Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών / Τι προβλέπει

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών / Τι προβλέπει

Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών, προβλέπει απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που υπεγράφη από τον Πρύτανη Ζήση Μαμούρη.

Την ενημερωτική σελίδα των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορείτε να την δείτε εδώ.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν την απόφαση:

Μέθοδοι αξιολόγησης φοιτητών και φοιτητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Η αξιολόγηση των φοιτητών δύναται να πραγματοποιείται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, ενδιάμεσες εξετάσεις προόδου, γραπτές εργασίες, εργαστηριακές ή κλινικές ασκήσεις, συνδυασμό διαφορετικών μεθόδων αξιολόγησης ή άλλες μεθόδους αξιολόγησης που συνάδουν με το είδος κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κατά τη διεξαγωγή γραπτών ή προφορικών εξετάσεων, ως μεθόδων αξιολόγησης, εξασφαλίζεται υποχρεωτικά το αδιάβλητο της διαδικασίας. Αν στον εσωτερικό κανονισμό του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνονται ως δυνατές περισσότερες από μία (1) μέθοδοι αξιολόγησης του πρώτου εδαφίου, ο διδάσκων επιλέγει αυτή που θεωρεί ως καταλληλότερη για την αξιολόγηση των φοιτητών.

Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση σε κάθε μάθημα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του διδάσκοντος καθηγητή, με σαφώς προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης.

Οι μέθοδοι αξιολόγησης θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στο περίγραμμα κάθε μαθήματος και, σε περίπτωση τροποποίησης τους, ο διδάσκων οφείλει να επικαιροποιεί εγκαίρως το περίγραμμα. 

Κάθε είδους λογοκλοπή στις εργασίες των μαθημάτων απαγορεύεται. Καμία πτυχιακή/διπλωματική εργασία δεν κατατίθεται για υποστήριξη αν προηγουμένως δεν ελεγχθεί από την ηλεκτρονική υπηρεσία πρόληψης λογοκλοπής της κεντρικής βιβλιοθήκης του ιδρύματος.

Στις περιπτώσεις φοιτητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ακολουθούνται οι εξατομικευμένες οδηγίες για κάθε φοιτητή, της Μονάδας Ισότιμης Ατόμων με Αναπηρία και Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) καθώς και τα κατωτέρω:

- Για τους φοιτητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που επιλέγουν να δώσουν προφορικά, τα θέματα και οι διευκρινίσεις θα πρέπει να διατυπώνονται προφορικά και γραπτά ταυτόχρονα.

- Για τους φοιτητές με αναπηρία όρασης που επιλέγουν να δώσουν προφορικά σε κάποιες περιπτώσεις απαιτούνται απτικές πληροφορίες (π.χ. διαγράμματα, σχήματα).

- Οι φοιτητές που είναι κωφοί ή βαρήκοοι εξετάζονται γραπτά. Ωστόσο στην περίπτωση που οι εξετάσεις είναι προφορικές για όλους τους φοιτητές τότε οι κωφοί φοιτητές, εάν το επιθυμούν, μπορούν να έχουν διερμηνέα ελληνικής νοηματικής γλώσσας (ΕΝΓ), μετά από αίτημα τους σε σχετικούς οργανισμούς ή στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. Είναι σημαντικό οι διδάσκοντες να είναι ενημερωμένοι από πριν για το όνομα του διερμηνέα που θα βρίσκεται (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως) την ώρα της εξέτασης.

- Οι φοιτητές με κινητική αναπηρία θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο χώρο εξέτασης, δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα εύκολης και ελεύθερης κίνησης τους με το αμαξίδιο ή με άλλο βοήθημα(π.χ. ασανσέρ, ράμπα εισόδου).

- Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος αξιολόγησης ατόμων ΑΜΕΑ και ΑΕΕΑ γίνεται σε συνεννόηση του διδάσκοντα με τον φοιτητή.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις

Οι φοιτητές δύνανται να συμμετέχουν στη διαδικασία εξετάσεων κάθε προγράμματος σπουδών σύμφωνα με όσα ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος και τον εσωτερικό κανονισμό κάθε προγράμματος. Κατά την επαναληπτική εξεταστική, οι φοιτητές δικαιούνται να εξετάζονται σε μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες ανεξαρτήτως του ακαδημαϊκού εξαμήνου στη διάρκεια του οποίου παρέχονται σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, αν δεν έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε αυτά. Ειδικώς οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών ακαδημαϊκών εξαμήνων, δικαιούνται να εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι:

α) η δήλωση των μαθημάτων στην ηλεκτρονική γραμματεία, β) η εκπλήρωση των υποχρεώσεων (π.χ. παρουσιών) στις εργαστηριακές ασκήσεις (όπου υπάρχουν), γ) η δήλωση του μαθήματος στον διδάσκοντα - εάν αυτό έχει οριστεί και ανακοινωθεί εκ των προτέρων (π.χ. για τον καθορισμό ομάδων στις εξετάσεις εργαστηριακών ασκήσεων), καθώς και δ) η επίδειξη ακαδημαϊκής (φοιτητικής) ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου (όπως ταυτότητα, διαβατήριο) για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας από τους επιτηρητές. Σε διαφορετική περίπτωση οι φοιτητές δεν θα γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις.

Ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, στις οποίες δύναται να αιτηθεί την αξιολόγησή του κάθε φοιτητής ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, ορίζεται σε ν + 4 μαθήματα (όπου ν = μαθήματα
εξαμήνου, +4 μαθήματα= μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων στα οποία έχουν αποτύχει και τα οποία απαιτείται να έχουν δηλωθεί στην ηλεκτρονική γραμματεία).

Τελικές εξετάσεις- Βαθμολόγηση

Αν η αξιολόγηση πραγματοποιείται με τελικές εξετάσεις, οι εξετάσεις διενεργούνται μετά από την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού εξαμήνου για τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου και με επαναληπτική εξεταστική μετά την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους.

Στα προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου η αξιολόγηση δύναται να πραγματοποιείται είτε μετά από την ολοκλήρωση κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου είτε μετά από την ολοκλήρωση του διδακτικού έργου κάθε μαθήματος ή την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του κάθε προγράμματος. Οι ακριβείς ημερομηνίες των εξετάσεων, η διάρκεια, καθώς και τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση τους για σοβαρούς λόγους αποφασίζονται από τη Σύγκλητο. Στην περίπτωση έκτακτων αναγκών ή συνθηκών που ανάγονται σε λόγους ανωτέρας βίας είναι δυνατή η διεξαγωγή γραπτών ή προφορικών εξετάσεων ή συνδυασμός διαφορετικών μεθόδων αξιολόγησης, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με απόφαση του Τμήματος ή και της Κοσμητείας.
Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος μπορεί να προκύπτει από το σύνολο των επιδόσεων των φοιτητών σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. εργασίες, εξετάσεις προόδου, τελικές εξετάσεις), σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχει ο διδάσκων στους φοιτητές στην αρχή του εξαμήνου.

Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα εκφράζεται με την κλίμακα των αριθμών από ένα (1) έως δέκα (10) με διαβαθμίσεις ακέραιης ή και μισής μονάδας. Βάση επιτυχίας είναι ο αριθμός (5).

Η βαθμολογία κάθε μαθήματος κατατίθεται στη Γραμματεία του κάθε Τμήματος μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από το τέλος της εξεταστικής περιόδου.

Διόρθωση βαθμού επιτρέπεται εφόσον αποδεδειγμένα έχει γίνει προφανής παραδρομή ή αθροιστικό σφάλμα, κατόπιν εγγράφου του διδάσκοντα και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Για τον υπολογισμό του βαθμού του τίτλου σπουδών πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος με τον αντίστοιχο αριθμό των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του μαθήματος και το συνολικό άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του τίτλου σπουδών, όπως απεικονίζεται στην παρακάτω εξίσωση: Βαθμός πτυχίου = (Βαθμός μαθήματος 1 X ECTS μαθήματος 1 + Βαθμός μαθήματος 2 X ECTS μαθήματος 2 +…+ Βαθμός εργασίας X ECTS εργασίας)/Συνολικός αριθμός ECTS.

Εξέταση από Τριμελή Επιτροπή

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις (3) φορές στο ίδιο μάθημα (τουλάχιστον τέσσερις αποτυχίες), δύναται να ζητήσει, με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Τμήματος, να αξιολογηθεί από τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από διδακτικό προσωπικό του ίδιου ή άλλου Τμήματος του ΑΕΙ με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με αυτό του προς εξέταση μαθήματος, στην οποία δεν δύναται να συμμετέχει ο διδάσκων του μαθήματος. Αν ο Πρόεδρος του Τμήματος δεν ορίσει τα μέλη της επιτροπής του πρώτου εδαφίου εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της αίτησης, ο φοιτητής δύναται να ζητήσει τον ορισμό τους από τον Κοσμήτορα της Σχολής, και αν πρόκειται για Μονοτμηματική Σχολής, από τον Πρύτανη του Ιδρύματος.

Αν δεν ορισθεί επιτροπή από κανένα από τα αρμόδια όργανα εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του αιτήματος, ο φοιτητής υποβάλλει την αίτησή του στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο ελέγχει τον Πρύτανη για τη μη υλοποίηση του αιτήματος.

Η αξιολόγηση από την τριμελή επιτροπή της παρούσας πραγματοποιείται οποτεδήποτε εντός του ακαδημαϊκού έτους.

Ο τρόπος αξιολόγησης του φοιτητή αποφασίζεται από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή.

Σε περίπτωση αποτυχίας κατά την αξιολόγηση από την Τριμελή επιτροπή, ο φοιτητής επανέρχεται στο καθεστώς εξέτασης που ισχύει και για τους υπόλοιπους φοιτητές. Αν υπάρξουν και πάλι τουλάχιστον τέσσερις ανεπιτυχείς προσπάθειες εξέτασης στο ίδιο μάθημα, έχει δικαίωμα αξιολόγησης, ύστερα από αίτησή του, και πάλι από Τριμελή Επιτροπή. Η μη προσέλευση του φοιτητή στην προγραμματισμένη εξέταση για σημαντικούς λόγους που αποδεικνύονται επαρκώς, δεν θα θεωρείται ως ανεπιτυχής εξέταση και θα ορίζεται νέα ημερομηνία εξέτασης.

Μέτρα πρόνοιας για την αξιολόγηση ασθενών φοιτητών

Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής αποδεδειγμένα, με σχετική γνωμάτευση δημόσιου φορέα, έχει ασθενήσει ή αναρρώνει από βαριά ασθένεια κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου, ο διδάσκων οφείλει να τον εξετάσει σε άλλη προγραμματισμένη ημερομηνία, αμέσως μόλις εκλείψει ο λόγος αδυναμίας συμμετοχής του φοιτητή στις εξετάσεις.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr