Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 ΠΑΠΕΙ: Προκηρύχθηκε το ΠΜΣ "Digital Culture, Smart Cities, IoT and Advanced Digital Technologies" (2022-2023)

ΠΑΠΕΙ: Προκηρύχθηκε το ΠΜΣ "Digital Culture, Smart Cities, IoT and Advanced Digital Technologies" (2022-2023)

Μεταπτυχιακά Προγράμματα: Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς καινοτομεί και πρωτοπορεί με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΜΣ) «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT (Διαδίκτυο των Πραγμάτων) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες».

  • ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Το Πρωτοποριακό και καινοτόμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πολεις, IoT (Διαδίκτυο των Πραγμάτων) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» (Digital Culture, Smart Cities, IoT and Advanced Digital Technologies) συνεχίζεται για πέμπτη συνεχή χρονιά στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 30 Ιουνίου 2022. http://www.cs.unipi.gr/dcsciot/  


Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πολεις, IoT (Διαδίκτυο των Πραγμάτων) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» προετοιμάζει επιστήμονες και νέους από διαφορετικά επιστημονικά πεδία που θα οδηγήσουν τη χώρα στην ψηφιακή εποχή. Αυτή η διεπιστημονικότητα (από την Πληροφορική, στον Πολιτισμό και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, από την Αρχαιολογία και την Αρχιτεκτονική στις Νομικές Επιστήμες, από το Χωροταξικό Σχεδιασμό και το Περιβάλλον, στις σύγχρονες Τεχνολογίες και στις Ψηφιακές Πόλεις)  είναι απαραίτητη δίνοντας ευκαιρία στους επιστήμονες, στους νέους να συνεργαστούν, να παράγουν γνώση, εξελίσσοντας τις πόλεις μας στη μετάβαση για την ψηφιακή εποχή. 

Όταν η καινοτομία μετασχηματίζεται σε υπηρεσίες για τους πολίτες.

Ενώ η τεχνολογία συνεχίζει να μεταβάλλει συνεχώς την υποδομή των πόλεων, σε ορισμένες περιπτώσεις μη λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη πολιτισμική φυσιογνωμία ενός τόπου, η πολιτιστική κληρονομιά, υλική και άυλη, παραμένει κρίσιμη για τη διαμόρφωση των μελλοντικών κοινωνιών. 

Η τεράστια πρόοδος στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), μας δείχνει πώς η τεχνολογία μπορεί να μεταμορφώσει εντελώς τις σύγχρονες πόλεις, δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους μέσα σε αυτές. 

Το μεταπτυχιακό εφοδιάζει τους επιστήμονες με τις κατάλληλες δεξιότητες συνδέοντας τον Πολιτισμό με τις σύγχρονες τεχνολογίες, αλλά και τις έξυπνες πόλεις με την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και τις υπηρεσίες και την ενσωμάτωση των Νέων Ψηφιακών Τεχνολογιών  στο σύγχρονο Αστικό και Αγροτικό Περιβάλλον δημιουργώντας ένα σύγχρονο οικοσύστημα.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει τρεις (3) Ειδικεύσεις / Κατευθύνσεις: «Ψηφιακός Πολιτισμός» / «Digital Culture», «Έξυπνες Πόλεις και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» / «Smart Cities and Advanced Digital Technologies», «Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» / «Internet of Things (IoT) and Advanced Digital Technologies»

Δημόσιες υπηρεσίες, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι  επιχειρήσεις επενδύουν σημαντικά κεφάλαια σε ψηφιακές υποδομές, αναπτύσσοντας δίκτυα οπτικών ινών, κινητών επικοινωνιών 5G, έξυπνων εφαρμογών πλατφορμών Διαδικτύου των πραγμάτων (ΙοΤ), με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών προς του πολίτες, αλλά ενισχύοντας την εθνική και περιφερειακή ανταγωνιστικότητα, προσελκύοντας επενδυτές, επιχειρήσεις και κεφάλαια από το εξωτερικό. Παράλληλα, το γεγονός όμως ότι η κληρονομιά μας πρέπει να διατηρηθεί και να προστατευθεί σε οποιοδήποτε πλαίσιο των έξυπνων πόλεων δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Μια πραγματικά έξυπνη πόλη χρειάζεται μια εκτίμηση του παρελθόντος της, ακόμα κι αν οδηγεί προς ένα «ψηφιακό» μέλλον, ενώ η σύγχρονη τεχνολογία πρέπει να ενταχθεί και να ενσωματωθεί ομαλά στο αστικό περιβάλλον.

Πρόκειται για ένα μεταπτυχιακό που απευθύνεται σε αποφοίτους από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, δημιουργώντας μέσω της διεπιστημονικότητας μια κοινή βάση επικοινωνίας επιστημόνων σε θέμα που σχετίζονται με τις τρεις κατευθύνσεις του ΠΜΣ.

Η Πρώτη Κατεύθυνση του ΠΜΣ «Ψηφιακός Πολιτισμός» στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων από θεωρητικά, θετικά και τεχνολογικά πεδία γνώσεων για την ανάδειξη, προστασία, προβολή και διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος με τη συμβολή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών. Εφοδιάζει τους φοιτητές με τις κατάλληλες γνώσεις των τελευταίων τάσεων που επικρατούν παγκοσμίως στο αναδυόμενο διεπιστημονικό πεδίο του ψηφιακού πολιτισμού και διασφαλίζει τη χάραξη και τη διαμόρφωση νέας ψηφιακής στρατηγικής στον πολιτισμό. Προωθεί τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς στη χώρας μας, αναδεικνύοντας νέους τρόπους αποτελεσματικής διοίκησης των πολιτισμικών οργανισμών στο ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής. Συνδυάζει σύγχρονα γνωστικά πεδία μεταξύ των οποίων είναι η μοντελοποίηση με 3Δ γραφικά, η εφαρμογή τεχνολογιών μικτής πραγματικότητας (Virtual Reality, Augmented Reality, Virtual Worlds), οι κινητές επικοινωνίες, οι τεχνολογίες διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η επεξεργασία σημάτων και πολυμέσων, με τελικό σκοπό τη βέλτιστη ψηφιακή διαχείριση, καταγραφή και επιμέλεια της πολιτισμικής κληρονομιάς, αλλά και των πτυχών του σύγχρονου πολιτισμού. Καθώς η χώρα μας διαθέτει πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα σε μια ήπειρο (Ευρώπη) που αποτελεί και η ίδια πολιτιστική υπερδύναμη, η ενίσχυση της διεπιστημονικότητας θα συμβάλλει στην ενίσχυση της Δημιουργικής Βιομηχανίας, στην προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και την ώθηση της σύγχρονης δημιουργίας.

Η Δεύτερη Κατεύθυνση του ΠΜΣ «Έξυπνες Πόλεις και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» στοχεύει να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει επιστήμονες από διαφορετικά πεδία ώστε να μπορούν να εργαστούν στο νέο ψηφιακό αστικό τοπίο, καθώς και να σχεδιάσουν και να υποστηρίξουν νέες υπηρεσίες στις διαρκώς μεταβαλλόμενες «Έξυπνες Πόλεις», που συνδέονται με υποδομές και λειτουργίες, όπως οι μεταφορές, οι επικοινωνίες, έξυπνα σπίτια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, smart grids, έξυπνη πολιτιστική κληρονομιά, έξυπνη υγεία, έξυπνη γεωργία, έξυπνη ψηφιακή υποδομή, έξυπνη διαχείριση ενέργειας και το σύγχρονο οικοσύστημα, η καινοτομία, η υπολογιστική νέφους κ.α. Στοχεύει επίσης στην παροχή τεχνογνωσίας για τη διαχείριση πολύπλοκων αστικών ζητημάτων, ένταξη συστημάτων και τεχνολογιών στη σύγχρονη ψηφιακή πόλη, το σχεδιασμό ψηφιακών πόλεων, να παράσχει τα κατάλληλα εφόδια για την ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων διακυβέρνησης μιας ασφαλούς και βιώσιμης πόλης και στον σχεδιασμό και υποστήριξη λειτουργικών και αποτελεσματικών μεθόδων ενεργειακής διαχείρισης, βιώσιμων οικοσυστημάτων, έξυπνης διαχείρισης καταστροφών, εξοικονόμησης πόρων.

Η Τρίτη Κατεύθυνση «Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» στοχεύει να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει επιστήμονες από διαφορετικά πεδία, αλλά κυρίως από τους τομείς των θετικών και τεχνολογικών επιστημών, να παρέχει τις κατάλληλες γνώσεις για τη σχεδίαση, διαχείριση και υποστήριξη νέων υπηρεσιών στις ΙοΤ πλατφόρμες, τη διαχείριση πολύπλοκων έργων, να παράσχει τα κατάλληλα εφόδια για το σχεδιασμό και ανάπτυξη κατάλληλων και καινοτόμων συστημάτων, υπηρεσιών και εφαρμογών σύγχρονης διακυβέρνησης, την ανάλυση μεγάλων δεδομένων, να παρέχει την τεχνογνωσία στο σχεδιασμό των αλληλεξαρτώμενων ΙοΤ συστημάτων που συνδέονται με τις λειτουργίες της ψηφιακής πόλης, το 5G και τις επικοινωνίες,  των έξυπνων σπιτιών, τις μεταφορές, την κατασκευή, την ενέργεια, τα smart grids, την έξυπνη υγεία, την έξυπνη γεωργία, την έξυπνη ασφάλεια, την παροχή υπηρεσιών, τις έξυπνες ψηφιακές υποδομές, την εκπαίδευση, την ανάπτυξη συστημάτων διακυβέρνησης, την ασφάλεια των δεδομένων, την προστασία της ιδιωτικότητας - ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων, τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων και των συσκευών, την ασφάλεια συστημάτων, την υπολογιστική νέφους και τα δίκτυα παροχής περιεχομένου.

Έτσι, κατάλληλα εκπαιδευμένοι επιστήμονες θα μπορούν να χαράσσουν ψηφιακές πολιτικές, να αναπτύσσουν υπηρεσίες, να καινοτομούν, να παράγουν ψηφιακά προϊόντα.

Η καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων για το πρωτοποριακό Π.Μ.Σ. «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» είναι η 30η Ιουνίου 2022.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν την αίτηση τους και τα σχετικά δικαιολογητικά στην γραμματεία του Π.Μ.Σ., καθώς και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στον διαδικτυακό τόπο: http://www.cs.unipi.gr/registration/dicul.php. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές και ταχυδρομικώς εφόσον αποσταλούν προς τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες», Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες», μπορείτε να βρείτε: http://www.cs.unipi.gr/dcsciot  

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Π.Μ.Σ. «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες»

Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Καραολή και Δημητρίου 80 , Πειραιάς 18534

2ος όροφος Γραφείο 208

Φαξ  210- 414 2264

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ. (Καθημερινά 11:00-18:00)  +30 210 4142451, +30 6988519030

WWW: https://www.cs.unipi.gr/dcsciot

Facebook Page (Π.Μ.Σ.): https://www.facebook.com/dcsciot

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/digitalculture-smartcities-iot-48928b163

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023. 

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr