Δωρεάν μεταπτυχιακό στην Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική

Δωρεάν μεταπτυχιακό στην Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική από το Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική.

Αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η εμβάθυνση στις θεμελιώδεις αρχές της οικονομικής ανάλυσης και πολιτικής.

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


Σκοπός του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της οικονομίας συμβάλλοντας παράλληλα στην προαγωγή της οικονομικής επιστήμης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://masters.econ.uoi.gr επισυνάπτοντας υποχρεωτικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας 
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο να φαίνεται και ο βαθμός πτυχίου
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών τουλάχιστον επιπέδου B2

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 18 μήνες, ενώ δεν υπάρχουν δίδακτρα (είναι δωρεάν).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών προσκαλεί υποψηφίους για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική» που διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Οι διαλέξεις στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών πραγματοποιούνται δια ζώσης (εφ’ όσον οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέπουν).

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση στις θεμελιώδεις αρχές της οικονομικής ανάλυσης και πολιτικής. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της οικονομίας συμβάλλοντας παράλληλα στην προαγωγή της οικονομικής επιστήμης.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που αναμένουν να καταστούν πτυχιούχοι το Σεπτέμβριο του 2021. Σε αυτήν την περίπτωση οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν περάσει επιτυχώς τουλάχιστον το 80% των μαθημάτων που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη αυτών των υποψηφίων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, εφόσον επιλεχθούν, είναι η ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών τους έως και το Σεπτέμβριο του 2021. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε πλήρη φοίτηση τριών (3) εξαμήνων (δύο εξάμηνα με μαθήματα και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τις οποίες οι εξήντα (60) αφορούν τα μαθήματα των δύο εξαμήνων και οι τριάντα (30) αφορούν τη διπλωματική εργασία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://masters.econ.uoi.gr από 12.04.2021 έως και 31.05.2021 επισυνάπτοντας υποχρεωτικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για όλους τους υποψηφίους

1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος

https://econ.uoi.gr/ekpaideysi/metaptychiakes-spoydes/

2. Βιογραφικόσημείωμα. 

 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο να φαίνεται και ο βαθμός πτυχίου [απαιτείται βαθμός πτυχίου τουλάχιστον έξι (6)]. Υποψήφιοι που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους, θα πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο να φαίνεται ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έως την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής τους.
 • Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου B2.

Επιπρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά για ειδικές κατηγορίες υποψηφίων

 1. Οι υποψήφιοι που έχουν τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά και το πιστοποιητικό αναγνώρισης του τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ.
 2. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά και το πιστοποιητικό καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας (πτυχίο από ελληνικό Πανεπιστήμιο ή κρατικό πιστοποιητικό ελληνομάθειας).

Οδηγίες υποβολής αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

 1. Στο ΒΗΜΑ 1 «Στοιχεία Υποψηφίου», οι υποψήφιοι συμπληρώνουν υποχρεωτικά τα προσωπικά τους στοιχεία (Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Τηλέφωνο, email) και επιλέγουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική»).
 2. Στο ΒΗΜΑ 2 «Υποβολή Δικαιολογητικών», οι υποψήφιοι αναρτούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παραπάνω κατά περίπτωση. Η αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να είναι της μορφής pdf, doc ή docx. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας, πιστοποιητικό αναγνώρισης τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ και πιστοποιητικό ελληνομάθειας) πρέπει να είναι αποκλειστικά σε μορφή pdf.
 3. Στο ΒΗΜΑ 3 «Αίτηση χορήγησης Συστατικής Επιστολής», οι υποψήφιοι συμπληρώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας (Όνομα, Επώνυμο, email, Οργανισμός/Ίδρυμα, Ιδιότητα) δύο (2) ατόμων οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να παράσχουν συστατική επιστολή για τον/την υποψήφιο/α. Η μια τουλάχιστον συστατική επιστολή θα πρέπει να προέρχεται από μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου που σχετίζεται με τις προηγούμενες σπουδές του/της υποψηφίου/ας. Τα προτεινόμενα άτομα θα λάβουν ειδοποίηση μέσω email για την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της συστατικής επιστολής.

Οι υποψήφιοι, εφόσον πληρούν τα τυπικά κριτήρια που περιγράφονται παραπάνω, θα κληθούν σε συνέντευξη η οποία θα πραγματοποιηθεί είτε δια ζώσης είτε μέσω Skype.

Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν επαρκή γνώση σε μαθήματα μικροοικονομικής, μακροοικονομικής και ποσοτικών μεθόδων θα δώσουν εξετάσεις σε ένα ή και περισσότερα μαθήματα εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (https://econ.uoi.gr/) ή να αποστείλουν email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών

https://www.foititikanea.gr