ΙΚΥ: Αποτελέσματα Erasmus+ 2016

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ): Αποτελέσματα Erasmus+ 2016

Δείτε στους παρακάτω πίνακες τα αποτελέσματα που αφορούν στα εγκεκριμένα σχέδια, στα σχέδια που βρίσκονται σε λίστα αναμονής και στα απορριφθέντα για τους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων για τις Βασικές Δράσεις 1 και 2 του προγράμματος Erasmus+ για το έτος 2016. Όλοι οι φορείς θα ενημερωθούν τόσο ηλεκτρονικά όσο και με ταχυδρομική επιστολή για τα αποτελέσματα.

Αποτελέσματα Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ1

Αποτελέσματα Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ2

Αποτελέσματα Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ2 Ελληνικά Σχολεία που έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση ως εταίροι σε Στρατηγικές Συμπράξεις

Αποτελέσματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΚΑ1

Αποτελέσματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΚΑ2

Αποτελέσματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΚΑ1

Αποτελέσματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων KA2

Αποτελέσματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ΚΑ1 

ΚΑ1 Διεθνής Κινητικότητα

Αποτελέσματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ΚΑ2

Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το Erasmus+ στην κατηγορία του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr