Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 ΑΠΘ: Απόφαση για κατάργηση Τομέων και σε 2ο Τμήμα

ΑΠΘ: Απόφαση για κατάργηση Τομέων και σε 2ο Τμήμα

Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης: Μετά την κατάργηση Τομέων στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας (δείτε εδώ), έρχεται νέα απόφαση του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ν. Παπαϊωάννου, με την οποία καταργείται ο Τομέας Γλωσσολογίας - Διδακτικής και του Τομέα Λογοτεχνίας - Πολιτισμού του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθότι δεν πληρούνται οι κατ’ ελάχιστον προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4957/2022 για τη συνέχιση λειτουργίας Τομέων στο Τμήμα.

Τα Εργαστήρια, Κλινικές και Μουσεία που τυχόν λειτουργούν στο πλαίσιο των υπό κατάργηση Τομέων εντάσσονται στο Τμήμα προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


Τι καθορίζει ο νόμος 4957/2022

Η παράγραφος 4 του άρθρου 20 του ν. 4957/2022, ορίζει τα εξής:

«Τα Τμήματα δύνανται να διαρθρώνονται σε επιμέρους μονάδες, τους Τομείς, οι οποίοι καλύπτουν ένα μέρος του επιστημονικού πεδίου του Τμήματος, που αποτελείται από συγγενή γνωστικά αντικείμενα και έχουν ως σκοπό τον συντονισμό του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου στα αντικείμενά τους. Το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων των Τομέων καλύπτει όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

Για τη διάρθρωση ενός Τμήματος σε Τομείς απαιτούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να υπηρετούν κατ’ ελάχιστον είκοσι ένα (21) μέλη Δ.Ε.Π. στο Τμήμα και

β) να ιδρύονται κατ’ ελάχιστον τρεις (3) Τομείς».

ΑΠΘ: Κατάργηση Τομέων στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr