Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Συνεργασία ΠΑΠΕΙ και Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας και Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψαν την 4η Αυγούστου, o Πρόεδρος της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας, κος Άρης Αποστόλου και ο Αντιπρύτανης Ερευνάς και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς Καθηγητής Γρηγόριος Χονδροκούκης, ως εκπρόσωπος του Πρύτανη Καθηγητή Άγγελου Κότιου, για θέματα συνεργασίας σχετικά με έρευνα και ανάπτυξη καθώς και της στοχοθεσίας της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ).

Το Μνημόνιο Συνεργασίας λαμβάνει υπόψη το αναπτυξιακό όραμα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και του Πανεπιστημίου Πειραιώς με στόχους την ενίσχυση της έρευνας και της ανάπτυξης, την εκπαιδευτική ενίσχυση και τη βελτίωση της θέσης και των δυο φορέων σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 


Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.

Τα Πεδία Συνεργασίας θα είναι η ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων για δραστηριότητες σχετικές με τη διοίκηση και τα οικονομικά του χώρου των Προμηθειών Υγείας,  με στόχο την από κοινού αναγνώριση πεδίων συνεργασίας. Η συνεργασία για επεξεργασία και ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων και γενικότερα η από κοινού επεξεργασία εκπαιδευτικών θεμάτων σχετικά με το χώρο της υγείας και των προμηθειών της.  Η ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών για επενδυτικές και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο που καθορίζει η υφιστάμενη κάθε φορά νομοθεσία, που αφορά δράσεις στα ανωτέρω πεδία.  

Ο κοινός σχεδιασμός για την κατάρτιση ενός πλάνου ή προτάσεων εκπαιδευτικών δράσεων με στόχο την επιμόρφωση και την δια βίου μάθηση των εργαζομένων της ΕΚΑΠΥ καθώς και την υλοποίηση τους. Η υλοποίηση ενός σχεδίου για ανάπτυξη Πρακτικής Άσκησης στις υπηρεσίες της ΕΚΑΠΥ  στα αντικείμενα των εκπαιδευτικών πεδίων του Πανεπιστήμιου Πειραιώς. Η συνεργασία για την από κοινού συμμετοχή σε Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα σε Ευρωπαϊκό ή Εθνικό επίπεδο και η κατάρτιση ομάδων εργασίας ή/και επιτροπών (με ακαδημαϊκούς ή/και ερευνητές) για υλοποίηση έργων, διαγωνισμών καθώς και η προώθηση και επίλυση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Συνεργασία μεταξύ του ΠΑΠΕΙ και της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr