33η Συνεδρίαση Συγκλήτου Ακαδημαϊκού έτους (2020-2021) - Θέματα προς συζήτηση

33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΟΛΑ ΟΣΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


Πρόσκληση Μελών της Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 15-7-2021 ώρα 9.00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη (327/24-9-2020 ΑΔΑ: ΨΧ2Υ46ΨΖ2Ν-ΛΚ5 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων)

Σε περίπτωση απουσίας του τακτικού μέλους, παρακαλούμε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Συνεδρίαση 33η ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 της 15ης Ιουλίου 2021

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 • Ζητήματα που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία και τον εμβολιασμό.
 • Παράταση εξαμήνων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 έως την 30η-7-2021, καθώς και της λειτουργίας των Συλλογικών Οργάνων.
 • Κατανομή 176 θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2019-2022»

(διανέμεται)

 • Ανασυγκρότηση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας μετά το διορισμό νέου μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα.
 • Ορισμός εκπροσώπου του ΕΚΠΑ στην UNESCO.
 • Πόρισμα Προκαταρκτικής Εξέτασης για διερεύνηση αναφερομένων σε επιστολή Διευθυντή  Εργαστηρίου.

(διανέμεται το πόρισμα της Προκαταρκτικής Εξέτασης. Τα μέλη της Συγκλήτου μπορούν να λάβουν γνώση του περιεχομένου του φακέλου στη Γραμματεία της Συγκλήτου δοθέντος ότι το θέμα εμπίπτει στη νομοθεσία περί προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων)

Β. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 • Πρόταση Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για συμφωνία συνεργασίας του ΕΚΠΑ με το Πανεπιστήμιο William and Mary των Η.Π.Α.

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 • Εισήγηση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας & Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών για συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία των Λαών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με έμφαση στους Μέσους Χρόνους»
 • Έγκριση μετακίνησης του κ. Φώτιου Κουμπουλή καθηγητή πρώτης βαθμίδας από το Γενικό Τμήμα στο Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας. Μεταφορά κενής οργανικής θέσης.
 • Έγκριση μετακίνησης του κ. Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Γενικού Τμήματος στο Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας. Μεταφορά κενής οργανικής θέσης.
 • Έγκριση μετακίνησης του κ. Λάμπρου Σαράκη αναπληρωτή καθηγητή του Γενικού Τμήματος στο Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας. Μεταφορά κενής οργανικής θέσης
 • Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης λέκτορα εφαρμογών που κατέχει ο κ. Ελευθέριος Τσαμπάσης σε προσωποπαγή θέση λέκτορα.

(διανέμονται)

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 • Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με τίτλο «Εργαστήριο Ιταλικής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας», μετά εισήγηση Συνέλευσης Τμήματος. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού.

(διανέμεται)

 • Καθορισμός εσωτερικών κανονισμών των Εργαστηρίων: α) Αστροφυσικής και β) Αστρονομίας του Τομέα Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής του Τμήματος Φυσικής.

(διανέμεται)

 • Καθορισμός εσωτερικού κανονισμού του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Φυσικής του Τομέα Ηλεκτρονικής Φυσικής και Συστημάτων του Τμήματος Φυσικής.

(διανέμεται)

 • Εισήγηση του Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. για ένταξη ξενόγλωσσων μαθημάτων του CIVIS, ως μαθημάτων επιλογής, στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

(διανέμεται)

 • Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

(διανέμεται)

 • Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

(διανέμεται)

 • Επικαιροποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

(διανέμεται)

 • Εισήγηση του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας για τροποποίηση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος

(διανέμεται)

 • Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

(διανέμεται)

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

 • Ίδρυση ΔΠΜΣ με τίτλο «Αρχαιολογία και Γεωεπιστήμες» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος.
 • Ίδρυση ΔΠΜΣ με τίτλο «Αρχαία Ελληνική Γραφή: Φορείς και Περιεχόμενο» του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ και του Τμήματος Φιλολογίας ΕΚΠΑ.
 • Ίδρυση ΠΜΣ  με τίτλο «Λαϊκός  Πολιτισμός και Λογοτεχνία -  Γεώργιος  Α. Μέγας» στο Τμήμα Φιλολογίας.
 • Ίδρυση ΠΜΣ με τίτλο «Ψυχική Υγεία» στο Τμήμα Νοσηλευτικής.
 • Έγκριση Κανονισμού του ΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής με τίτλο «Καρδιοπνευμονική Αποκατάσταση και Αποκατάσταση Πασχόντων ΜΕΘ».
 • Τροποποίηση του Κανονισμού του ΠΜΣ του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με τίτλο «Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία, Κλασική Παράδοση»
 • Τροποποίηση του Κανονισμού του ΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής με τίτλο

«Επεμβατική Ακτινολογία».

 • Τροποποίηση του Κανονισμού του ΠΜΣ του Τμήματος Φαρμακευτικής με τίτλο «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων».
 • Τροποποίηση του Κανονισμού του ΠΜΣ του Τμήματος Φαρμακευτικής με τίτλο «Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας»
 • Τροποποίηση του Κανονισμού του ΠΜΣ του Τμήματος Φαρμακευτικής με τίτλο «Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων»
 • Τροποποίηση του Κανονισμού του ΠΜΣ του Τμήματος Φαρμακευτικής με τίτλο «Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία 

(διανέμονται)

ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ /ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

 • Έγκριση Κανονισμού εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας ΕΚΠΑ

(διανέμεται)

Ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Καθαρισμός εσωτερικών χώρων κτηρίων του ΕΚΠΑ για το χρονικό διάστημα 2022-2023.

(αναμένεται προς διανομή)

 • Φύλαξη κτηρίων του ΕΚΠΑ.
 • Ανάκληση της από 7-4-21 με ΑΔΑ: Ρ90Κ46ΨΖ2Ν-9ΓΝ απόφασης Συγκλήτου με την οποία ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού εξωτερικών χώρων των κτηρίων του ΕΚΠΑ ο φορέας ΧΑΛΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ. Ανάδειξη του φορέα ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕ ως προσωρινού αναδόχου της εν θέματι παροχής υπηρεσιών, σε συμμόρφωση απόφασης του Διοικητικού Εφετείου.

(διανέμεται)

 • Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής διαπραγμάτευσης για τη μίσθωση χώρων με απευθείας ανάθεση για κάλυψη αναγκών της Σχολής Επιστημών της Αγωγής στο κτήριο επί της οδού Ιπποκράτους 31.

(διανέμεται)

 • Έγκριση δαπάνης 124.674,25€ για καταβολή εκκρεμουσών οφειλών στους δικαιούχους σε υλοποίηση της 113/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαμίας.

(διανέμεται)

 • Έγκριση δαπάνης 55.737,85€ για καταβολή εκκρεμουσών οφειλών στους δικαιούχους σε υλοποίηση της 4501/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως διορθώθηκε με την 14843/2020 απόφαση.

(διανέμεται)

 • Έγκριση δαπάνης 2.103,85€ για καταβολή εκκρεμουσών οφειλών στους δικαιούχους σε υλοποίηση της 8744/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

(διανέμεται)

 • Έγκριση δαπάνης 2.906,40€ για καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης στον Ζ. Παναγόπουλο, πρώην υπάλληλο με σχέση εργασίας Ι.Δ.ΑΧ.
 • Έγκριση δαπάνης 1.932,80€ για καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης στην Χρ. Αργυροπούλου, πρώην υπάλληλο με σχέση εργασίας Ι.Δ.ΑΧ.
 • Έγκριση δαπάνης 1.500€ για την κάλυψη κόστους συνδρομής σε υπηρεσίες αποδελτίωσης έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων για παρακολούθηση και καταγραφή δράσεων του Ιδρύματος για το έτος 2022.
 • Απευθείας ανάθεση, αντί ποσού 699,36€, στην εταιρεία SPACE HELLAS A.E. της συντήρησης δύο ασύρματων ζεύξεων τύπου FSO MRV που συνδέουν περιφερειακά κτήρια στο δίκτυο του Πανεπιστημίου.
 • Ανάθεση, αντί ποσού 2.976,22€, στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών της προμήθειας αναμνηστικών ειδών με το λογότυπο του ΕΚΠΑ, λόγω αποκλειστικής διάθεσης.
 • Διόρθωση της από 7-4-2021 με ΑΔΑ: 9Π5Β46ΨΖ2Ν-Ν9Γ απόφασης Συγκλήτου με διαγραφή της πρότασης για διάστημα 30 μηνών από το θέμα αυτής. 

Η. ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

 • Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για προμήθεια συστήματος προτεραιότητας ασθενών για τη Θεραπευτική Κλινική του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα». Κατακύρωση στην εταιρεία ICS ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ. Έγκριση δαπάνης 15.759,16€, από τα έσοδα της δωρεάς Φώτη.
 • Έγκριση σχεδίου προκήρυξης για το πανεπιστημιακό έτος 2021-22 χρηματικού βραβείου με την επωνυμία Βραβείο προς τιμήν Νεφέλης Σωτηρίου.
 • Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της κληρονομίας Α. Γαζή.
 • Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του κληροδοτήματος «Καυταντζόγλειο Βραβείο».

(διανέμονται)

Θ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (διανέμονται εισηγήσεις Τεχνικού Συμβουλίου)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

 • Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσιών για την έκδοση πιστοποιητικών ΥΔΕ (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη) για το ΔΕΔΔΗΕ, καταγραφή και αποτύπωση μετρητών ύδρευσης - ηλεκτροδότησης και για τα ιδιόκτητα κτήρια του Κέντρου. Κατακύρωση στο φορέα «ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» αντί 46.544,64€ (Α.Μ. 11351).
 • Έγκριση Πρακτικού διαπραγμάτευσης για ανάδειξη αναδόχου του έργου εκτέλεσης επειγουσών εργασιών για την άρση της επικινδυνότητας από πτώση σαθρών επιχρισμάτων και τμημάτων σκυροδέματος των εξωτερικών όψεων των κτηρίων Μικροβιολογίας (Κτ. 11) και Υγιεινής (Κτ. 12) της Ιατρικής Σχολής στο Γουδή. Κατακύρωση στο φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» αντί 87.744,62€ (Α.Μ. 11363).
 • Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης, καθημερινής λειτουργίας και αποκατάστασης βλαβών στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτηρίων στην περιοχή Γουδή. Κατακύρωση στο φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΑΓΚΑΣ» αντί 174.781,84€ (Α.Μ. 11273). 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

 • Έγκριση της μελέτης της παροχής υπηρεσιών αποσυναρμολόγησης και απομάκρυνσης επίπλων από τους διαδρόμους του Τομέα Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας του Τμήματος Βιολογίας. Απ’ ευθείας ανάθεση στο φορέα «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» αντί 1.860,00€ (Α.Μ. 11327).
 • Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών ετήσιας επίβλεψης λειτουργίας, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Μέσης Τάσης, των Γενικών Πινάκων Χαμηλής Τάσης & των Ηλεκτροπαρα- γωγών Ζευγών ΕΚΠΑ. Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού (Α.Μ. 11342).
 • Έγκριση μελέτης εκτέλεσης επειγουσών εργασιών αντικατάστασης κουφωμά- των της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ για να εναρμονιστεί με τους κανόνες λειτουργίας του ΕΟΔΥ. Απευθείας ανάθεση στο φορέα «ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ ΠΕΤΚΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ» αντί 22.269,04€. (Α.Μ. 11366).
 • Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών απεντομώσεων και μυοκτονιών σε κτήρια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Απευθείας ανάθεση στον φορέα «ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. GENERAL CONTROL ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» αντί 24.080,18€. (Α.Μ. 11330).
 • Έγκριση μελέτης διάθεσης αποβλήτων πρασίνου. Απευθείας ανάθεση στο φορέα «ΛΙΤΣΑ ΕΥΔΟΚΙΑ» αντί 15.493,80€. (Α.Μ. 11373).
 • Έγκριση μελέτης εκτέλεσης σποραδικών εργασιών αποκατάστασης κτηρίων της Πανεπιστημιούπολης. Απευθείας ανάθεση στο φορέα ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ Α.Τ.Ε. αντί 73.619,05 με ΦΠΑ. (Α.Μ. 11376).
 • Έγκριση μελέτης εκτέλεσης οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών για τη διαμόρφωση εργαστηριακών χώρων σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας και προστασίας των εργαζομένων στο κτήριο ΑΚΙΣΑ, στο χώρο του Αττικού Νοσοκομείου. Απευθείας ανάθεση αντί 70.680€ με ΦΠΑ στο φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» (Α.Μ. 11377).

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ)

 • Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου κατασκευής δύο νέων κτηρίων της Ιατρικής Σχολής στο Γουδή, εργολαβίας LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A, προτεινόμενης δαπάνης 2.050.850,43€, ίσης με την εγκεκριμένη του 1ου Α.Π.Ε. (Α.Μ. 10812).

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

 • Έγκριση παράτασης -μέχρι 13-10-2021- της προθεσμίας περάτωσης του έργου κατασκευής δύο νέων κτηρίων της Ιατρικής Σχολής στο Γουδή, εργολαβίας «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A», (Α.Μ. 10812).

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

 • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου επισκευής και συμπλήρωσης των οικοδομικών εγκαταστάσεων των πανεπιστημιακών κτηρίων στο Γουδή, εργολαβίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΔΗΣ» - Επιστροφή εγγυητικής επιστολής (ΑΜ 10703).

Ι. ΘΕΜΑΤΑ Ε.Λ.Κ.Ε

 • Εισήγηση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών για δημιουργία έργου «χρηματοδότηση τελών υπηρεσίας SMS της COSMOTE» προϋπολογισμού 650,00€. Επιστημονικός Υπεύθυνος Λ. Μεράκος.
 • Εισήγηση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών για δημιουργία έργου «Συνδρομή του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ακαδημαϊκό Δίκτυο GUnet για το 2021 και προμήθεια εξ αποστάσεως ψηφιακών υπογραφών», προϋπολογισμού 15.440€. Επιστημονικός Υπεύθυνος Λ. Μεράκος.

ΙΑ. ΔΩΡΕΕΣ

 • Τροποποίηση αποφάσεων Συγκλήτου (ΑΔΑ: Ψ6Ξ646ΨΖ2Ν-ΘΓΣ και ΑΔΑ: 73ΨΕ46ΨΖ2Ν-7ΣΜ) με τις οποίες έχει καθοριστεί η διαδικασία αποδοχής δωρεών & χορηγιών.
 • Αίτημα αποδοχής δωρεάς 58.609,20€ από το Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ» προς την Α΄ Παιδιατρική Κλινική για αμοιβή ακαδημαϊκών υποτρόφων. Επιστημονικός Υπεύθυνος Α. Καττάμης.
 • Αίτημα αποδοχής δωρεάς 10.000€ από την ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ προς την Α΄ Πνευμονολογική Κλινική για αμοιβή ακαδημαϊκού υποτρόφου. Επιστημονικός Υπεύθυνος Γ. Στρατάκος.
 • Αίτημα αποδοχής δωρεάς 10.000€ από την ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ προς την Α΄ Οφθαλμολογική Κλινική για αμοιβή ακαδημαϊκών υποτρόφων. Επιστημονικός Υπεύθυνος Δ. Παπακωνσταντίνου.
 • Αίτημα αποδοχής δωρεάς 15.800€ από την EXPERT HEALTH CARE- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΚΕ προς την Α΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική για αμοιβή ακαδημαϊκού υποτρόφου. Επιστημονικός Υπεύθυνος Α. Ροδολάκης.
 • Αίτημα αποδοχής δωρεάς 15.800€ από ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ι ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ προς την Α΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική για αμοιβή ακαδημαϊκού υποτρόφου. Επιστημονικός Υπεύθυνος Α. Ροδολάκης.
 • Αίτημα αποδοχής δωρεάς 15.800€ από την ΤΕΧΝΟΓΡΑΜΜΑ Med - ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ Ε.Ε προς την Α΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική για αμοιβή ακαδημαϊκού υποτρόφου. Επιστημονικός Υπεύθυνος Α. Ροδολάκης.
 • Αίτημα αποδοχής δωρεάς 2.000€ από την ITF HELLAS SA προς τη Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική για αμοιβή ακαδημαϊκού υποτρόφου. Επιστημονικός Υπεύθυνος Νικ. Βλάχος.
 • Αίτημα αποδοχής δωρεάς 15.000€ από την INSTITUDE OF LIFE προς τη Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική για αμοιβή ακαδημαϊκού υποτρόφου. Επιστημονικός Υπεύθυνος Νικ. Βλάχος.
 • Αίτημα αποδοχής δωρεάς 8.000€ από την SWEET/Κ. ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ-ΑΦΟΙ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΟΕ προς τη Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική για αμοιβή ακαδημαϊκού υποτρόφου. Επιστημονικός Υπεύθυνος Νικ. Βλάχος.
 • Αίτημα αποδοχής δωρεάς 30.000€ από την ΙΑΣΩ ΑΕ   προς τη Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική για αμοιβή ακαδημαϊκών υποτρόφων. Επιστημονικός Υπεύθυνος Νικ. Βλάχος.
 • Αίτημα αποδοχής δωρεάς 120.00€ από το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη προς τη Β΄ Παιδιατρική Κλινική για αμοιβή ακαδημαϊκών υποτρόφων. Επιστημονική Υπεύθυνη Α. Τσίτσικα.
 • Αίτημα αποδοχής δωρεάς 14.376€ από την JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ προς τη Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική για αμοιβή ακαδημαϊκού υποτρόφου. Επιστημονικός Υπεύθυνος Γ. Μπάμπης.
 • Αίτημα αποδοχής δωρεάς 5.000€ από την ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΛΑΧΟΣ ΙΚΕ- EPSILON HEALTH προς τη B΄ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων για αμοιβή ακαδημαϊκού υποτρόφου. Επιστημονικός Υπεύθυνος Α. Κατούλης.
 • Αίτημα αποδοχής δωρεάς 10.000€ από την L’ OREAL HELLAS AE προς τη Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων για αμοιβή ακαδημαϊκού υποτρόφου. Επιστημονικός Υπεύθυνος Α. Κατούλης.
 • Αίτημα αποδοχής δωρεάς 15.000€ από την ABBOTT MEDICAL ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ προς τη Καρδιολογική Κλινική για αμοιβή ακαδημαϊκού υποτρόφου. Επιστημονικός Υπεύθυνος Σ. Δευτεραίος.
 • Αίτημα αποδοχής δωρεάς 10.000€ από την ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ προς τη Β΄ Χειρουργική Κλινική για αμοιβή ακαδημαϊκού υποτρόφου. Επιστημονικός Υπεύθυνος Μ. Κωνσταντουλάκης.
 • Αίτημα αποδοχής δωρεάς 5.000€ από την ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ προς τη Γ΄ Ουρολογική Κλινική για αμοιβή ακαδημαϊκού υποτρόφου. Επιστημονικός Υπεύθυνος Μ. Χρυσοφός.
 • Αίτημα αποδοχής δωρεάς εξοπλισμού (laptop & προτζέκτορα) από την Boehringer-Ingelheim Ελλάς ΑΕ προς την Β΄ Πνευμονολογική Κλινική. Επιστημονικός Υπεύθυνος Σ. Παπίρης.

(αποφάσεις οικείων Τμημάτων)

 • Αίτημα αποδοχής δωρεάς καλλιτεχνικής παρέμβασης εκ μέρους του καλλιτέχνη SIMPLE G προς τη Φιλοσοφική Σχολή.

(διανέμεται εισήγηση της Κοσμητείας)

 • Συμπλήρωση των από: 29-10-2020 με ΑΔΑ: 904146ΨΖ2Ν-Ψ9Σ, 22-12-2020 με ΑΔΑ: 9ΙΤΩ46ΨΖ2Ν-ΘΟ0 και 28-4-2021 με ΑΔΑ: Ψ5ΦΘ46ΨΖ2Ν-Γ5Λ περί αποδοχής δωρεάς ορειχάλκινου γλυπτού «ΝΙΚΗ» προς τη Φιλοσοφική Σχολή.

(διανέμεται εισήγηση της Κοσμητείας)

 • Αίτημα αποδοχής δωρεάς βιβλίων και γραφομηχανής εκ μέρους της Αθηνάς Καποδίστρια προς τη Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής, τα οποία αποτελούν μέρος της προσωπικής συλλογής του καθηγητή της Σχολής Ιωάννη Δ. Καποδίστρια. (διανέμεται)
 • Αίτημα αποδοχής δωρεάς βιβλίων εκ μέρους διαφόρων δωρητών προς τη Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής.

(διανέμεται)

 • Αίτημα αποδοχής δωρεάς βιβλίων/συγγραμμάτων εκ μέρους της οικογένειας του Ιωσήφ Σολομών προς τη Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής.

(διανέμεται)

ΙΒ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ:

 • Εισήγηση του Δ.Σ. της Εταιρείας για έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Νηπιαγωγείου «Ε.Α.Δ.Π.Π.Α.» και Συστεγαζόμενου Β’ Παιδικού Σταθμού «ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ»

(διανέμεται)

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών

https://www.foititikanea.gr