Διεθνής Κινητικότητα για φοιτητές και προσωπικό Ανώτατης Εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, αναμένεται να ανακοινωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Σεπτέμβριο, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 2015 η οποία θα αναφέρεται στη Διεθνή Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης από και προς τις τρίτες χώρες/εταίρους του προγράμματος.

Επισημαίνεται ότι για να πραγματοποιηθεί η κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού προς τις τρίτες χώρες, θα πρέπει το Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης να υπογράψει Συμφωνία με το Ίδρυμα/εταίρο στην τρίτη χώρα.

Το υπόδειγμα Συμφωνίας «Συμφωνίες 2014-20[21] μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης των χωρών του προγράμματος με τις τρίτες χώρες» (“Inter-institutional agreement 2014-20[21] between institutions from programme and partner countries”) έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, οι όροι που αναφέρονται στον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus+, εμπεριέχονται και στη συμφωνία μεταξύ των Ιδρυμάτων των χωρών του προγράμματος με τις τρίτες χώρες, αφού τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης των τρίτων χωρών δεν είναι κάτοχοι του Χάρτη.

Υπογράφοντας τη Συμφωνία, τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης των τρίτων χωρών δεσμεύονται να τηρήσουν τους όρους που εμπεριέχονται στον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus+.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά να υπογράφονται οι Συμφωνίες ανάμεσα στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης των χωρών του προγράμματος με τα Ιδρύματα των τρίτων χωρών εφόσον έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση από την Εθνική Μονάδα για Δράσεις Διεθνούς Κινητικότητας (Credit Mobility), και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της κινητικότητας.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι προς το παρόν, στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας προβλέπεται μόνο η μετακίνηση φοιτητών και προσωπικού των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης από και προς τις τρίτες χώρες και όχι η μετακίνηση φοιτητών για πρακτική άσκηση (αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2016).

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr