Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Μεταπτυχιακό MBA πλήρους φοίτησης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15, ανακοινώνει την έναρξη της νέας σειράς του μεταπτυχιακού προγράμματος ΜΒΑ πλήρους φοίτησης, διάρκειας 3 εξαμήνων.
Στο εν λόγω Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά προσόντα και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι 30/07/2014 στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

    Συμπληρωμένη έντυπη αίτηση
    Επίσημο Αντίγραφο Πτυχίου
    Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών των προπτυχιακών Σπουδών
    Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου (εάν υπάρχει)
    Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ της αλλοδαπής
    Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής Γλώσσας
    Tεστ GMAT (Βαθμολογία μεγαλύτερη του 550 αξιολογείται θετικά)
    Βιογραφικό Σημείωμα
    Δύο (2) συστατικές επιστολές από Μέλη ΔΕΠ και μία (1) από εργοδότη, αν υπήρξε ή υπάρχει (σε έντυπα του Τμήματος)
    Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
    Τέσσερις (4) φωτογραφίες, μεγέθους διαβατηρίου, οπισθογραφημένες

Τα υπ” αριθμόν 2 έως 7 δικαιολογητικά πρέπει να είναι επικυρωμένα, τα δε δικαιολογητικά 1 έως 8 υποβάλλονται εις διπλούν (το ένα αντίγραφο απλή φωτοτυπία σε ξεχωριστό φάκελο).
Για έντυπα αιτήσεων και σχετικό πληροφοριακό φυλλάδιο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη:
Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Καραολή και Δημητρίου 80
Πειραιάς 185 34
Τηλ: 210-4142110, 210-4142113, 210-4142281


Περισσότερες πληροφορίες και τα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: http://www.mba-unipi.gr/ και στο email: mbasecr[papaki]unipi.gr.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr