Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Ενημέρωση για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος ΗΜΜΥ

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Ενημέρωση για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος ΗΜΜΥ

Πρόεδρος Τμήματος ΗΜΜΥ: "Η επιτυχής πιστοποίηση του Τμήματος είναι κατά τη γνώμη μου η «μητέρα των μαχών» καθώς θα διευκολύνει/επιταχύνει τη διαδικασία του επόμενου βήματος (δηλ. την αντιστοίχιση με Πολυτεχνικό τμήμα)".

Το Τμήμα ΗΜΜΥ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ενημερώνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σχετικά με τα βήματα που έχουν ολοκληρωθεί και τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη με σκοπό την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του και την αντιστοίχιση των πτυχίων τους με αυτά των πολυτεχνικών σχολών, ακολουθώντας την τυπική πορεία και τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τη νομοθεσία.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


Ήδη από το 2019, έχει εγκριθεί για το Τμήμα ΗΜΜΥ πρόγραμμα πενταετούς φοίτησης που αντιστοιχεί σε 300 ECTS , ενώ το 2021 αναγνωρίστηκε η δυνατότητα απονομής ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master) με την επιτυχή ολοκλήρωση των πενταετών σπουδών στο ΗΜΜΥ. Στην παρούσα φάση, τα μέλη ΔΕΠ και οι υπεύθυνοι των υπηρεσιών του ΠΑ.ΠΕΛ. εργάζονται εντατικά για την άρτια παρουσίαση του Τμήματος στους εμπειρογνώμονες της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), κατά τη διάρκεια αξιολόγησης που θα ακολουθήσει (πιθανότατα το καλοκαίρι του 2023) την υποβολή του φακέλου για την πιστοποίηση του Τμήματος. Σημειώνεται ότι ο επικαιροποιημένος φάκελος έχει ήδη υποβληθεί. Μετά από τη λήψη της πιστοποίησης του ΗΜΜΥ, που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2023, και ενώ ήδη γίνονται συντονισμένες ενέργειες για την προετοιμασία νέου φακέλου προς αρμόδια επιτροπή, θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την αντιστοίχιση του Τμήματος ΗΜΜΥ ΠΑ.ΠΕΛ. με τα αντίστοιχα τμήματα των πολυτεχνείων και την απόδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του Π.Δ. 99/2018, κατά το έτος 2024.

Διαβάστε παρακάτω την επιστολή του Προέδρου του Τμήματος, ΗΜΜΥ, καθηγητή Νικολάου Βώρου, με όλες τις λεπτομέρειες και αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων:

Αγαπητές φοιτήτριες, Αγαπητοί φοιτητές,

Με αφορμή την κατάληψη της Σχολής Μηχανικών, αλλά και συζητήσεις μου με τους εκπροσώπους φοιτητών τόσο της Σχολής Μηχανικών όσο και του Τμήματος ΗΜΜΥ, θα ήθελα να σας ενημερώσω υπεύθυνα για το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Τμήματος ΗΜΜΥ.

Το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων για όλα τα πενταετή Τμήματα Μηχανικών, που δημιουργήθηκαν το 2019 (ν.4610), είναι ένα θέμα ανοικτό, και προφανώς ο προβληματισμός και η αγωνία σας είναι πλήρως δικαιολογημένοι.

Θα ήθελα ωστόσο να σας ενημερώσω για τα επίσημα βήματα που απαιτούνται με βάση την κείμενη νομοθεσία προκειμένου να αποδοθούν επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους των Τμημάτων των Σχολών Μηχανικών πενταετούς διάρκειας, δηλαδή ισοδύναμα με των Μηχανικών του Πολυτεχνείου.

  • Βήμα 1ο: Σχεδιασμός και έγκριση προγράμματος σπουδών πενταετούς διάρκειας, (300 ECTS).
  • Βήμα 2ο: Αναγνώριση του διπλώματος που απονέμεται από τα πενταετή Τμήματα Μηχανικών ως ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, Integrated Master στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
  • Βήμα 3ο: Επιτυχής πιστοποίηση του Τμήματος από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Η πιστοποίηση διασφαλίζει ότι οι γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες των αποφοίτων αντιστοιχούν στα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και ακαδημαϊκά προσόντα.
  • Βήμα 4ο: Αντιστοίχιση του Τμήματος από την επιτροπή του άρθρου 66 του ν.4610/2019 η οποία είναι υπεύθυνη για την αντιστοίχιση των Τμημάτων Μηχανικών πενταετούς διάρκειας με τα αντίστοιχα Τμήματα των Μηχανικών του Πολυτεχνείου.

Αν και δεν υπάρχει επίσημη οδηγία ή απόφαση, είναι προφανές ότι τα παραπάνω βήματα πρέπει να ακολουθηθούν σειριακά, καθώς κάθε στάδιο βασίζεται στην επιτυχή ολοκλήρωση του προηγούμενου. Κάθε βήμα έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις που καθορίζονται από την νομοθεσία και είναι μετρήσιμες με βάση συγκεκριμένους δείκτες της ΕΘΑΑΕ.

Σε ό,τι αφορά το Τμήμα ΗΜΜΥ, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα ακόλουθα:

  • Βήμα 1ο: Το Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος ΗΜΜΥ είναι διάρκειας δέκα (10) ακαδημαϊκών εξαμήνων και έχει εγκριθεί με την υπ. αριθ. 30724/Ζ1/03.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση των Υφυπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Οικονομικών (ΦΕΚ 1052/Β/27.03.2020). Όλα τα θέματα των προπτυχιακών σπουδών ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος εγκρίθηκε στη συνεδρίαση 155/26.07.2019 της Συγκλήτου του

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μετά από πρόταση της Συνέλευσης του Tμήματος ΗΜΜΥ (συνεδρίαση 4/15.07.2019).

  • Βήμα 2ο: Έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, όπως περιγράφεται στην απόφαση 78075/Ζ1/30.06.2021 του υφυπουργού Παιδείας (ΦΕΚ 2987/τ.Β’/08.07.2021), οπότε θεωρείται ολοκληρωμένο. Επομένως, η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που παρέχεται από το Τμήμα ΗΜΜΥ οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master) στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
  • Βήμα 3ο: Ο φάκελος για την πιστοποίηση του Τμήματος υποβλήθηκε στην ΕΘΑΑΕ στις 30/03/2022. Από την ΕΘΑΑΕ ζητήθηκαν (Ιανουάριος 2023) ενημερώσεις του φακέλου με νεότερα στοιχεία. Το τμήμα ΗΜΜΥ υπέβαλλε τα στοιχεία αυτά στην ΕΘΑΑΕ στις 20 Φεβρουαρίου 2023. Η συγκεκριμένη διαδικασία προβλέπεται από την ΕΘΑΑΕ1 και ισχύει για όλα τα Τμήματα όλων των Πανεπιστημίων. Το αναφέρω αυτό καθώς ενημερώθηκα ότι, μεταξύ άλλων, έχει «μεταφερθεί» στους φοιτητές ότι επιστράφηκε ο φάκελος του Τμήματος από την ΕΘΑΑΕ και ότι αυτό σημαίνει ότι το Τμήμα δεν θα πιστοποιηθεί, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας που σας περιέγραψα παραπάνω. Προφανώς αυτό δεν είναι αληθές. Το επόμενο βήμα για την πιστοποίηση είναι η επιλογή από την ΕΘΑΑΕ ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων ως μέλη της επιτροπής πιστοποίησης και ο καθορισμός ημερομηνίας κατά την οποία θα επισκεφτούν το Τμήμα. Εκτιμώ ότι η επιτροπή θα επισκεφθεί το Τμήμα ΗΜΜΥ στις αρχές του καλοκαιριού, αν και είναι πιθανό να γίνει και λίγο αργότερα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των μελών της επιτροπής. Η επιτυχής πιστοποίηση του Τμήματος είναι κατά τη γνώμη μου η «μητέρα των μαχών» καθώς θα διευκολύνει/επιταχύνει τη διαδικασία του επόμενου βήματος (δηλ. την αντιστοίχιση με Πολυτεχνικό τμήμα). Μια επιτυχής πιστοποίηση δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν, καθώς θα αποτυπώνει με μετρήσιμους δείκτες τη δυναμική και τις προοπτικές του Τμήματος ΗΜΜΥ. Ήδη, τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και οι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προετοιμάζονται με εντατικούς ρυθμούς για την άρτια παρουσίαση του Τμήματος κατά την επίσκεψη της επιτροπής πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ.
  • Βήμα 4ο: Αν και για το συγκεκριμένο βήμα είναι προαπαιτούμενη η επιτυχής ολοκλήρωση του προηγούμενου βήματος, έχουμε ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία του φακέλου προς την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 66 του ν.4610/2019, η οποία έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί. Είμαστε σε επικοινωνία και συνεργασία με τα αντίστοιχα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, που έχουν εκκινήσει ήδη των αντίστοιχη διαδικασία, καθώς έχουν περάσει ήδη επιτυχώς τη διαδικασία της πιστοποίησης. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί η υποβολή του φακέλου του Τμήματος ΗΜΜΥ στην αρμόδια επιτροπή ώστε να είναι ενήμερη για το Τμήμα μας. Με την προσκόμιση της απόφασης πιστοποίησης, όταν αυτή εκδοθεί από την ΕΘΑΑΕ, θα ξεκινήσουν και επίσημα οι διαδικασίες της συγκεκριμένης επιτροπής για την αντιστοίχιση του τμήματος ΗΜΜΥ με τα Τμήματα ΗΜΜΥ των Πολυτεχνικών Σχολών και την απόδοση στους αποφοίτους του των επαγγελματικών δικαιωμάτων Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών που προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα 99 (ΦΕΚ 187/05.11-2018).Το τμήμα ΗΜΜΥ πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για την αντιστοιχία Τμημάτων Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίου µε Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων όπως καθορίζονται στην ΚΥΑ 241205/27.07.2022.

Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ό,τι το γραφείο μου ήταν και παραμένει ανοιχτό ώστε να συζητήσουμε οτιδήποτε σας απασχολεί σχετικά με το Τμήμα ΗΜΜΥ.

Με εκτίμηση

Νικόλαος Βώρος, Καθηγητής
Πρόεδρος Τμήματος ΗΜΜΥ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Ενημέρωση για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος ΗΜΜΥ

1 https://www.ethaae.gr/el/diasfalisi-poiotitas/pistopoiisi-synopsi

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr