ΑΠΟΦΑΣΗ: Δια ζώσης μαθήματα & εξετάσεις (όταν αρθεί η απαγόρευση) μόνο με test COVID

ΑΠΟΦΑΣΗ: Δια ζώσης μαθήματα και εξετάσεις (όταν αρθεί η απαγόρευση) μόνο με test COVID

Άνοιγμα Πανεπιστημίων: Υποχρεωτικά θα είναι για τους φοιτητές και σπουδαστές τα διαγνωστικά test νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, προκειμένου να μπορούν να συμμετάσχουν στα δια ζώσης μαθήματα - εξετάσεις των Πανεπιστημίων, ΙΕΚ, Κολλεγίων, Σχολείων κτλ, όπως και στις εξετάσεις των Πανελλαδικών, προαγωγικών, απολυτήριων κλπ.

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 96 του Σχεδίου Νόμου του υπουργείου Υγείας που ψηφίστηκε στη Βουλή και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ εμπεριέχεται η παρακάτω διάταξη που προβλέπει τα εξής: 

Άρθρο 96
Υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 και σε κάθε περίπτωση έως την 31η.7.2021, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, δύναται να ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας κατά του κορωνοϊού COVID-19, ως προϋπόθεση συμμετοχής των μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και καταρτιζομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπου αυτή διενεργείται δια ζώσης, η προηγούμενη διαπίστωση, μετά από διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, ότι οι ανωτέρω δεν έχουν βρεθεί θετικοί σε δοκιμασία διαγνωστικού ελέγχου.

Με όμοια απόφαση δύναται να ορίζεται για το ίδιο χρονικό διάστημα η προηγούμενη υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 ως προϋπόθεση συμμετοχής στις πάσης φύσεως εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Με τις κοινές αποφάσεις των προηγούμενων εδαφίων καθορίζονται η διαδικασία και οι φορείς διενέργειας του ελέγχου, η δυνατότητα υποβολής σε αυτοέλεγχο, η συχνότητα υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο, ο τρόπος διάθεσης των διαγνωστικών δοκιμασιών, ο τρόπος βεβαίωσης της υποβολής σε έλεγχο και των αποτελεσμάτων του, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

Το άρθρο όπως έχει ψηφιστεί:

Voucher 200€ για tablet-laptop: Δικαιούχοι, κριτήρια, υποχρεώσεις (SOS)

Για ότι νεότερο θα υπάρξει σχετική ενημέρωση στα «Φοιτητικά Νέα». Μείνετε Συντονισμένοι για την καθημερινή σας Φοιτητική Ενημέρωση!

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr