Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Δωρεάν μεταπτυχιακό στην Χημεία (2020-2021) από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Δωρεάν μεταπτυχιακό στην Χημεία από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Δωρεάν Μεταπτυχιακά: Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (2020-2021) στη Χημεία οργανώνει το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ειδικεύσεις:

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


 1. Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με Εφαρμογές στη Βιομηχανία, την Ενέργεια και το Περιβάλλον
 2. Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Αποδεικτικό ξένης γλώσσας
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Βεβαίωση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή

SOS: Ενημέρωση για όλα τα Δωρεάν Μεταπτυχιακά: Την ενημερωτική σελίδα για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για κάθε νέα προκήρυξη Δωρεάν Μεταπτυχιακού στην Ελλάδα, πατήστε ΕΔΩ.

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: Έως την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2610996009, 21610997101, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αναλυτικές Πληροφορίες

Για την πλήρωση τριάντα (30) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών ακαδ. έτους 2020-2021.

Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθμ. 19/26.06.2020 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 670/11793 Πρυτανική απόφαση (ΦΕΚ 1620/τ.Β΄/10-5-2018) που αφορά την επανίδρυση του Π.Μ.Σ. του Τμήματος με τίτλο «ΠΜΣ στη Χημεία», αποφάσισε την προκήρυξη τριάντα (30) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, στα πλαίσια λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στις παρακάτω ειδικεύσεις:
i. Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με Εφαρμογές στη Βιομηχανία, την Ενέργεια και το Περιβάλλον.
ii. Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Γεωπονικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συναφών Τμημάτων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, Πανεπιστημίων της Ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μια ημέρα πρίν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας προς επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

Απαιτείται  καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Lower.  Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν κατέχει πτυχίο Αγγλικών τουλάχιστον επιπέδου Lower, υποχρεούται να εξεταστεί από την επιτροπή επιλογής ως προς την ικανότητα κατανόησης αγγλικού χημικού κειμένου.

Η επιλογή γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: του γενικού βαθμού του πτυχίου/διπλώματος, της βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., της επίδοσης σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, της συνέντευξης (εκτίμηση της προσωπικότητας, της πιθανής ερευνητικής δραστηριότητας, δύο συστατικών επιστολών) του υποψήφιου από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων.

Συγκεκριμένα λαμβάνονται υπ’ οψιν:
Α) Ο γενικός βαθμός του πτυχίου
Β) Η βαθμολογία σε τρία προπτυχιακά μαθήματα, τα οποία θα επιλέγονται από τα πέντε μαθήματα που έχουν ήδη καθοριστεί από τις αντίστοιχες Κατευθύνσεις και είναι τα ακόλουθα:
1. Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με Εφαρμογές στη Βιομηχανία, την Ενέργεια και το Περιβάλλον.
(i) Ανόργανη Χημεία 2
(ii) Οργανική Χημεία Ι (Δομή, Δραστικότητα και Μηχανισμοί στην Οργανική Χημεία)
(iii) Φυσικοχημεία-3
(iv) Χημεία και Τεχνολογία Υλικών
(v) Επιστήμη Πολυμερών
2. Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία
(i) Αναλυτική Χημεία 1
(ii) Αναλυτική Χημεία 2
(iii) Ενόργανη Χημική Ανάλυση 1
(iv) Ενόργανη Χημική Ανάλυση 2
(v) Έλεγχος Ποιότητας Χημικών Αναλύσεων

Η επιλογή των τριών εκ των πέντε μαθημάτων θα γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Για αποφοίτους άλλων Τμημάτων συναφών με το Τμήμα Χημείας θα επιλέγονται μαθήματα, των οποίων το περιεχόμενο εμπίπτει στα παραπάνω μαθήματα του Τμήματος Χημείας του Παν. Πατρών. Στις περιπτώσεις που υποψήφιοι δεν έχουν διδαχθεί μαθήματα, των οποίων το  περιεχόμενο να εμπίπτει σε κάποιο(α) από τα παραπάνω μαθήματα, τότε αυτοί υποχρεούνται να εξεταστούν επιτυχώς σ’ αυτό(ά), για να μπορούν να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ..

Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι οποίοι ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές, για να εγγραφούν, θα πρέπει να έχουν διδαχθεί ή να εξεταστούν ανά ειδίκευση στα παραπάνω μαθήματα ή περιεχόμενα μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου.

Κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι υποψήφιοι υποχρεούνται στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μαθημάτων, την παρουσίαση σεμιναρίων και την συμμετοχή στην εργαστηριακή εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών.

Οι υποψήφιοι  μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν την αίτηση με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία) και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ηλεκτρονικά μέσω του ψηφιακού άλματος εδώ) από τη ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης  μέχρι  τις 25  Σεπτεμβρίου 2020.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
4. Αντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμιο αλλοδαπής απαιτείται η σχετική βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.
5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις.
6. Αποδεικτικό ξένης γλώσσας.
7. Δύο συστατικές επιστολές (θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας).
8. Βεβαίωση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Οι υποψήφιοι επίσης θα πρέπει να καταθέσουν και σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας τα ανωτέρω δικαιολογητικά.
Σχετικές πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα 2610996009, 21610997101
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,
URL: http://www.chem.upatras.gr

Γνωστοποιείται ότι οι υποψήφιοι θα προσέλθουν την 30η Σεπτεμβρίου 2020 και  ώρα 9:00  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος (Βόρειο Κτίριο Χημείας, ισόγειο) ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής Υποψηφίων για συνέντευξη (προς αποφυγή μετάδοσης του ιού COVID-19 υπάρχει πιθανότητα η συνέντευξη να γίνει μέσω διαδικτύου).

Πρόγραμμα Σπουδών 

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα του ΔΜΣ είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική γλώσσα. Για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα κατά τα δύο εξάμηνα (Α΄ και Β΄ εξάμηνα) και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Β΄ και Γ΄ εξάμηνα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

1. Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με Εφαρμογές στη Βιομηχανία, την Ενέργεια και Περιβάλλον

Α' Εξάμηνο 

 • Χημεία Πολυμερικών Υλικών (6 ECTS)
 • Χημεία Ανόργανων Υλικών (6 ECTS)
 • Τεχνικές Χαρακτηρισμού και Μορφοποίησης Υλικών (6 ECTS)
 • Τεχνικές Επιφανειακού Χαρακτηρισμού Υλικών (6 ECTS)
 • Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Ερευνητικού πεδίου (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β' Εξάμηνο 

 • Τεχνολογικές Εφαρμογές Πολυμερικών Υλικών (6 ECTS)
 • Τεχνολογικές Εφαρμογές Λειτουργικών Υλικών (6 ECTS)
 • Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές (6 ECTS)
 • Σχεδιασμός Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και Έναρξη Ερευνητικής Δραστηριότητας (12 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ολοκλήρωση της ερευνητικής δραστηριότητας, συγγραφή και παρουσίαση διπλωματικής εργασίας) (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

2. Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

Α' Εξάμηνο 

 • Μικρο/νανοτεχνολογία - Χημικοί Αισθητήρες (10 ECTS)
 • Διερευνώντας το Μικρόκοσμο και το Νανόκοσμο: Τεχνικές Μικροσκοπίας (10 ECTS)
 • Βιβλιογραφική Ανασκόπηση και Ερευνητική Μεθοδολογία Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β' Εξάμηνο 

 • Διερευνώντας το Μικρόκοσμο και Νανόκοσμο: Φασματοσκοπικές Μέθοδοι (10 ECTS)
 • Ειδικές Εφαρμογές της Αναλυτικής Χημείας (10 ECTS)
 • Έναρξη ερευνητικής δραστηριότητας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS  

Γ' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ολοκλήρωση της ερευνητικής δραστηριότητας, συγγραφή και παρουσίαση διπλωματικής εργασίας) (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS   

SOS: Ενημέρωση για όλα τα Δωρεάν Μεταπτυχιακά: Την ενημερωτική σελίδα για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για κάθε νέα προκήρυξη Δωρεάν Μεταπτυχιακού στην Ελλάδα, πατήστε ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ, περισσότερα Δωρεάν Μεταπτυχιακά.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών