ΔΙΠΑΕ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής φοιτητών στο Πρόγραμμα Erasmus+ (2020-2021)

ΔΙΠΑΕ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής φοιτητών στο Πρόγραμμα Erasmus+ (2020-2021)

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής των φοιτητών του Δι.Πα.Ε., για Σπουδές Πρακτική Άσκηση/After Placement στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+, (Κινητικότητα μεταξύ των Χωρών του Προγράμματος) για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21.

Θέλεις να μείνεις ενημερωμένος/η για όλα τα νέα και συμβουλές που αφορούν το Erasmus+ (ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ).

Α. Πρόσκληση Συμμετοχής Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21:

Καλούνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Δι.Πα.Ε. να σύμμετασχούν στη δραση Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές του Προγράμματος   Erasmus+   κατα  το  Εαρινό   Εξάμηνο   2020-2021.   Οι  ύποψηφιοι φοιτητες θα πρεπει να ειναι εγγεγραμμενοι σε επισημο προγραμμα σπούδών  τού Δι.Πα.Ε.  το  οποιο   οδηγει  στην   αποκτηση   προπτύχιακούη  μεταπτύχιακού   τιτλού σπούδών. Οι θεσεις αφορούν σύνεργαζομενα με το εκαστοτε Τμημα Πανεπιστημια, σε χώρες τού Προγραμματος  και ειναι διαρκειας μιας ακαδημαι"κης περιοδού, αναλογα με το Πανεπιστημιο ύποδοχης.

Προθεσμια ύποβολης αιτησεών: Απο14.09.2020 έως 09.10.2020

Β. Πρόσκληση Συμμετοχής Κινητικότητας Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση/After Placement στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21

Καλούνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Δι.Πα.Ε. να σύμμετασχούν στη δραση Κινητικότητας Φοιτητών Πρακτικής Άσκησης- After Placement του Προγράμματος Erasmus+ για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021. Οι ύποψηφιοι φοιτητες θα πρεπει να ειναι εγγεγραμμενοι σε επισημο προγραμμα σπούδών τού Δι.Πα.Ε. το οποιο οδηγειστην αποκτηση προπτύχιακούημεταπτύχιακούτιτλού σπούδών. Οι θεσεις αφορούν Φορεις Υποδοχης οπώς Πανεπιστημια, Εταιρειες, ΕρεύνητικαΚεντρα, Νοσοκομεια και λοιπούς Οργανισμούς καθώς και ιδιώ τες εργοδοτες, σε σύνεργαζομενες χώρες τού Προγραμματος και μπορούν να ειναι διαρκειας 2-12 μηνών.

Προθεσμια ύποβολης αιτησεών: Απο14.09.2020 έως 09.10.2020

Γ. Πρόσκληση Συμμετοχής Προσωπικού σε δράσεις Κινητικότητας (STA, STT) στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21

Καλούνται τα μελη ΔΕΠ., Δ.Π. ΕΤΕΠ.,ΕΔΙΠ. του Δι.Πα.Ε.  να σύμμετασχούν στις δρασεις Κινητικότητας Προσωπικού STA, STT του Προγράμματος Erasmus+ σε Χώρες τού Προγραμματος, για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021.

Προθεσμια ύποβολης αιτησεών: Απο 14.09.2020 έως 09.10.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΕΩΝ

Α. Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη:

Tμήμα Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων

Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Erasmus+ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21

Καλούνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Δι.Πα.Ε. να σύμμετασχούν στις δρασεις Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές και Κινητικότητας Φοιτητών Πρακτικής Άσκησης- After Placement του Προγράμματος Erasmus+ για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021.

Οι κινητικότητες των φοιτητών για το Εαρινό Εξάμηνο δύνανται να ξεκινήσουν από τον Ιανουάριο 2021και να διαρκέσουν έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2021

Α. Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές:

Οι  ύποψήφιοι  φοιτήτες   θα   πρεπει   να   ειναι   εγγεγραμμενοι   σε  επισήμο προγραμμα σπούδών τού Δι.Πα.Ε. το οποιο οδήγειστήν αποκτήσή προπτύχιακούήμεταπτύχιακούτιτλού σπούδών. Οι θεσεις αφορούν σύνεργαζομενα με το εκαστοτε Τμήμα Πανεπιστήμια, σε χώ ρες  τού Προγραμματος  και  ειναι  διαρκειας  μιας ακαδήμαι"κής περιοδού, αναλογα με το Πανεπιστήμιο ύποδοχής.

Β. Κινητικότητα Φοιτητών Πρακτικής Άσκησης- After Placement

Οι ύποψήφιοι φοιτήτες θα πρεπει να ειναι εγγεγραμμενοι σε επισήμο προ γραμμα σπούδών τού Δι.Πα.Ε. το οποιο οδήγειστήν αποκτήσή προπτύχιακούήμεταπτύχιακού τιτλού σπούδών. Οι θεσεις αφορούν Φορεις Υποδοχής οπώς Πανεπιστήμια, Εταιρειες, ΕρεύνήτικαΚεντρα, Νοσοκομεια και λοιπούς Οργανισμούς καθώς και ιδιώτες εργοδοτες, σε σύνεργαζομενες χώρες τού Προγραμματος και μπορούν να ειναι διαρκειας 2-12 μήνών.

Η προθεσμια ύποβολής τής ήλεκτρονικής αιτήσής απο14.09.2020 έως 09.10.2020. Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά τα οποία δεν δύναται να επισυναφθούν στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης θα αποσταλούν στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μετατήν ολοκλήρώσή τής προθεσμιας, οι επιτύχοντες καλούνται να αποστειλούν τα δικαιολογήτικατής κινήτικοτήτας (οπώς περιγραφονται και ειναι διαθεσιμα στήν εισαγώγικήσελιδα) στο

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μεχρι τήν ολοκλήρώσή τής κεντρικής ιστοσελιδας Erasmus+ τού Ιδρύματος, για σχετικες πλήροφοριες παρακαλεισθε να ανατρεξετε στήν ιστοσελιδα http://erasmus.teithe.gr/index.php/el/ ήεπικοινώνειτε με το Τμήμα Εύρώπαϊκών και Διεθνών Προγραμματών στο τήλεφώνο 2310013712

Αιτήσεις κινητικότητας: Κλικ εδώ για να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα

Β. Πανεπιστημιούπολη Θέρμης:

Πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://ecs.ihu.edu.gr/co/erasmus/erasmusplus

Γ. Πανεπιστημιούπολη Καβάλας

Πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://erasmus.teiemt.gr/index.php/el/

Δ. Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Ιστοσελίδα Πανεπιστημιούπολης: https://cm.ihu.gr/

Αιτήσεις κινητικότητας: Κλικ εδώ για να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα

Θέλεις να μείνεις ενημερωμένος/η για όλα τα νέα και συμβουλές που αφορούν το Erasmus+ (ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ).

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για το Erasmus+.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


https://www.foititikanea.gr