Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Προϋποθέσεις και διαδικασία για την παροχή δωρεάν στέγασης (2022-2023)

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Προϋποθέσεις και διαδικασία για την παροχή δωρεάν στέγασης (2022-2023)

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Τα «Φοιτητικά Νέα» παρουσιάζουν στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για την παροχή δωρεάν στέγασης (2022-2023).

Οι αιτήσεις για το δικαίωμα στέγασης θα υποβάλλονται από τη Δευτέρα 16 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου (https://merimna.uth.gr), χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού (απαιτείται χρήση VPN).

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.


Την ενημερωτική σελίδα των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορείτε να την δείτε εδώ.

1. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διαθέτει στην πόλη του Βόλου Φοιτητική Εστία, δυναμικότητας σαράντα (40) μονόκλινων δωματίων. Για διαμονή, γίνονται δεκτοί μόνο πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου, που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας των οικογενειών τους και για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος.

Κριτήριο για την επιλογή και διαμονή των φοιτητών είναι η οικονομική και οικογενειακή κατάστασή τους. Επίσης συνεκτιμώνται λόγοι υγείας καθώς και άλλες παράμετροι που επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση της οικογένειας.

 • ΔIKAIOΛOΓHTIKA

Οι πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που ενδιαφέρονται για στέγαση, αποστέλλουν ταχυδρομικώς στο αρμόδιο Γραφείο της Φοιτητικής Εστίας μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες και σε συστημένο φάκελο την Αίτηση μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος ότι φοιτά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με αναφορά στο χρόνο και τον τρόπο εγγραφής (Γενικές εξετάσεις, κατατακτήριες, ειδικές κατηγορίες, διανυόμενο εξάμηνο σπουδών) ή Εκτυπωμένη την Αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής στο Τμήμα.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια δημοτική ή κοινοτική αρχή (του τελευταίου εξαμήνου).

3. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, προκειμένου για αλλοδαπούς.

4. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ (πρώην Εκκαθαριστικό Σημείωμα) φορολογικού έτους 2020 (εισοδήματα έτους 2020):

 • Των γονέων ή του γονέα του φοιτητή, που έχει την επιμέλειά του. Σε περίπτωση διάστασης των γονέων, η επιμέλεια των παιδιών θα πρέπει να αποδεικνύεται με δικαστική απόφαση, συνοδευόμενη και από Υπεύθυνη Δήλωση για καταβολή ή όχι διατροφής τόσο στον/στην σύζυγο όσο και στα παιδιά. Σε αντίθετη περίπτωση, υποβάλλονται υποχρεωτικά εκκαθαριστικά σημειώματα και των δύο γονέων.
 • Του ίδιου του φοιτητή, εφόσον υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου δηλώνεται η μόνιμη κατοικία των γονέων και η ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων.

6. Όσοι υποψήφιοι επικαλούνται λόγους υγείας θα προσκομίζουν βεβαίωση αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί.

7. Όσοι από τους υποψήφιους έχουν αδελφό φοιτητή ή υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία θα προσκομίζουν βεβαίωση του Τμήματος που έχει εισαχθεί ή βεβαίωση ότι υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία.

8. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ειδικών λόγων που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος (πολυτεκνία, αδελφός φοιτητής ή στρατιώτης, απώλεια γονέα, ανεργία γονέα, γονείς σε διάσταση, σοβαροί λόγοι υγείας του ίδιου του ενδιαφερόμενου ή μελών της οικογένειας, άλλοι έκτακτοι λόγοι που βαρύνουν οικονομικά την οικογένεια κλπ).

9. Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή.

10. Έντυπο ενημέρωσης - συγκατάθεσης.

11. Πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά της Covid 19

 • XΡΟΝΟΣ YΠOBOΛHΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι πρωτοετείς φοιτητές −οι εισερχόμενοι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με το σύστημα των

Πανελληνίων εξετάσεων− καταθέτουν στο αρμόδιο Γραφείο της Φοιτητικής Εστίας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Τμήμα και μέχρι την λήξη της ημερομηνίας των ηλεκτρονικών εγγραφών που ορίζεται κατ’ έτος από το Υπουργείο Παιδείας.

Οι πρωτοετείς φοιτητές ειδικών κατηγοριών (ομογενείς, αλλοδαποί κλπ.) υποβάλλουν αιτήσεις στην

προθεσμία που γίνονται οι εγγραφές τους στα Τμήματα.

Η Αίτηση με επισυναπτόμενα όλα τα δικαιολογητικά, πλήρως ενημερωμένα από τον ίδιο τον φοιτητή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο αρμόδιο Γραφείο της Φοιτητικής Εστίας μέσα στην

προκαθορισμένη προθεσμία και μόνο.

Η κατάθεση Αίτησης μετά την λήξη της προκαθορισμένης προθεσμίας θεωρείται σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμη. Η Αίτηση παραλαμβάνεται μεν από την υπηρεσία χωρίς όμως να αξιολογείται από την Eφορεία της Φοιτητικής Εστίας. Ομοίως η κατάθεση Αίτησης με ελλιπή δικαιολογητικά, εφόσον δεν προσκομιστούν τα στοιχεία που εκκρεμούν το αργότερο μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης των αιτήσεων, θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν αξιολογείται.

 • ΠPOΫΠOΘEΣEIΣ ΓIA THN EΠIΛOΓH

Για να συμπεριληφθεί ο ενδιαφερόμενος φοιτητής στη διαδικασία επιλογής, πρέπει απαραίτητα να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να έχει υποβάλει την Αίτησή του μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο Κανονισμός.
 • Να είναι πρωτοετής φοιτητής/τρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 • Να μην είναι πτυχιούχος άλλης Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής.
 • Ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων ή άλλης ιδιόκτητης οικίας να είναι μακριά από την έδρα του Τμήματος φοίτησης και, για την καθημερινή μετακίνησή του, να μην εξυπηρετείται με τα συνήθη μέσα μεταφοράς.
 • Να μην έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του. Ειδικές περιπτώσεις εξετάζονται από την αρμόδια Εφορεία της Φοιτητικής Εστίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο της Φοιτητικής Εστίας, 2ας Νοεμβρίου & Βερναρδάκη, Βόλος.

Tηλ. 24210 74408, 74409, Fax 24210 74697

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

2. ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΟΛΟΥ

Οι φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που ενδιαφέρονται για στέγαση, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την Αίτησή τους, μέσα από την κατάλληλη διαδικτυακή πλατφόρμα του Π.Θ. (https://merimna.uth.gr), χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

Οι Αιτήσεις υποβάλλονται σε ημερομηνίες που ορίζονται από το Αυτοτελές Τμήμα Σίτισης & Στέγασης, προκειμένου οι δικαιούχοι φοιτητές/τριες να λάβουν στέγαση για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΩΝ PDF

Παρακαλούμε, κατά τη σάρωση των εγγράφων για την δημιουργία των επισυναπτόμενων PDF αρχείων, φροντίστε κάθε όψη να έχει και τον κατάλληλο προσανατολισμό.

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

 1. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, η οποία να έχει ισχύ και Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ).
 2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗΣ, από την γραμματεία του Τμήματος, ότι φοιτά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με αναφορά στον χρόνο εγγραφής και στο ήδη διανυόμενο εξάμηνο σπουδών.
 3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν συμπληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) διδακτικές μονάδες για το εξάμηνο που έχει προηγηθεί της αίτησής τους. Στο αίτημά σας για την έκδοση Βεβαίωσης και Πιστοποιητικού από τη γραμματεία του Τμήματός σας, καταχωρίστε το ενεργό email σας που θέλετε να σας αποσταλούν.
 4. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ (πρώην Εκκαθαριστικό Σημείωμα) φορολογικού έτους 2021 (εισοδήματα έτους 2021) των γονέων ή του γονέα του φοιτητή, που έχει την επιμέλειά του, καθώς και του ίδιου του φοιτητή, εφόσον υποβάλει φορολογική δήλωση.
  Η έκδοση της ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ (Εκκαθαριστικό) γίνεται μέσω του TAXISnet https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon
 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (τελευταίου εξαμήνου). Η έκδοση γίνεται ηλεκτρονικά με σύνδεση στην υπηρεσία https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase

Για τους Κύπριους φοιτητές/τριες: α) Βεβαίωση του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του 2021 από το Υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου και για τους δύο (2) γονείς όσο και για τους ιδίους β) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Οι αλλοδαποί φοιτητές/τριες και τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού οφείλουν να προσκομίσουν δικαιολογητικά αντίστοιχα με τα παραπάνω, μεταφρασμένα στα ελληνικά.

Γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, μεταφρασμένα και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο (Ν 4250/14 ΦΕΚ 74/Α/26-03-14).

Επιπλέον δικαιολογητικά (μόνο για όσους εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες):

 1. Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος, από την οποία να προκύπτει ο/η αιτών/ούσα έχει αδέλφια που είναι ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές/τριες.
 2. Διαζύγιο / Επιμέλεια.
 3. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (λόγοι υγείας του ίδιου ενδιαφερόμενου φοιτητή/τριας ή μελών της οικογένειας).
 4. Βεβαίωση για αδέλφια που υπηρετούν την στρατιωτική θητεία.
 5. Βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Επισημαίνεται ότι:

Η υποβολή της Αίτησης έχει ισχύ και αξιολογείται μόνο εφόσον σε αυτήν έχουν επισυναφθεί σωστά σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία PDF) όλα τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά από τον πιο πάνω κατάλογο.

 • Τα επιπλέον δικαιολογητικά επισυνάπτονται και αξιολογούνται εφόσον ανήκετε σε ειδική κατηγορία και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται γι’ αυτά.
 • Η Αίτηση συμπληρώνεται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.
 • Αιτήσεις με δυσανάγνωστα ή λανθασμένα ή ελλιπή αρχεία δεν αξιολογούνται.
 • Κάθε δικαιολογητικό (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) πρέπει να είναι ολόκληρο ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο (PDF) και όχι κάθε σελίδα χωριστά.
 • Παρακαλούμε, κατά τη σάρωση των εγγράφων για την δημιουργία των επισυναπτόμενων PDF αρχείων, φροντίστε κάθε όψη να έχει και τον κατάλληλο προσανατολισμό.
 • Η Υπεύθυνη Δήλωση που περιλαμβάνεται στην Ηλεκτρονική Αίτηση Στέγασης επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986. Η υποβολή ψευδών στοιχείων ή παραποιημένων εγγράφων επιφέρει τον αποκλεισμό του αιτούντα από τη χορήγηση στέγασης στην Φοιτητική Εστία.

Προσοχή:

Με την ολοκλήρωση υποβολής, η αίτησής σας θα είναι σε κατάσταση: «Υποβλήθηκε».

 • Για όσο χρονικό διάστημα η Αίτηση είναι σε κατάσταση «Υποβλήθηκε» μπορείτε να την τροποποιήσετε. Όταν η κατάσταση αλλάξει σε «Επεξεργασία» τότε δεν επιδέχεται τροποποιήσεις.
 • Εάν κατά την επεξεργασία της από το αρμόδιο γραφείο του Τμήματος Σίτισης & Στέγασης, προκύψουν εκκρεμότητες θα δείτε την κατάσταση της αίτησή σας να γίνεται: «Με εκκρεμότητες» και θα πρέπει να πραγματοποιήσετε τις διορθώσεις και να κάνετε «αποθήκευση αλλαγών».
 • Εάν η αίτησή σας είναι πλήρης μετά την επεξεργασία της από το αρμόδιο γραφείο του Τμήματος Σίτισης & Στέγασης, θα δείτε η κατάσταση να γίνεται: «Ολοκληρώθηκε».

Το Αυτοτελές Τμήμα Σίτισης και Στέγασης, μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των αιτήσεων, θα ενημερώνει με σχετική ανακοίνωση τα αποτελέσματα των δικαιούχων καθώς και τη διαδικασία χορήγησης στέγασης.

Επικοινωνία:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Σίτισης & Στέγασης στις αντίστοιχες πόλεις.

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Λάρισα: Φοιτητική Εστία, Γαιόπολις, περιφερειακή οδός Λάρισας Τρικάλων, τηλ: 2410 684431, 2410 684572, 2410 684407.

Καρδίτσα: Φοιτητική Εστία, Τέρμα Μαυρομιχάλη, τηλ: 24410 64746, 72042

Αφού έχετε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα σε μορφή PDF μπορείτε να προχωρήσετε στην Υποβολή της Αίτησης εδώ: https://merimna.uth.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την παροχή δωρεάν σίτισης (2022-2023)

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr