εισαχθέντες από την ημερομηνία αναρτήσεώς της, δηλαδή από 18/3/2016

Προβλήματα με μεταπτυχιακά

Μετά τις παραπάνω αποφάσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα κυρίως όσοι επέλεξαν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά των 60 ECTS ( κυρίως σε Ιταλία, Βουλγαρία και Αγγλία) αλλά και όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν μεταπτυχιακά στην Ειδική Αγωγή και τη Σχολική Ψυχολογία, προκειμένου να ενταχθούν στους πίνακες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑΕ). Όπως είναι γνωστό το Ι.Ε.Π. προκειμένου να εντάξει τους απόφοιτους στους πίνακες Ειδικής Αγωγής και να τους μοριοδοτήσει απαιτεί να υπάρχει πρακτική άσκηση η οποία θα πρέπει να είναι ενσωματωμένη στο πρόγραμμα σπουδών.

Άρα μέσα από την απόφαση αυτή του ΙΕΠ, εγείρεται σοβαρό ερώτημα τι θα γίνει τελικά  με τους εκατοντάδες υποψηφίους οι οποίοι επέλεξαν μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως στα οποία δεν συμπεριλαμβάνεται η πρακτική άσκηση αλλά αυτή προσφέρεται ανεξάρτητα από το πρόγραμμα σπουδών και μόνο σαν ξεχωριστό συμπλήρωμα. Να θυμίσουμε πως τον Φεβρουάριο του 2018 πρόκειται να ξεκινήσει για πρώτη φορά η πρακτική άσκηση εκατοντάδων φοιτητών σύμφωνα με τα νέα κριτήρια συνάφειας ως προς την ΕΑΕ, όπως τα έχει ορίσει το ΙΕΠ.

Από τα 15 σχετικά εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών την απαίτηση αυτή καλύπτουν μέχρι στιγμής μόνο δυο εξ αυτών (βλ. κοινά προγράμματα του Παν/μιου Λευκωσίας και των Παν/μιων Πελοποννήσου και Πάτρας και το αντίστοιχο του ΕΑΠ). Να αναφέρουμε ακόμη πως για τα υπόλοιπα Μεταπτυχιακά προγράμματα εκτός Ειδικής Αγωγής και Σχολικής Ψυχολογίας, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνουν πρακτική άσκηση δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό, αφού το ΙΕΠ δεν εγείρει για αυτά θέμα συνάφειας.

Τέλος να προσθέσουμε πως ήδη υπάρχει πρόβλημα με όσους έχουν εγγραφεί σε μεταπτυχιακά επιπέδου 1 και 2 της Ιταλίας (MASTER DI PRIMO & DI SECONDO LIVELLO) καθώς δεν εντάσσονται στο επίσημο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ιταλίας και δεν δίνουν πρόσβαση σε διδακτορικό πρόγραμμα (απόφαση της Ολομέλειας Δ.Σ. ΔΟΑΤΑΠ 170/17-7-2015 θα ισχύσει για τους εγγραφέντες σε προγράμματα μετά την 1η /9/2015).

Κουτρουμπέλης Αποστόλης
Εκπαιδευτικός Σύμβουλος

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr