Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 ΔΙΠΑΕ: Προκήρυξη θέσεων για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

ΔΙΠΑΕ: Προκήρυξη θέσεων για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη συνεδρίασή της 12ης Φεβρουαρίου του 2021, αποφάσισε την προκήρυξη έξι (6) θέσεων Υποψήφιων Διδακτόρων στα παρακάτω γνωστικά πεδία:

 1. Υπολογιστικές μέθοδοι για τη βελτιστοποίηση λύσεων σε προβλήματα διαχείρισης πόρων (Computational methods for optimizing solutions in resource management problems)
  (Υπεύθυνος κ. Χατζής Βασίλειος, Καθηγητής, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)
 1. Δεδομένα μεγάλης κλίμακας και επιχειρηματικά μοντέλα (Big Data and Business Model Configurations)
  (Υπεύθυνος κ. Μαδυτινός Δημήτριος, Καθηγητής, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)
 1. Στρατηγική Διοίκηση (Διερεύνηση των παραγόντων που καθορίζουν την επιλογή στρατηγικών που δεν στηρίζονται στην αγορά – non-market strategies) (Exploring the factors that drive the choice among different “non-market strategies”)
  (Υπεύθυνος κ. Θερίου Nικόλαος, Καθηγητής, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)
 1. Ανάλυση Οργανωσιακών Δικτύων (Organizational Network Analysis)
  (Υπεύθυνος κ. Θερίου Γεώργιος, Αν. Καθηγητής, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)
 1. Διαχείριση Ταλέντων (Talent Management)
  (Υπεύθυνος κ. Θερίου Γεώργιος, Αν. Καθηγητής, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)
 1. Σημασιολογικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων υγείας για την υποστήριξη της τεκμηριωμένης υγειονομικής περίθαλψης (Semantic interoperability framework in health information systems to support evidence-based healthcare)
  (Υπεύθυνος κ. Φραγγίδης Λεωνίδας, Επ. Καθηγητής, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω ταχυδρομείου  ή Courier μέχρι και την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (κα. Βεργοπούλου Όλγα, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστημιούπολη Καβάλας, Άγιος Λουκάς, Τ.Κ. 654 04 Καβάλα, τηλ.: 2510 462 310, email. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ):

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


 • Σχετική αίτηση 
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα των τίτλων σπουδών. Στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα της αλλοδαπής, αυτοί πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Βεβαιώσεις αναλυτικής βαθμολογίας για κάθε τίτλο σπουδών.
 • Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.
 • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, βεβαιώσεις σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας.
 • Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών και προτεραιοτήτων, σε περίπτωση που ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις της προκήρυξης.
 • Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
 • Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές αναγνωρισμένου ιδρύματος της ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Δύο φωτογραφίες.
 • Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το σχετικό αρχείο προτύπου που συνοδεύει την παρούσα προκήρυξη.

Οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής, οι πρόσθετες υποχρεώσεις των Υποψηφίων Διδακτόρων, οι ρήτρες, τα παραδοτέα και τα χρονικά περιθώρια περάτωσης των διατριβών των Υποψηφίων Διδακτόρων αναφέρονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (παρατίθεται παρακάτω) του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Τεύχος Β’ ΦΕΚ 3694/03.09.2020), ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας προκήρυξης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή στους υπεύθυνους καθηγητές των παραπάνω γνωστικών πεδίων. 

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών 

Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής Διδακτορικών Σπουδών Έρευνας σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/ και στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Με τον  παρόντα Κανονισμό καθορίζονται η δομή, η λειτουργία και οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) καθώς και οι διαδικασίες εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το θεσμικό πλαίσιο, όπως εκάστοτε ισχύει, διέποντας την οργάνωση και λειτουργία του τρίτου κύκλου σπουδών του οικείου Τμήματος και προσδιορίζοντας τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις οργάνωσης των Διδακτορικών Σπουδών.

Άρθρο 2
Στόχος

1. Οι διδακτορικές σπουδές αποβλέπουν αφενός στην παραγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και αφετέρου στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της εκπαίδευσης και των εφαρμογών. Οι απόφοιτοι των διδακτορικών προγραμμάτων προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό δυναμικό της Ελλάδας και του εξωτερικού.

2. Παράλληλα, το διδακτορικό πρόγραμμα αποτελεί για το Τμήμα, αλλά και για το Πανεπιστήμιο συνολικά, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς αναγνώρισης και συμβάλλει στην αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής, με έμφαση στη δημοσίευση της επιστημονικής έρευνας που συντελείται στο πλαίσιό του.

Άρθρο 3
Νομικό και θεσμικό πλαίσιο - Όργανα διοίκησης

1. Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, τις ισχύουσες λοιπές σχετικές νομικές διατάξεις και αποφάσεις, καθώς και τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Τυχόν θέματα τα οποία δεν προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό και αφορούν στη γενικότερη διαδικασία εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής ρυθμίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας κατά περίπτωση.

Τα όργανα διοίκησης του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, είναι η Σύγκλητος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας και η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

α. Η Σύγκλητος είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα του προγράμματος διδακτορικών σπουδών.

Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με τον τρίτο κύκλο σπουδών δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα και εγκρίνει τον Κανονισμό Εκπόνησης Διδακτορικών Σπουδών του κάθε Τμήματος.

β. Η Συνέλευση του Τμήματος είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να καταρτίζει και να υποβάλλει στη Σύγκλητο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος προτάσεις για τη σύνταξη, τροποποίηση ή αναθεώρηση του Κανονισμού Εκπόνησης Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

Συγκεκριμένα η Συνέλευση του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

βα. Προκηρύσσει το διαγωνισμό επιλογής υποψήφιων διδακτόρων.

ββ. Καθορίζει τα γνωστικά πεδία και τον αριθμό εισακτέων ανά πεδίο, ανά ακαδημαϊκό έτος, καθώς επίσης και τα κριτήρια αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής.

βγ. Αναθέτει σε τριμελείς επιτροπές που αποτελούνται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος (σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4485/2017) την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και τη σύνταξη υπομνήματος προς τη Συνέλευση του Τμήματος η οποία περιλαμβάνει Πινάκων Επιτυχόντων.

βδ. Ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη των τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών για την επίβλεψη κάθε διδακτορικής διατριβής και τα μέλη των επταμελών εξεταστικών επιτροπών.

βε. Εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις προόδου των Υποψήφιων Διδακτόρων.

βστ. Ορίζει τη γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής.

βζ. Απονέμει τα Διδακτορικά Διπλώματα.

βη. Διευθετεί κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις επιμέρους διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του παρόντος κανονισμού.

2. Σε περίπτωση εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη από διαφορετικά Τμήματα του πανεπιστημίου ή διαφορετικά Ιδρύματα, τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήματος ασκεί η Ειδική Διατμηματική ή Διιδρυματική Επιτροπή, οι οποίες συγκροτούνται και λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 4
Υποψήφιοι

1. Οι υποψήφιοι φοιτητές του διδακτορικού προγράμματος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας πρέπει να έχουν τα εξής κατ’ ελάχιστον τυπικά προσόντα:

α. Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

β. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4485/2017.

γ. Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις ξένες γλώσσες (CEFR).

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ακαδημαϊκής αριστείας, και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. Κριτήρια για την αιτιολόγηση της ακαδημαϊκής αριστείας αποτελούν σωρευτικά οι προϋποθέσεις:

α. Άριστη βαθμολογία προπτυχιακού τίτλου σπουδών ΑΕΙ.

β. Τουλάχιστον δύο (2) αυτοδύναμες δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά με σύστημα κριτών.

γ. Τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε Ερευνητικό Κέντρο ή/και Ινστιτούτο του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α’ 258).

Άρθρο 5
Υποβολή αιτήσεων, Προκήρυξη για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

1. Το Τμήμα μπορεί να προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, οι οποίες δημοσιοποιούνται δια του ημερήσιου τύπου και αναρτώνται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος. Προκηρύξεις μπορεί να επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

2. Στην προκήρυξη αναφέρονται:

α. Τα προτεινόμενα ενδεικτικά γνωστικά / ερευνητικά πεδία ή θέματα των προς πλήρωση θέσεων και οι αντίστοιχοι Επιβλέποντες Καθηγητές.

β. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής των Υποψηφίων Διδακτόρων.

γ. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσμίες και οι διαδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων.

δ. Πρόσθετες υποχρεώσεις των Υποψηφίων Διδακτόρων, ρήτρες, τυχόν παραδοτέα και χρονικά περιθώρια περάτωσης των διατριβών.

ε. Κάθε άλλη παροχή πληροφόρησης την οποία η Συνέλευση του Τμήματος κρίνει απαραίτητη.

στ. Βάσει του εδαφίου 3 του άρθρου 42 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), η προκήρυξη ορίζει επιπλέον διαδικασίες και κριτήρια από εκείνα που προβλέπονται στον άνω νόμο και τον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών.

3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από κάθε υποψήφιο είναι τα εξής:

α. Σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.

β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

γ. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών. Στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα της αλλοδαπής, αυτοί πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όπου είναι δυνατόν βεβαίωση από το Τμήμα προέλευσης του υποψηφίου, στην οποία να αναγράφεται ο μέσος όρος ή η κατανομή των βαθμών πτυχίου του Τμήματος προέλευσης του υποψηφίου.

δ. Βεβαιώσεις αναλυτικής βαθμολογίας για κάθε τίτλο σπουδών.

ε. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

στ. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, βεβαιώσεις σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας.

ζ. Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων, σε περίπτωση που ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις της προκήρυξης.

η. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

θ. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές αναγνωρισμένου ιδρύματος της ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάξαντες τις οποίες οι ίδιοι οι συντάξαντες τις αποστέλλουν απευθείας στη γραμματεία του Τμήματος (ονοματεπώνυμο, τίτλος , διεύθυνση και τηλέφωνο του συντάξαντος θα πρέπει να αναγράφονται και στην αίτηση του υποψηφίου).

ι. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

ια. Δύο φωτογραφίες.

ιβ. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής στην ελληνική γλώσσα, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

ια. Τίτλο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

ιβ. Θεματική Περιοχή/Περιοχές («Areas of interest») και από δύο (2) έως πέντε (5) Λέξεις - Κλειδιά («Keywords»).

ιγ. Συνοπτική περιγραφή του θέματος.

ιδ. Σύνοψη των κατά κρατούσα επιστημονική πρακτική, αντιλήψεων σχετικά με το προτεινόμενο θέμα («Literature Review»).

ιε. Συνεισφορά και πρωτοτυπία της προτεινόμενης διατριβής («Contribution to Knowledge»).

ιστ. Βασικό σκοπό, στόχους και ερευνητικές προτάσεις της διδακτορικής διατριβής.

ιζ. Μεθοδολογία Έρευνας («Research Methodology»).

ιη. Προσδιορισμό προβλεπόμενης διάρκειας των βασικών επιμέρους φάσεων/ σταδίων εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, όπως λ.χ. βιβλιογραφική ανασκόπηση, συλλογή και επεξεργασία ερευνητικού υλικού.

ιθ. Συνάφεια του προτεινόμενου θέματος με τις σπουδές και το συνολικό ακαδημαϊκό (ερευνητικό / συγγραφικό / διδακτικό) έργο του υποψηφίου.

ιι. Βαθμός ωριμότητας του θέματος της προτεινόμενης διατριβής.

ιια. Βιβλιογραφικές αναφορές, οι οποίες θα εμφανίζονται στην πρόταση («References»).

Στην αίτηση αναγράφεται επίσης η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής, ο οποίος ανήκει σε όσους έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού.

4. Η διοικητική υποστήριξη των Διδακτορικών Σπουδών γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος στην οποία και τηρείται αρχείο με ατομική μερίδα για κάθε υποψήφιο διδάκτορα, όπου καταγράφεται κάθε σχετικό στοιχείο με τις σπουδές του.

Άρθρο 6
Αξιολόγηση αιτήσεων

1. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, και ορίζει μία τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων.

Κάθε τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.Η σύσταση της τριμελούς

συμβουλευτικής επιτροπής μπορεί να τροποποιηθεί μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής μπορεί να αλλάξει κατόπιν αιτήσεως του υποψηφίου και απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος.

2. Η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο καθορίζει το θέμα της διατριβής εντός εξήντα (60) ημερών από την αποδοχή της αίτησής του.

3. Αλλαγή, τροποποίηση ή εξειδίκευση του τίτλου μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Αν η Συνέλευση κρίνει ότι η αλλαγή στον τίτλο είναι σημαντική, τότε θεωρείται νέα διατριβή και ο υποψήφιος δεν μπορεί να την ολοκληρώσει πριν την παρέλευση τηςελάχιστης χρονικής διάρκειας (βλ. επόμενη παράγραφο)  από την ημέρα που ενεκρίθη η αλλαγή. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος διδάκτορας βρίσκεται σε συστηματική συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή και την τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή. Η Συνέλευση κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης της τελευταίας δύναται να επιτρέψει στον υποψήφιο να εργασθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα υπό την επίβλεψη Καθηγητή Πανεπιστημίου της αλλοδαπής. Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει μέρος της έρευνάς του σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού προκειμένου να εξοικειωθεί με το διεθνές σύστημα αξιολόγησης και τεκμηρίωσης της επιστημονικής γνώσης. 

4. Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών, οι τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών αναρτώνται από την Γραμματεία στον διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 7
Διάρκεια εκπόνησης Διδακτορικών Σπουδών

1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Η μέγιστη παραμονή του φοιτητή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ορίζεται στα έξι (6) χρόνια μετά τη ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής (πλέον των περιόδων που ο φοιτητής δικαιολογημένα απουσιάζει από το πρόγραμμα λόγω ασθένειας ή άλλου σοβαρού λόγου, και εφόσον έχει πάρει αναστολή φοίτησης από τη Συνέλευση του Τμήματος).

Μετά την παρέλευση των τεσσάρων (4) ετών χρειάζεται ειδική δικαιολόγηση από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, καθώς και υποβολή χρονοδιαγράμματος που να τεκμηριώνει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης σε δύο (2) το πολύ ακόμη έτη. Ειδικά για τους υποψηφίους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ’ εξαίρεση χωρίς να είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ., το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ενώ σε αυτή τη περίπτωση η μέγιστη παραμονή του φοιτητήστο πρόγραμμα ορίζεται στα τέσσερα συν τρία (4+3) έτη.

2. Ο υποψήφιος διδάκτορας δικαιούται να ζητήσει αναστολή σπουδών μια φορά κατά την διάρκεια των σπουδών του. Το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από δύο (2) έτη. Η Συνέλευση του Τμήματος κρίνει τη σπουδαιότητα των λόγων της
αιτούμενης αναστολής και εφ’ όσον γίνουν αποδεκτοί, ο υποψήφιος μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του μετά το χρονικό διάστημα της αναστολής αλλά σύμφωνα με τους τότε ισχύοντες όρους.

3. Η υπέρβαση της μέγιστης χρονικής διάρκειας εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής συνιστά λόγο διαγραφής από τα Μητρώα των υποψήφιων διδακτόρων τουΤμήματος με απόφαση της Συνέλευσης που κοινοποιείται υποχρεωτικά στην τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και τον υποψήφιο.

Άρθρο 8
Δικαιώματα υποψηφίων διδακτόρων

1. Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν.

2. Οι υποψήφιοι διδάκτορες διατηρούν, μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στους οικείους Κανονισμούς. Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.

3. Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν γραπτώς προς τη Συνέλευση του Τμήματος, ενστάσεις για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.

Άρθρο 9
Διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής - Υποχρεώσεις υποψηφίων διδακτόρων.

1. Μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών και το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία συγκρότησης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ο Υποψήφιος υποχρεούται να δώσει γραπτές εξετάσεις σε τρία (3) μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου. Κάθε ένα από τα ορισθέντα μαθήματα εξετάζεται από δυο μέλη του Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστεί ο κάθε Υποψήφιος, οι εξεταστές, η αντίστοιχη εξεταστέα ύλη και τα προτεινόμενα συγγράμματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Τα μαθήματα και οι εξεταστές, προτείνονται από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Το αποτέλεσμα των εξετάσεων κρίνεται ως «Επιτυχές» είτε ως «Ανεπιτυχές».

Για την περίπτωση υποψηφίου διδάκτορα μη κατόχου Δ.Μ.Σ. υποχρεούται να δώσει γραπτές εξετάσεις σε οκτώ (8) μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου.

2. Ο υποψήφιος διδάκτορας θα πρέπει να ανανεώνει την εγγραφή του ανά ακαδημαϊκό έτος, μέσω την υποβολής και έγκρισης της ετήσιας έκθεσης προόδου.

Οι εκθέσεις προόδου υποβάλλονται στην τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν θετικής εισήγησης της τριμελούς επιτροπής. Σε περίπτωση αρνητικής εισήγησης, η οποία θα πρέπει να προσυπογράφεται από τουλάχιστον δύο μέλη της τριμελούς επιτροπής, ο υποψήφιος διδάκτορας μπορεί να υποβάλει διορθωμένη έκθεση προόδου εντός εξαμήνου.

3. Ο υποψήφιος διδάκτορας, αφού υποβάλλει την ετήσια έκθεση προόδου, παρουσιάζει προφορικά ενώπιον της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής την πορεία της διδακτορικής διατριβής του. Η αναλυτική έκθεση προόδου μαζί με την εισήγηση επ’ αυτής της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ανακοινώνονται στη Συνέλευση του Τμήματος και καταχωρούνται στον ατομικό του φάκελο στη Γραμματεία του Τμήματος.

4. Η προφορική παρουσίαση της προόδου της διδακτορικής έρευνας γίνεται για όλους τους υποψήφιους διδάκτορες σε οργανωμένη ημερίδα, η οποία είναι ανοικτή στο κοινό. Η ημερίδα λαμβάνει χώρα μία φορά τον χρόνο στις οικείες εγκαταστάσεις του Τμήματος κατά το χειμερινό εξάμηνο τον μήνα Δεκέμβριο. Η ανοιχτή παρουσίαση της προόδου της διδακτορικής έρευνας όλων των υποψηφίων διδακτόρων δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές και ιδιαίτερα στους νεοεισαχθέντες πρωτοετείς να έρθουν σε επαφή με την έρευνα που υλοποιείται στο Τμήμα.

5. Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να επιδεικνύουν εξωστρεφή προσανατολισμό και επικοινωνία με τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα συμμετέχοντας, όσον είναι δυνατόν, σε σεμινάρια διδακτορικών φοιτητών ή επιστημονικά συνέδρια και επιδιώκοντας την αναγνώριση της έρευνάς τους με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών.

6. Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να παρέχουν επικουρικό έργο στο Τμήμα που περιλαμβάνει υποχρεωτική φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του Τμήματος τουλάχιστον είκοσι (20) ωρών εβδομαδιαίως κατανεμημένες σε τουλάχιστον τρείς ημέρες της εβδομάδας, συμμετοχή στις εποπτείες εξετάσεων (στο προπτυχιακό ή/ και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Τμήματος) και ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος στις παρακάτω κατηγορίες έργου:

α) Φροντιστηριακή διδασκαλία και ασκήσεις.

β) Επίβλεψη προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών εργασιών.

7. Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στα ερευνητικά σεμινάρια που οργανώνει το Τμήμα ή/και τα ερευνητικά του εργαστήρια.

8. Ο υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία αξιολόγησης του διδακτορικού προγράμματος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας που προβλέπεται στο άρθρο 44 του ν. 4485/2017 και στις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, καθώς και διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας, οι οποίες προβλέπονται στον ν. 4009/2011.

9. Στην περίπτωση που ο επιβλέπων καθηγητής κρίνει ότι ο υποψήφιος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, του αποστέλλει έγγραφη υπόμνηση με κοινοποίηση στον Πρόεδρο του Τμήματος και του δίνεται χρόνος ενός εξαμήνου να συμμορφωθεί. Εάν και μετά την υπόμνηση, ο επιβλέπων καθηγητής κρίνει ότι ο υποψήφιος διδάκτορας εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος τη διαγραφή του συγκεκριμένου υποψηφίου διδάκτορα από το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του Τμήματος.

Άρθρο 10
Περάτωση Διδακτορικών Σπουδών

1. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος υποβάλει αίτηση για τη δημόσια υποστήριξη και αξιολόγησή της. Η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται από τον υποψήφιο στην τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή δια της Γραμματείας του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Αναγκαία αλλά όχι και ικανή προϋπόθεση για την έγκρισή της, συνιστά η δημοσίευση τουλάχιστον δύο πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, καταχωρημένα σε έγκυρη βάση (ISI, ABS, AMS), στις όποιες ο υποψήφιος οφείλει να είναι πρώτος συγγραφέας και να αποδεικνύεται ότι έχουν υλοποιηθεί στο οικείο Τμήμα.

Αν η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος ζητώντας τον ορισμό επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής.

Αν η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή απορρίψει την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος με κοινοποίηση στον υποψήφιο. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος αφού προβεί στις απαιτούμενες βελτιώσεις, διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει εκ νέου αίτηση για τη δημόσια υποστήριξη και αξιολόγηση της διδακτορικής του διατριβής, μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριώνμηνών.

2. Στην επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν τα μέλη της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 13 του παρόντος κανονισμού, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, που πληρούν τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 13 του παρόντος κανονισμού.

Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να είναι Καθηγητές, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο οικείο Τμήμα. Όλα τα μέλη της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή του.

3. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον υποψήφιο διδάκτορα. Η παρουσίαση δε ξεπερνά τον συνήθη χρόνο μιας ακαδημαϊκής διάλεξης, δηλαδή 45 λεπτά της ώρας. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, υποβάλλονται σχετικές ερωτήσεις από τα μέλη της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης.

4. Στη συνέχεια, η Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια μπορεί:

(α) να την εγκρίνει όπως έχει υποβληθεί, ή
(β) να ζητήσει ήσσονος ή μείζονος σημασίας τροποποιήσεις, ή
(γ) να αρνηθεί την έγκρισή της, με πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της.

Η αξιολόγηση της επίδοσης του υποψηφίου φέρει ένα από τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς:

- καλώς,
- λίαν καλώς,
- άριστα.

Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής που έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα με την παρ. 2, μπορεί να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.

5. Στην περίπτωση θετικής απόφασης αυτή ανακοινώνεται στον υποψήφιο. Στην περίπτωση στην οποία απαιτούνται ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις, εγκρίνει την τροποποιημένη διατριβή η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή. Το χρονικό διάστημα για την υποβολή των διορθωμένων αντιτύπων της διατριβής στην τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία εξέτασης. Στην περίπτωση στην οποία απαιτούνται μείζονος σημασίας τροποποιήσεις, την τροποποιημένη διατριβή εγκρίνει η επταμελής Εξεταστική Επιτροπή. Η επικοινωνία μεταξύ των μελών της μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικών μέσων ή τηλεδιάσκεψης. Το χρονικό διάστημα για την υποβολή των διορθωμένων αντιτύπων της διατριβής στην επταμελή Εξεταστική Επιτροπή δεν υπερβαίνει τους επτά (7) μήνες από την ημερομηνία της εξέτασης. Σε περίπτωση διαπίστωσης βαθύτερων αδυναμιών στη διδακτορική διατριβή, και εφόσον η επταμελής Εξεταστική Επιτροπή κρίνει ότι το έργο που έχει υλοποιηθεί είναι σημαντικό, είναι δυνατόν να προταθεί η επανυποβολή και επανεξέταση της διατριβής σε διάστημα όχι μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία της πρώτης εξέτασης.

Μετά τις τροποποιήσεις κινείται εκ νέου η διαδικασία εξέτασης της διατριβής. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης και δεύτερη φορά, λήγει οριστικά η σχέση του υποψήφιου διδάκτορα με το Τμήμα. Τελικά συντάσσεται το πρακτικό υποστήριξης, κρίσης και αξιολόγησης της διδακτορικής διατριβής από τον επιβλέποντα Καθηγητή, υπογράφεται από τα παρόντα μέλη της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και υποβάλλεται μέσω της Γραμματείας στη Συνέλευση του Τμήματος

6. Η επταμελής Εξεταστική Επιτροπή τηρεί πρακτικά, στα οποία περιέχονται οι γνώμες όλων των μελών της σχετικά με την πρωτοτυπία και συμβολή της διατριβής, η αιτιολογημένη θετική ή αρνητική ψήφος κάθε μέλους και η τελική απόφαση της εξεταστικής επιτροπής. Η επίσημη αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, με βάση τα πρακτικά της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

7. Μετά την επιτυχή δημόσια υποστήριξη της διατριβής ο υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να καταθέσει ένα (1) αντίγραφό της σε έντυπη μορφή, καθώς και εκτενή περίληψή της στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος. Επίσης, ο υποψήφιος οφείλει να αναρτήσει ηλεκτρονικά τη διατριβή του στο πληροφοριακό σύστημα της Βιβλιοθήκης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. καθώς και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να αναρτηθεί ηλεκτρονικά η διατριβή στο πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

8. Η διδακτορική διατριβή οφείλει να είναι συνεπής με τις συνήθεις ακαδημαϊκές πρακτικές.

Εάν διαπιστωθούν ζητήματα μη συμβατά με τους κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, π.χ. λογοκλοπή, ο υποψήφιος διδάκτορας χάνει αυτόματα και οριστικά την ιδιότητά του και διακόπτεται κάθε σχέση του με το Τμήμα. Η λογοκλοπή απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση και το Τμήμα διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει τίτλο ή να αναστείλει οριστικά τίτλο που έχει απονεμηθεί, σε περίπτωση που ο υποψήφιος ή αναγορευθής αποδειχθεί έστω και εκ των υστέρων ότι έχει επιτελέσει λογοκλοπή.

Επιπλέον, το περιεχόμενο της διδακτορικής διατριβής οφείλει να είναι πρωτότυπο και να αποτελεί διακριτή συμβολή στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης - έρευνας. Η διδακτορική διατριβή οφείλει να είναι ένα πλήρες και αυτοτελές επιστημονικό έργο, το οποίο να μπορεί να δημοσιευτεί εξ ολοκλήρου με τη μορφή βιβλίου.

Άρθρο 11
Διαγραφή υποψηφίων διδακτόρων

1. Είναι δυνατή η διαγραφή υποψήφιου διδάκτορα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, για λόγο αναφερόμενο στην επιστημονική πρόοδο της διαδικασίας εκπόνησης της διατριβής του, προκύπτουσα και από τις ετήσιες εκθέσεις προόδου ή για άλλο σπουδαίο λόγο (ΣτΕ 5957/1995, 7μελούς, ΝΣΚ 166/2011, 294/2011, 237/2014), ο οποίος, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να αφορά στο πρόσωπο του υποψήφιου διδάκτορα, και να συνάπτεται με υπαίτια συμπεριφορά αυτού.

Μεταξύ των λόγων για τη διαγραφή περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι:

α. Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντιγραφή μέρους εργασιών άλλων επιστημόνων χωρίς αναφορά σε αυτούς.

β. Δράσεις του υποψήφιου διδάκτορα που εκθέτουν και ζημιώνουν το Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα στο οποίο φιλοξενείται.

γ. Ανεπαρκής πρόοδος του υποψήφιου διδάκτορα, η οποία τεκμηριώνεται με δυο (2) τουλάχιστον συνεχείς αρνητικές εισηγήσεις της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής επί των ετησίων Εκθέσεων Προόδου, ή σε περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτωρ δεν ανταποκρίνεται στις επικουρικές υπηρεσίες που του έχουν ανατεθεί από το Τμήμα.

2. Ο υποψήφιος διδάκτορας μπορεί να διαγραφεί κατόπιν αιτήσεως του και μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

3. Ο υποψήφιος διδάκτορας διαγράφεται όταν έχει υπερβεί το μέγιστο χρόνο ολοκλήρωσης της διατριβής που έχει θεσπίσει το Τμήμα μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Άρθρο 12
Αναγόρευση διδακτόρων

1. Η Συνέλευση του Τμήματος αναγορεύει τον υποψήφιο διδάκτορα σε συνεδρίαση της. Ο Πρόεδρος του Τμήματος θέτει υπόψη του Σώματος το πρακτικό που πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας προφορικής παρουσίασης και αξιολόγησης της διδακτορικής διατριβής, και ακολουθεί η αναγόρευση του υποψηφίου σε Διδάκτορα του Τμήματος.

2. Η τελετή ορκωμοσίας και καθομολόγησης, καθώς και ο τύπος, η μορφή και το περιεχόμενο του διδακτορικού διπλώματος του διδάκτορος ακολουθεί τα πρότυπα σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

3. Ο υποψήφιος διδάκτορας, πριν από την ορκωμοσία και καθομολόγησή του, μπορεί να αιτηθεί χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς περάτωσης. Στον διδάκτορα χορηγείται αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος. Το διδακτορικό δίπλωμα υπογράφεται από τον Πρύτανη και τον Πρόεδρο του Τμήματος.

4. Επιπλέον του τίτλου του Διδακτορικού Διπλώματος χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος.

Άρθρο 13
Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής

1. Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/
2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο επιβλέποντα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος, την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής και ορίζει τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της. Στην επιτροπή του προηγούμενου εδαφίου μετέχουν ως μέλη, ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή ή επίκουρου από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την διδακτορική διατριβή. Στη συμβουλευτική επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του οικείου Τμήματος.

3. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα και γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, διαφορετικά σε ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών. Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής.

4. Αντίστοιχα σε περίπτωση κατά την οποία εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί μέλος της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής να τελέσει τα καθήκοντα του για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, δύναται να προβεί σε ανασυγκρότηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

5. Το ανώτατο όριο επίβλεψης διδακτορικών διατριβών ανά μέλος ΔΕΠ του Τμήματος είναι:

α. Πέντε (5) διατριβές εφόσον διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) πλήρη έτη διδασκαλίας σε ΠΜΣ και έχει επιβλέψει επιτυχώς ως πρώτος επιβλέπων (από την αρχή έως την ολοκλήρωση της διατριβής), τουλάχιστον μια διδακτορική διατριβή.

β. Τρεις (3) διατριβές εφόσον διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) πλήρη έτη διδασκαλίας σε ΠΜΣ.

Οι περιπτώσεις συνεπίβλεψης διδακτορικών διατριβών ως μέλος τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής δεν προσμετρούνται στο σύνολο. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος η Συνέλευση δύναται να αναθέσει την επίβλεψη σε ένα από τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Άρθρο 14
Συνεπίβλεψη διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας δύναται να συνεργάζεται με Τμήματα Α.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών, για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη. Στην περίπτωση αυτή, τη διοικητική ευθύνη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής αναλαμβάνει ένα από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, ορίζεται ένας επιβλέπων από κάθε συνεργαζόμενο ίδρυμα/φορέα και η εκπόνηση της διατριβής διαρκεί τουλάχιστον τρία (3) έτη από τον ορισμό των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π./ερευνητών. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης της διατριβής, από την επιλογή του υποψήφιου διδάκτορα έως και την απονομή του διδακτορικού τίτλου, καθώς και η χορήγηση ενιαίου ή χωριστού τίτλου σε περίπτωση συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων, προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα Τμήματα/φορείς και εγκρίνεται από την οικεία Σύγκλητο και τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων.

Άρθρο 15
Πνευματικά Δικαιώματα

Οι διδακτορικές διατριβές συνιστούν πρωτότυπα έργα των υποψήφιων διδακτόρων που υποβάλλονται προς κρίση στις αρμόδιες ακαδημαϊκές επιτροπές αξιολόγησης. Απηχούν, συνεπώς, τις απόψεις των συγγραφέων και όχι των επιβλεπόντων. Ο υποψήφιος διδάκτορας, ο επιβλέπων καθηγητής και το πανεπιστήμιο κατέχουν από κοινού τα πνευματικά δικαιώματα της διδακτορικής διατριβής, ηθικά και περιουσιακά, ως δημιουργοί του έργου. Κατά τη δημοσίευση σε οποιαδήποτε μορφή ή χρήση μέρους ή του συνόλου της διατριβής, πρέπει να αναφέρεται από τους διδάκτορες, το όνομα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, της Σχολής και του Τμήματος στο οποίο εκπονήθηκε η διατριβή, καθώς και τα ονόματα και οι ιδιότητες των μελών της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος δύναται να κάνει χρήση των έργων αυτών για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, μόνο εφόσον αναφέρονται η πηγή και ο δημιουργός του έργου. Τα πνευματικά δικαιώματα διδακτορικών διατριβών που εκπονούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων, ενδέχεται να υπόκεινται σε περιορισμούς, σύμφωνα με τους όρους υλοποίησης των έργων. Οι συγγραφείς της διατριβής, οι επιβλέποντες και οι τίτλοι των ολοκληρωμένων διατριβών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Κατά τα ακαδημαϊκώς ισχύοντα, η λογοκλοπή ολοκληρωμένης εργασίας οποιουδήποτε τύπου ή μεμονωμένων ιδεών και αποσπασμάτων από εργασίες τρίτων, δηλαδή η προσπάθεια να ιδιοποιηθεί κάποιος
με ακαδημαϊκά ανέντιμο τρόπο εργασίες, αποσπάσματα εργασιών, κείμενα ή ιδέες τρίτων, απαγορεύεται ρητά.

Παράρτημα

Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Προς: το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
Ονοματεπώνυμο:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνα:
E-mail:
Ταυτότητα της Προτεινόμενης Διατριβής
Προτεινόμενος Τίτλος (Ελληνικά και Αγγλικά):
Θεματική Περιοχή:
Λέξεις - Κλειδιά (από 2 έως 5):
Γλώσσα συγγραφής:
Προτεινόμενος επιβλέπων:
Συνοπτική περιγραφή του προτεινόμενου θέματος
(200-400 λέξεις):
Αναλυτικά Στοιχεία της Πρότασης

Α. Συνοψίστε τις κρατούσες επιστημονικές αντιλήψεις και τη διαθέσιμη πρόσφατη βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα που προτείνετε. Εξηγείστε με ποιον τρόπο η προτεινόμενη διατριβή τις αναπτύσσει περαιτέρω, τις διορθώνει ή τις μεταβάλλει (1.000 - 1.500 λέξεις)

Β. Διευκρινίστε σε τι ακριβώς έγκειται η σημασία/χρησιμότητα και η πρωτοτυπία της προτεινόμενης διατριβής (300 - 500 λέξεις)

Γ. Εξηγήστε τους βασικούς στόχους και τα προτεινόμενα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας σας. (200 - 400 λέξεις).

Δ. Διευκρινίστε την ερευνητική μεθοδολογία που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε. Δικαιολογήστε την καταλληλότητά της για τους στόχους της εργασίας σας (500 - 900 λέξεις).

Ε. Προσδιορίστε το χρονοδιάγραμμα της προβλεπόμενης διάρκειας των βασικών εργασιών/σταδίων εκπόνησης της διατριβής, όπως λ.χ. βιβλιογραφική ανασκόπηση, συλλογή και επεξεργασία πρωτογενούς ερευνητικού υλικού, διεξαγωγή πειραμάτων ή σεναρίων, σχεδιασμός λογισμικού, υποβολή αναλυτικού πλάνου συγγραφής, συγγραφή των κεφαλαίων/μερών της διατριβής. (200 - 600 λέξεις)

ΣΤ. Διευκρινίστε το βαθμό ωριμότητας του θέματος της προτεινόμενης διατριβής (λ.χ. προηγούμενες σχετικές επιστημονικές σας εργασίες/έρευνες/εφαρμογές ή επαγγελματικές δραστηριότητες, εάν υπάρχουν). (200 - 400 λέξεις)

Ζ. Διευκρινίστε τη συνάφεια του προτεινόμενου θέματος με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών σας και το συνολικό ακαδημαϊκό (ερευνητικό/συγγραφικό/ διδακτικό) ή επαγγελματικό έργο σας (200 - 400 λέξεις).

Η. Βιβλιογραφικές αναφορές, οι οποίες εμφανίζονται στην παρούσα ερευνητική πρόταση.

Άρθρο 16
Μεταβατικές Διατάξεις

Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, οι αρμοδιότητες της Συγκλήτου και του Πρυτάνεως, ασκούνται από τη Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και τον Πρόεδρό της, αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4610/2019, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4653/2020.

Οποιοδήποτε θέμα προκύπτει στο μέλλον, στο πλαίσιο του μεταβατικού διαστήματος λειτουργίας της Διοικούσας Επιτροπής, το οποίο δεν ρυθμίζεται με τον παρόντα Κανονισμό ή τον τροποποιεί, θα αντιμετωπίζεται με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος και της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Την ενημερωτική σελίδα με όλες τις προκηρύξεις διδακτορικών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις προκηρύξεις διδακτορικών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών