Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Ναυτιλία

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς προκηρύσσει την έναρξη του 14ου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Ναυτιλία.

Οι υποψήφιοι με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητάς τους καλούνται να επιλέξουν κατά σειρά προτεραιότητας την ένταξή τους σε δύο από τις ακόλουθες βασικές κατευθύνσεις του προγράμματος:

1. Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (μέχρι 25 θέσεις)

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


2. Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική (μέχρι 25 θέσεις)

3. Διεθνείς Μεταφορές (μέχρι 25 θέσεις)

4. Διοίκηση Ποιότητας στη Ναυτιλία (μέχρι 25 θέσεις)

Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων και αρχίζει τον Οκτώβριο του 2014.

Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών γίνονται δεκτοί κατόπιν επιλογής πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας που να πιστοποιείται σε επίπεδο C1 & C2 γλωσσομάθειας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Α.Σ.Ε.Π. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πληρέστερα για το Πρόγραμμα και τα δικαιολογητικά από την ιστοσελίδα http://www.maritime-unipi.gr.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη (και ώρες 18:00 -21:00).

Για εργαζομένους υποψηφίους οι οποίοι έχουν επαρκή επαγγελματική εμπειρία και ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων που εντάσσονται στην κατηγορία αυτή, παρέχεται η δυνατότητα κατόπιν επιλογής να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σε ευέλικτο ωράριο. Τα μαθήματα αυτά θα πραγματοποιούνται την Παρασκευή (17:00 -21:00) και το Σάββατο (10:00 - 16:00).

Ανάλογα με την επίδοση των φοιτητών στη βαθμολογία των μαθημάτων κατά τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών προβλέπεται παροχή υποτροφιών, με τη μορφή επιστροφής διδάκτρων.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr