Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ των Ιατρικών Σχολών εναντιώνεται στην αιφνιδιαστική απόφαση του Υπουργείου Υγείας

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ των Ιατρικών Σχολών εναντιώνεται στην αιφνιδιαστική απόφαση του Υπουργείου Υγείας

Κοινή τοποθέτηση των ΔΑΠ-ΝΔΦΚ όλων των Ιατρικών Σχολών της χώρας κατά υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Υγείας να βάλει εξετάσεις για την εισαγωγή στην ειδικότητα των νέων γιατρών.

Κατά της Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Υγείας τάσσονται οι οργανώσεις της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ όλων των Ιατρικών Σχολών της χώρας. Όπως τονίζουν η συγκεκριμένη απόφαση καθίσταται βαθιά προβληματική καθώς «Ο Βαθμός Πτυχίου σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αποτελεί κριτήριο για αμεσότερη έναρξη ειδικότητας. Δεν μπορεί να είναι συγκρίσιμος για τις κατά τόπους Ιατρικές Σχολές της χώρας ή ακόμα και του Εξωτερικού (όπου φοιτούν χιλιάδες Έλληνες), καθώς δεν υπάρχει κοινό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, δεν υπάρχει κοινός τρόπος διδασκαλίας των μαθημάτων και πολύ περισσότερο δεν υπάρχει κοινός τρόπος εξέτασης των μαθημάτων αλλά και των Κλινικών Ασκήσεων».

Καλούν το Υπουργείο Υγείας να ανακαλέσει άμεσα την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση και να προχωρήσει σε εκτεταμένη διαβούλευση του θέματος με εκπροσώπους των φοιτητών των Ιατρικών Σχολών, τις Διοικήσεις των Ιατρικών Σχολών, τον ΠΙΣ και κάθε άλλο εμπλεκόμενο φορέα, με σκοπό την εύρεση δίκαιης λύσης στο πρόβλημα των αναμονών.

Ολόκληρη η κοινή ανακοίνωση των ΔΑΠ-ΝΔΦΚ των Ιατρικών Σχολών όπως εστάλη στα «Φοιτητικά Νέα»:

Με προβληματισμό αναγνώσαμε την Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Εθνική Επιτροπή Επιλογής για έναρξη Ειδικότητας, του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)» (αρ. πρωτ.: Α1β/Γ.Π. οικ. 25299). Αντιλαμβανόμαστε ότι στόχος είναι η εξομάλυνση ενός χρόνιου προβλήματος του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δηλαδή των μεγάλων αναμονών που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι των Ιατρικών Σχολών της χώρας μας.

Η Υπουργική Απόφαση προβλέπει την κάλυψη του 20% των θέσεων για ειδικότητες, υψηλής ζήτησης, με αναμονή διορισμού μεγαλύτερη του 1 έτους, μέσω διαδικασίας αξιολόγησης, με τα κριτήρια που προβλέπονται από τη συγκεκριμένη Εγκύκλιο (50% από Γραπτή Εξέταση + 50% από Βαθμό Πτυχίου) να την καθιστούν βαθιά προβληματική.

Ο Βαθμός Πτυχίου σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αποτελεί κριτήριο για αμεσότερη έναρξη ειδικότητας. Δεν μπορεί να είναι συγκρίσιμος για τις κατά τόπους Ιατρικές Σχολές της χώρας ή ακόμα και του Εξωτερικού (όπου φοιτούν χιλιάδες Έλληνες), καθώς δεν υπάρχει κοινό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, δεν υπάρχει κοινός τρόπος διδασκαλίας των μαθημάτων και πολύ περισσότερο δεν υπάρχει κοινός τρόπος εξέτασης των μαθημάτων αλλά και των Κλινικών Ασκήσεων. Κάθε Ιατρική Σχολή, ακόμα και κάθε Εργαστήριο ή Κλινική στην ίδια σχολή θέτουν διαφορετικά κριτήρια βαθμολόγησης. Είναι γνωστό άλλωστε ότι σε κάποιες Ιατρικές Σχολές παρατηρούνται καλύτερες βαθμολογικές επιδόσεις σε σχέση με κάποιες άλλες Ιατρικές Σχολές.

Παράλληλα, τίθενται σημαντικά ερωτήματα επι της παρούσας Υπουργικής Απόφασης, καθώς δεν αναφέρεται πουθενά τι θα γίνει με τους νέους Ιατρούς που δεν επιτύχουν στις εξετάσεις ή τις ειδικότητες που επιθυμούν, τι θα γίνει με τους νέους Ιατρούς που έρχονται από Ιατρικές Σχολές του Εξωτερικού, τι θα γίνει με τους νέους Ιατρούς που έχουν αποφοιτήσει πριν την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης.

Καλούμε το Υπουργείο Υγείας:

  • Να ανακαλέσει άμεσα την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση.
  • Να προχωρήσει σε εκτεταμένη διαβούλευση του θέματος με εκπροσώπους των Φοιτητών των Ιατρικών Σχολών, τις Διοικήσεις των Ιατρικών Σχολών, τον ΠΙΣ και κάθε άλλο εμπλεκόμενο φορέα.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ των Ιατρικών Σχολών εναντιώνεται στην αιφνιδιαστική απόφαση του Υπουργείου Υγείας

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ των Ιατρικών Σχολών εναντιώνεται στην αιφνιδιαστική απόφαση του Υπουργείου Υγείας

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ των Ιατρικών Σχολών εναντιώνεται στην αιφνιδιαστική απόφαση του Υπουργείου Υγείας

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ των Ιατρικών Σχολών εναντιώνεται στην αιφνιδιαστική απόφαση του Υπουργείου Υγείας

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.